Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS3-0004-0034

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje

Tytuł artykułu

Stale żaroodporne nowej generacji istotnym warunkiem zmniejszenia zużycia węgla brunatnego i przykład ich zastosowania w konstrukcji kotła o parametrach nadkrytycznych dla elektrowni "Bełchatów"

Autorzy Brózda, J.  Pasternak, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Advanced heat resisting steels - a significant condition for the reduction of lignite consumption and examples of their application in the design of a supercritical boiler for the "Bełchatów" power plant
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono charakterystykę krajowego systemu energetycznego i podkreślono konieczność obniżenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Zwrócono uwagę na celowość budowania bloków o parametrach nadkrytycznych o większej sprawności i mniejszej emisji zanieczyszczeń oraz na związane z tym wymagania odnośnie materiałów stosowanych w konstrukcji kotłów i instalacji energetycznych. Charakteryzując stale żarowytrzymałe nowej generacji omówiono stale bainityczne T23 i T24, które są stosowane głównie na ściany szczelne kotłów i zwrócono uwagę na ich zalety wynikające z możliwości pominięcia obróbki cieplnej złączy spawanych. Spośród stali martenzytycznych, stosowanych na elementy przegrzewaczy i rurociągi pary, omówiono stale P91, P92, E911 i HCM12A i warunki ich spawania. Ważnym problemem jest również dobór materiałów dodatkowych do spawania i zapewnienie wymaganych własności spoin. Podano parametry pracy projektowanego kotła o parametrach nadkrytycznych dla Elektrowni "Bełchatów" oraz gatunki stali przewidziane na rury dla części wysokoprężnej i średnioprężnej.
EN Characteristic features of Poland's power system are presented and the necessity of reduction in the level of pollutant emission ace. to the Joint Directive 2001/80/EU of the European Parliament and the Council of Europe. Building of supercritical power units with higher efficiency and lower emission rates is advised and requirements on materials used in the design of boilers and installations are given. A short characteristic of selected advanced heat resisting steels is given. Bainitic steels T23 and T24 used mainly for membrane panels that can be welded without post-weld heat treatment. Among martensitic steels, used for reheaters and steam pipes, P91, P92, E911 and HCM12A steels are discussed and their welding conditions. The selection of welding filler metals to ensure required properties of welded joints is also an important problem. Operation parameters of the designed supercritical boiler for the "Bełchatów" Power Plant are given as well as steel grades to be used for tubes and pipes in structural elements of the high- and middle-pressure parts of the boiler.
Słowa kluczowe
PL energetyka   stale żarowytrzymałe   spawalność   złącza spawane  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
Rocznik 2005
Tom Vol. 112, nr 44
Strony 173--184
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Brózda, J.
autor Pasternak, J.
  • Instytut Spawalnictwa Gliwice
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUS3-0004-0034
Identyfikatory