Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUJ8-0004-0009

Czasopismo

Journal of KONES

Tytuł artykułu

Gas corrosion influence on the exhaust valve face of the marine engine

Autorzy Kończewicz, W.  Daszczyk, A.  Smoleńska, H. 
Treść / Zawartość http://www.kones.eu/
Warianty tytułu
PL Wpływ korozji gazowej na stan przylgni zaworów wylotowych silnika okrętowego
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN The main factor, which influences on the proper work of the marine engine, is the valve tightness. Especially in the case of the exhaust valve, lack of the tightness leads to the worsening of the combustion process and above all causes the acceleration of the valve destruction by the valve face degradation. The valve head is mating with the face of the valve seat and they make cyclic tight contact during the engine run. The valve seat is placed in the cylinder head, which is cooled with water so the work conditions of the seat and head are different. When the exhaust valve is open the outlet of the hot exhaust products of combustion can change extremely properties of the materials of the face surface. It can lead to the geometrical changes as a result of mechanical forces and exhaust gases. The indicators of those changes are shape deviation and roughness. During the service time because those changes take place at non uniform way because of complex co-operation in the hot and aggressive gas atmosphere. In this paper some examples of the roughness measurements were presented. The measurements were taken for the valve face for a new ones (made from steel and with clad layer) and after exposition for aggressive environment in the engine and during oxidation in ambient air. The results of the straightness and roughness measurements confirm the environmental degradation of the valve face.
PL Istotnym czynnikiem wpływającym na poprawność funkcjonowania silnika okrętowego jest szczelność zaworów. Szczególnie w odniesieniu do zaworów wylotowych brak szczelności prowadzi do pogorszenie warunków spalania a przede wszystkim do przyspieszonego zniszczenia zawory poprzez uszkodzenia przylgni. Przylgnia grzybka zaworowego współpracuje z przylgnią gniazda zaworowego tworząc cykliczny szczelny kontakt stykowy w trakcie pracy silnika. Przylgnia gniazda jest osadzona w głowicy zaworowej chłodzonej wodą więc warunki jej eksploatacji są odmienne od warunków pracy grzybka zaworowego. Faza otwarcia zaworów wylotowych w której dochodzi do wylotu gorących produktów spalania paliwa z tulei cylindrowej doprowadza do ekstremalnych zmian własności materiału z którego wykonana jest przylgnia grzybka co następnie wpływa na zmiany struktury geometrycznej powierzchni przylgni w trakcie styku z powierzchnią gniazda pod wpływem dużych sił od ciśnienia sprężanego powietrza oraz spalin. Wskaźnikami zmian struktury geometrycznej powierzchni przylgni grzybka zaworowego są odchyłki kształtu oraz parametry chropowatości powierzchni. W trakcie eksploatacji grzybka zmiany stanu przylgni zachodzą nierównomiernie co potwierdza złożoność współpracy w gorącym agresywnym środowisku gazów. W pracy przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów dla przylgni w stanie wyjściowym, po pracy w silniku badawczym i po utlenianiu w spokojnym powietrzu oraz wynikające stąd wnioski Pomiary prostoliniowości tworzącej stożka kształtującej przylgnię oraz parametrów chropowatości eksploatowanego grzybka potwierdzają degradacyjny wpływ środowiska na jej stan.
Słowa kluczowe
PL korozja gazowa   chropowatość   warunki pracy  
EN gas corrosion   roughness   work conditions  
Wydawca Łukasiewicz Research Network - Institute of Aviation
European Science Society of Powertrain and Transport KONES Poland
Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
Czasopismo Journal of KONES
Rocznik 2008
Tom Vol. 15, No. 4
Strony 245--253
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Kończewicz, W.
autor Daszczyk, A.
autor Smoleńska, H.
  • Gdynia Maritime University, Department of Mechanical Engineering 83 Morska Street, 81-225 Gdynia, Poland, tel.: +48 058 6901564; fax: +48 058 6901399, wlodekk@am.gdynia.pl
Bibliografia
[1] Adamczak, S., Normalizacja pomiarów struktury geometrycznej powierzchni Cz., Ocena chropowatości i falistości powierzchni, Mechanik 7/2003.
[2] Adamczak, S., Normalizacja pomiarów struktury geometrycznej powierzchni Cz.3, Ocena chropowatości i falistości powierzchni, Mechanik 3/2004.
[3] Adamczak, S., Normalizacja pomiarów struktury geometrycznej powierzchni Cz.7, Ocena chropowatości i falistości powierzchni, Mechanik 5-6/2005.
[4] Adamczak, S., Normalizacja pomiarów struktury geometrycznej powierzchni Cz.8, Ocena chropowatości i falistości powierzchni, Mechanik 8-9/ 2005.
[5] Oczoś, K. O.; Liubimov, V., Struktura geometryczna powierzchni, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2003.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUJ8-0004-0009
Identyfikatory