Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUJ8-0002-0057

Czasopismo

Journal of KONES

Tytuł artykułu

Minimalisation of unfavourable aspects of the operation of turbulence combustion chamber engine fed with plant fuel by changing its control parameters

Autorzy Stoeck, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Minimalizacja niekorzystnych aspektów pracy silnika z wirową komorą spalania zasilanego paliwem roślinnym przez zmianę jego parametrów regulacyjnych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN In recent years intensification has been observed in activities that aim at decreasing the contribution of mineral fuels in global energy system. Directions of the introduced changes refer both to the sector of mass use of electric and thermal energy and the individual consumer who sees in a given problem most often in the aspect of liquid fuel consumption. This has resulted from an unusually dynamic increase in prices of crude oil on the world's markets and a larger and larger demand for products produced from it. Having in mind the international legal regulations that refer to the protection of natural environment, the preservation of energy security or finally the necessity of rational use of the resources of mineral fuels, a larger and larger role in transportation is played by fuels of the plant origin. With respect to this, an alternative for classic fuels is first of all ethyl alcohol for engines with spark ignition and rapeseed methyl esters for engines with compression ignition. Their use seems to be fully justified in case of older motive units for which other solutions would be troublesome or irrational economically and ecologically. At the same time, there is a problem of minimising unfavourable aspects of the operation of engine fed with a fuel with different physicochemical properties when compared with petrol or diesel oil. In the paper is discussed an attempt to cope with these requirements by changing selected control settings of a normally aspirated engine with turbulence combustion chamber, treating rapeseed methyl esters as a self-contained fuel.
PL W ostatnich latach obserwuje się intensyfikację działań mających na celu zmniejszenie udziału paliw kopalnych w globalnym systemie energetycznym. Kierunki wprowadzanych zmian dotyczą zarówno sektora masowego wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej, jak również odbiorcy indywidualnego postrzegającego dany problem najczęściej w aspekcie zużycia paliw płynnych. Wynika to z niezwykle dynamicznego wzrostu cen ropy naftowej na rynkach światowych i coraz większym popycie na produkty z niej wytwarzane. Mając na uwadze międzynarodowe regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska naturalnego, zachowanie bezpieczeństwa energetycznego czy wreszcie konieczność racjonalnego wykorzystania zasobów kopalnych, coraz większą rolę w transporcie odgrywają paliwa pochodzenia roślinnego. W tym zakresie alternatywę dla paliw klasycznych stanowią przede wszystkim alkohol etylowy do silników o zapłonie iskrowym i ester metylowy oleju rzepakowego do silników o zapłonie samoczynnym. Ich stosowanie wydaje się w pełni uzasadnione w przypadku starszych jednostek napędowych, dla których inne rozwiązania byłyby kłopotliwe lub ekonomicznie i ekologicznie nieracjonalne. Jednocześnie pozostaje problem zmniejszenia niekorzystnych aspektów pracy silnika zasilanego paliwem o odmiennych właściwościach fizykochemicznych w porównaniu z benzyną czy olejem napędowym. W referacie omówiono próbę sprostania tym wymaganiom przez zmianę wybranych nastaw regulacyjnych silnika wolnossącego z wirową komorą spalania, traktując ester metylowy oleju rzepakowego, jako paliwo samodzielne.
Słowa kluczowe
PL silnik spalinowy   paliwo roślinne   parametry regulacyjne   zadymienie spalin  
EN combustion engine   plant fuel   control parameters  
Wydawca Institute of Aviation
Czasopismo Journal of KONES
Rocznik 2008
Tom Vol. 15, No. 2
Strony 469--474
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys.
Twórcy
autor Stoeck, T.
  • Szczecin University of Technology Al. Piastów 19 Street, 70-310 Szczecin, Poland tel.: +48 091 4494813, fax: +48 091 4494820, tstoeck@wp.pl
Bibliografia
[1] Merkisz, J., Ekologiczne problemy silników spalinowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Tom 2, pp. 74-76, Poznań 1999.
[2] Sitnik, L. J.: Ekopaliwa silnikowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, pp.176-178, Wrocław 2004.
[3] Stoeck, T., Wpływ zmiany właściwości oleju silnikowego na zadymienie spalin w silnikach o zapłonie samoczynnym, Wydawnictwo Autobusy Sp. z o. o, pp. 22-23, Radom 5/2004.
[4] Szlachta, Z., Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami rzepakowymi, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, pp. 23-24, Warszawa 2002.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUJ8-0002-0057
Identyfikatory