Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS2-0015-0005

Czasopismo

Przegląd Geologiczny

Tytuł artykułu

Ordowickie akritarchy bloku górnośląskiego

Autorzy Jachowicz, M. 
Treść / Zawartość http://www.pgi.gov.pl/oferta-inst/wydawnictwa/czasopisma/przeglad-geologiczny.html
Warianty tytułu
EN Ordovician acritarchs from the Upper Silesian Block
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN Lower Palaeozoic sediments of the Upper Silesia Block have not been equally well investigated. Lower Cambrian sediments found in the southern and eastern marginal parts are so far best recognized. Sediments younger than Lower Cambrian (Middle Cambrian and Ordovician) are documented only in some boreholes. This paper presents new data about the distribution of Ordovician acritarch assemblages in this area. Ordovician microfossils were documented in three boreholes: 45–WB, 43–WB and 24–WB. In case of the latter, they represent the first stratigraphic record. The oldest assemblages of Llanvirn age were recorded in the borehole 43–WB. The Llanvirn and Caradoc sediments may also occur in the borehole 24–WB. Acritarchs known mainly from Middle Ordovician–Caradoc occur in the profile 45–WB. The microfossil assemblages recorded in Ordovician sediments of the Upper Silesia Block show mixed character, with genera and species typical for both Baltic and Mediterranean provinces.
Słowa kluczowe
PL ordowik   stratygrafia   akritarchy   Górny Śląsk  
EN Upper Silesian Block   Ordovician   acritarchs   stratigraphy  
Wydawca Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Przegląd Geologiczny
Rocznik 2005
Tom Vol. 53, nr 9
Strony 756--762
Opis fizyczny Bibliogr. 48 poz. rys., wykr.
Twórcy
autor Jachowicz, M.
Bibliografia
1. BOCKELIE T.G. & KJELLSTRÖM G. 1979 - Middle Ordovician acritarchs from the island of Odinsholm, Estonia; Geol. Foren. Stockholm Förh., 101: 205-216.
2. BUŁA Z. 2000 - Dolny paleozoik Górnego Śląska i zachodniej Małopolski. Pr. Państw. Inst. Geol., 171: 1- 89.
3. BUŁA Z. & JACHOWICZ M. 1996 - The Lower Palaeozoic sediments in the Upper Silesian Block. Geol. Quart., 40: 299-336.
4. BUŁA Z., JACHOWICZ M. & ŻABA J. 1997 - Principal characteristics of the Upper Silesian Block and Małopolska Block boredr zone (southern Poland). Geol. Mag., 134: 669-677.
5. COMPSTON W,SAMBRIDGE M.S., REINFRANK RE, MOCZYDŁOWSKA M . , VIDAL G. & CLAESSON S . 1995 - Numerical ages of volcanic and earliest faunal zone within the Late Precambrian of east Poland. J. Geol. Soc. London, 152: 599-611.
6. DOWNIE C. 1984 - Acritarchs in British stratigraphy. Geol. Soc. London, 17: 1-26.
7. ELAOUAD-DEBBAJ Z. 1988a - Acritarches de l’Ordovicien suprie- ur (Caradoc-Ashgill) de l’Anti-Atlas, Maroc. Rev. Micropal., 30: 232-248.
8. ELAOUAD-DEBBAJ Z. 1988b - Acritarches et Chitinozoaires du Trémadoc de l'Anti-Atlas central (Maroc); Rev. Micropal., 31: 85-128.
9. GŁADYSZ J. 1982 - Sprawozdanie z prac geologiczno-poszukiwawczych za złożami rud cynku I ołowiu w NW części regionu śląsko-krakowskiego. Arch. Przed. Geol. Kraków.
10. GŁADYSZ J., JACHOWICZ M. & PIEKARSKI K. 1990 - Akritarchy paleozoiczne z okolic Siewierza (północne obrzeżenie GZW). Geol. Quart., 34: 623-646.
11. GÓRKA H. 1969 - Microorganismes l'Ordovicien de Pologne. Palaeont. Pol., 22: 1-102.
12. GÓRKA H. 1979 - Les Acritarches de l'Ordovicien moyen dOlsztyn IG2 (Pologne). Acta Paleont. Pol., 24: 351-376.
13. GÓRKA H. 1980 - Le microplancton de l'Ordovicien moyen de Strabla (Pologne). Acta Palaeont. Pol., 25: 261-277.
14. GÓRKA H. 1987 - Acritarches et Prasinophyceae de l'Ordovicien Moyen (Viruen) du dondage de Smedsdy Gardno 1 (Gotland, Suede). Rev. Paleob. Palyn., 52: 257-296.
15. GÓRKA H. 1990 - Acritarcha ordowiku [W:] Atlas Skamieniałości Budowa Geologiczna Polski, t. 3, cz.1a. Paleozoik starszy. Wyd. Geol.
16. JACHOWICZ M., PIEKARSKI K. & WIELGOMAS L. 1987 - Akritarchy z utworów syluru okolic Myszkowa. Kwart. Geol., 31: 323-340.
17. JACHOWICZ M. 1993 - Notatka o występowaniu Acritarcha i Chitinozoa w sylurze Zawiercia. Geologia, 12/13: 137-144.
18. JACHOWICZ M. 1994 - O występowaniu mikroskamieniałości grupy Acritarcha w utworach starszego paleozoiku północno-wschodniego obrzeżenia GZW. Prz. Geol., 42: 631-637.
19. JAGIELSKA L. 1962a - Wstępne opracowanie mikrospor z ordowiku Brzezin i Zbrzy w Górach Świętokrzyskich. Inst. Geol. Biul., 174: 51-62.
20. JAGIELSKA L. 1962b - Mikrospory starszego paleozoiku z otworu Uszkowice 1. Kwart. Geol., 6: 330-344.
21. JARDINE S., COMBAZ A., MAGLOIRE L., PENIGUEL G. & VACHEY G. 1974 - Distribution stratigraphique des Acritarches dans le Palozoique du Sahara Algrien.. Rev. Palaeob. Palyn., 18: 99-129.
22. KJELLSTRÖM G. 1971a - Ordovician microplankton (baltisphaerids) from the Grötlingbo. Borehole No. 1 in Gotland, Sweden; Sveriges Geologiska Undersökning, Avhandlingar och Uppsatser, Series C (655), Ärsbok, 65: 1-75, pl. 1-4.
23. KJELLSTRÖM G. 1971b - Middle Ordovician microplankton from the Grötlingbo Borehole No.1 in Gotland, Sweden; Sveriges Geologiska Undersökning, Avhandlingar och Uppsatser, Series C (669), Ärsbok, 65: 1-35.
24. KJELLSTRÖM G. 1976 - Lower Viruan (Middle Ordovician) microplankton from the Ekön Borehole No.1 in Östergötland, Sweden; Sveriges Geologiska Undersökning, Avhandlingar och Uppsatser, Series C (724), Ärsbok, 70: 1-44.
25. LI J. 1987 - Ordovician acritarchs from the Meitan Formation of Guizhou Province, south-west China. Paleontology, 30: 613-634.
26. LI J. 1989 - Early Ordovician Mediterranean Province acritarchs from the Upper Yantze region, China. In: Chinese Acad.Sci., Developments in Geoscience. Contributuon to 28th Int.geol.Congr., 1989, Washington D.C., USA: 231-234.
27. LINCZOWSKA-MAKOWSKA M. 1978 - Opracowanie mikroflory otworu wiertniczego BM-152. Arch. Inst. Geol. Sur. Min. AGH. Kraków.
28. LOEBLICH A.R. & TAPPAN H., 1978 - Some Middle and Late Ordovician microphytoplankton from central and North America. J. Paleont., 52: 1233-1287.
29. MARTIN F. 1992 - Uppermost Cambrian and Lower Ordovician acritarchs and Lower Ordovician chitinozoans from Wilocx Pass, Alberta. Geol. Sur. Canada, Bull., 420: 1-57.
30. MARTIN F. 1993 - Acritarchs; a review. Biol. Reviews., 68: 475-538.
31. MOLYNEUX S.G. 1987 - The Arenig Series in the south Wales: stratigraphy and paleontology. II Appendix. Acriarchs and Chitinozoa from the Arenig Series of south-west Wales; Bulletin of the British Museum (Natural History), Geology Series, 41: 309-364.
32. MOLYNEUX S.G., LE HÉRIÉSS A. & WICANDER R. 1996 - Chapter 16, Paleozoic phytoplankton. [In:] Jansonius J. & McGregor D.C. (ed) - Palynology: principles and applications; American Association of Stratigraphic Palynologists Foundation, 2: 493-529.
33. MORYC W. & JACHOWICZ M. 2000 - Utwory prekambryjskie w rejonie Bochnia-Tarnów-Dębica. Prz. Geol., 48: 601-606.
34. NEHRING-LEFELD M., MODLIŃSKI Z. & SIEWNIAK-MADEJ A. 1992 - Bio stratigraphy of the Old Paleozoic carbonates in the Zawiercie area (NE margin of the Upper Silesia Coal Basin). Geol. Quart., 36: 171-198.
35. NEHRING-LEFELD M. & SZYMAŃSKI B. 1998 - Ordovician stratigraphy in the Żarki -Mysłów area (NE margin of the Upper Silesian Coal Basin). Geol. Quart., 42: 29-40.
36. PIEKARSKI K., SZYMAŃSKI B. & WIELGOMAS L. 1985 - Nowy reper stratygraficzny ordowiku w okolicy Myszkowa. Prz. Geol., 35: 501-503.
37. PLAYFORD G. & MARTIN F. 1984 - Ordovician acriarchs from the Canning Basin, Western Australia; Alcheringa, 8: 187-223.
38. PLAYFORD G., RIBECAI C. & TONGIORGI M. 1995 - Ordovician acritarch genera Peteinosphaeridium, Liliosphaeridium, and Cyclopo- sphaeridium: taxonomy, biostratigraphy, and palaeogeographic significance. Boll. Soc. Paleont. Ital., 34: 3-24.
39. RASUL S.M. 1979 - Acritarch zonation of the Tremadoc Series of the Shineton Shales, Wrekin, Shropshire, England; Palynology, 3: 53-72. SERVAIS T. 1993 - The Ordovician acritarch Frankea. Special. Papers in Palaeont., 48: 79-95.
40. SERVAIS T. & KATZUNG G. 1993 - Acritarchs dating of Ordovician sediments of the Island of Rugen (NE Germany), N. Jb. Geol. Palaont. Mh., 12: 713 -723.
41. SIEWNIAK-MADEJ A. 1994 - Przegląd badań konodontowych osadów paleozoiku NE obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Prz. Geol., 42: 649-652.
42. SIEWNIAK-MADEJ A. & JEZIOROWSKA M. 1978 - Badania mikropaleontologiczno-konodontowe wykonane na próbkach z otworu wiertniczego BM-152. Arch. Inst. Geol. Sur. Miner. AGH. Kraków.
43. TONGIORGI M. & DI MILLA A. 1999 - Differentiation and spread of the Baltic Acritarch Provence (Arenig-Llanvirn). Boll. Soc. Paleont. Italiana, 38: 297-312.
44. TURNER R.E. 1982 - Reworked acritarchs from the type section of the Ordovician Caradoc Series, Shropshire; Palaeontology, 25: 119-143.
45. TURNER R.E. 1984 - Acritarchs from the type area of the Ordovician Caradoc Series, Shropshire, England; Paleontograph., 190: 87-157.
46. TURNER R.E. 1985 - Acritarchs from the type area of the Ordovician Llandeilo Series, South Wales; Palynology, 9: 211-234.
47. VAVRDOVA M. 1974 - Geographical differentiation of Ordovician acritarch assemblages in Europe; Rev. Palaeob. Palyn., 18: 171-175.
48. WOOD G.D., GABRIEL A.M. & LAWSON J.C. 1996 - Chapter 3. Palynological techniques - processing and microscopy. [In:] Jansonius J. & McGregor D.C (ed.) - Palynology: principles and applications; American Association of Stratigraphic Palynologists Foundation, 1: 29-50.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUS2-0015-0005
Identyfikatory