Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS2-0006-0082

Czasopismo

Archiwum Ochrony Środowiska

Tytuł artykułu

Zależność intensywności zapachu od stężenia odorantów

Autorzy Kośmider, J.  Sosialuk, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Dependence of odour intensity on odorants concentration
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Poszukując zależności intensywności zapachu powietrza od stopnia rozcieńczenia próbek podstawowych powietrzem czystym, badano próbki aromatyzowane olejkiem cytrynowym i zawierające różne ilości dodatków: acetonu, etanolu, alkoholu izopropylowego i octanu izoamylowego. Zgromadzono 192 indywidualne oceny intensywności zapachu 16 próbek. Zależność intensywności zapachu od stężenia acetonu oznaczanego chromatograficznie (110-16500 mg/m') określono na podstawie 311 indywidualnych ocen intensywności zapachu 24 próbek. Wyniki pomiarów opracowano bez wstępnych założeń, dotyczących charakteru równania psychofizycznego i bez wstępnej selekcji danych doświadczalnych. Korzystano z Automatycznego Projektanta Sieci (program Statistica Neural Network, opcja Automatic-Networks Designer, StatSoft). Zależność intensywności zapachu od stężenia opisano funkcją logistyczną, która przypomina prawo Stevensa w zakresie małych stężeń i prawo Webera-Fechnera - w zakresie stężeń wysokich.
EN Searching for dependance of odour intensity on degree of dillution of basic samples with pure air, samples aromatised with citrus oil and containing different amounts of acetone, ethanol, isopropanol, isoamyl acetate were studied. 192 individual odour intensity assesments of 16 samples were collected. Dependence of odour intensity on acetone concentration determined with chromatographic analysis (110-16500 mg/m1) was defined on the basis of 311 individual odour intensity assessments of 24 samples. The measurements' results were elaborated without initial assumptions concerning character of a psychophisical equation and without initial selection of empirical data. Automatic Networks Designer (Statistica Neural Network, StatSoft) was used. Dependence of odour intensity on concentration was described with logistic function resembling Stevens law within a small concentrations range and Weber-Fechner law within a high concentrations range.
Słowa kluczowe
PL intensywność zapachu   próg zapachowy   równanie psychofizyczne  
EN odour intensity   odour threshold   psychphysical laws  
Wydawca Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
Czasopismo Archiwum Ochrony Środowiska
Rocznik 2004
Tom Vol. 30, no. 2
Strony 3--16
Opis fizyczny tab., wykr., bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Kośmider, J.
autor Sosialuk, M.
  • Politechnika Szczecińska, Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska, Pracownia Zapachowej Jakości Powietrza, Aleja Piastów 42, 71 -065 Szczecin
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUS2-0006-0082
Identyfikatory