Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUJ8-0008-0088

Czasopismo

Journal of KONES

Tytuł artykułu

Evaluation of the carriage of disabled people by means of municipal transport in Szczecin

Autorzy Stoeck, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The paper presents possibilities of the carriage of disabled people and people with reduced mobility by available means of municipal transport in Szczecin. The carried out analysis was based on the comparison of the actual number of rides accomplished by bus and tram carriers, paying particular attention to the use of low-floor vehicle fleet. Design and functional solutions applied in modern urban vehicles being imposed by legal regulations in force were referred to. The possibility of approach to selected public utility buildings, placing emphasis on health care centres, therapeutic and rehabilitation institutions, out-patient clinics, hospices, veterans home, etc. was compared. Despite the fact that evaluation of the actual state of accomplishment of the issues under discussion relates to local community, the conclusions being formulated and the observations being made are of a more general nature. This is because the needs of disabled people have been understated or completely ignored for many years due to which their consideration has to take place by way of expensive and long-term changes. In that respect, pointing to and efficient elimination of the areas of dysfunction in modern transport systems becomes a necessity since similar problems are being met every day by passengers in all larger agglomerations.
Słowa kluczowe
EN municipal transport   low-floor fleet   disabled people  
Wydawca Institute of Aviation
Czasopismo Journal of KONES
Rocznik 2011
Tom Vol. 18, No. 1
Strony 623--630
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., rys.
Twórcy
autor Stoeck, T.
  • Szczecin University of Technology Piastów Street 19, 70-310 Szczecin, Poland tel.: +48 91 4494813, fax: +48 91 4494820, tstoeck@wp.pl
Bibliografia
[1] Dyrektywa 2001/85/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 listopada 2001 r. odnosząca się do przepisów szczególnych dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż osiem siedzeń poza siedzeniem kierowcy oraz zmieniająca dyrektywy 70/156/EWG i 97/27/WE, (OJ L 042 13.02.2002 p. 1).
[2] Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. Monitor Polski Nr 50, poz. 475 z dn. 13.08.1997 r.
[3] Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych. Rezolucja ONZ Nr 61/106 z dn. 13.12.2006 r.
[4] Regulamin przewozów PKS Szczecin Sp. z o.o.
[5] Regulamin przewozu osób i bagżu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez gminę miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (Zarządzenie nr 4/09 Dyrektora ZDiTM z dn. 09 lutego 2009 r. z późn. zm.).
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji tramwajów i trolejbusów (Dz. U. z 2003 r. Nr 231 poz. 2317).
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 22 grudnia 2003 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 230 poz. 2301).
[8] Uchwała Rady Miasta Szczecin z dn. 5 grudnia 2008 r. w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę-Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów (Nr XXIX/736/08 z późn. zm.).
[9] Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
[10] Ustawa z dn. 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 z późn. zm.).
[11] Ustawa z dn. 6 września 2001 r. Transport drogowy (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2088 z późn. zm.).
[12] http://pksszczecin.info.
[13] http://www.mkm.szczecin.pl.
[14] http://www.mzk.szczecin.pl.
[15] http://www.spad.szczecin.pl.
[16] http://www.spak.pl.
[17] http://www.sppk.pl.
[18] http://www.ts.szczecin.pl.
[19] http://www.zditm.szczecin.pl.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUJ8-0008-0088
Identyfikatory