Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUJ7-0002-0010

Czasopismo

Computer Methods in Materials Science

Tytuł artykułu

Numerical analysis of influence of surface geometrical structure prepared under burnishing rolling onto the state of strains and stress in product surface layer

Autorzy Kułakowska, A.  Kukiełka, l. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Analiza numeryczna wpływu struktury geometrycznej powierzchni przygotowanej pod nagniatanie naporowo toczne na stany odkształceń i naprężęń w warstwie wierzchniej produktu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN In technological processes, in which as finishing off processing steps out the burnishing rolling, the object?s quality depends both from conditions of realization of burnishing rolling process and from the state of the object. One of the factors, which influence on the objects quality after burnishing rolling is the roughness of the surface. Steering proprieties of surface layer shaped with burnishing rolling makes possible adaptation of the technological quality of article to diverse conditions of exploitation. It creates then possibility of wide utilization this method of processing in practice. From the qualitative analysis of changes of the outline of asperities after burnishing rolling with current and from the dependences quantitative on parameters of this outline, come the following steering possibilities: a) distance of asperity\'s depressions - by the selection of the feed in previous treatment; b) the height of asperity - by the selection of the previous treatments conditions, the outline of burnishing element and the depth of burnishing; c) the shape of asperity\'s depressions: - the curve of the bottom of depressions - by the selection of tool\'s curve ray of the circuit surface in previous treatment, - the bearings of point Ck,l, by the selection of the previous treatment\'s conditions, the element\'s outline and the depth of burnishing; d) the outline and profile of roughness of asperities bear part -by the selection of outline and roughness profile of the active surface of burnishing element. The possibility of steering of asperity?s outline passed higher was experimentally confirmed. Numerical analysis of state of strains and stress in surface layer of rough surface after burnishing rolling is presented in this work. It is supposed that surface after previous treatment possesses determined, periodical profile of roughness about triangular outline. The real surface?s profile shaped in technological processes shows deviations of asperity?s height. Therefore it is important to qualify the dependence between height?s deviation of asperity prepared for burnishing rolling and state of strains and stress in shaped burnished surface layer. For this purpose, an application enabling computer simulations was created in Ansys computer program. The variables in the calculation are: deviation of the height of triangular asperity after turning Delta h=0,01÷0,04 [mm], its space deviation Delta s=0,05÷0,2 [mm]. Exemplary calculations were presented for C45 steel and triangular asperities with the vertical angle of Teta=90 [degree]. One parametrical functions of regression were elaborated. Results are shown in table, graphs and figures.
PL W pracy przedstawiono opracowaną w systemie komputerowym Ansys aplikację wykorzystywaną do symulacji procesu nagniatania naporowego tocznego. Zmiennymi w obliczeniach są odchyłka wysokości trójkątnych nierówności powierzchni po toczeniu w zakresie O.OK0.04 mm oraz odchyłka odstępu w zakresie 0.05-^-0.2 mm. Przykładowe obliczenia przedstawiono dla stali 45 i trójkątnych nierówności o kącie wierzchołkowym 90°. Opracowano jednoparametryczne funkcje regresji odkształceń i naprężeń. Wyniki przedstawiono w postaci tabeli, wykresów i zdjęć.
Słowa kluczowe
EN surface preparation   burnishing rolling   outline deviation   numerical analysis  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
Czasopismo Computer Methods in Materials Science
Rocznik 2009
Tom Vol. 9, No. 1
Strony 66--71
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
autor Kułakowska, A.
autor Kukiełka, l.
  • Department of Technical Mechanics and Strength Materials Faculty of Mechanical Engineering Koszalin University of Technology, ul. Racławicka 15-17, Koszalin, Poland, agnieszka.kulakowska@tu.koszalin.pl
Bibliografia
1. Przybylski, W., Technologia obróbki nagniataniem, WNT, Warszawa, 1987 (inPolish).
2. Falana, A., Grabarczyk, A., Kukiełka, L., Ekonomiczne i technologiczne aspekty wykonania gwintów metodą tradycyjną i nagniataniem, VII Konferencja naukowo-techniczna, Współczesne technologie w motoryzacji a bezpieczeństwo ruchu drogowego, Słupsk,
3. Kukiełka,   L.,    Teoretyczne    i   doświadczalne   podstawy powierzchniowego nagniatania tocznego  z  ekektrokontaktowym nagrzewaniem, Monografia WM WSI w Koszalinie nr 47, Koszalin, 1994 (in Polish).
4. Kułakowska,   A.,   Wpływ   odchyłek   zarysu   regularnych nierówności powierzchni po obróbce toczeniem na właściwości warstwy wierzchniej wyrobu nagniatanego tocznie,    rozprawa    doktorska,    Politechnika    Koszalińska, Koszalin, 2006 (in Polish).
5. Kułakowska, A., Kukiełka, L., Analiza numeryczna wpływu odchyłek zarysu nierówności trójkątnej po toczeniu na jakość technologiczną wyrobu nagniatanego, praca zbiorowa, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 2005 (in Polish).
6. Kułakowska,  A.,   Kukiełka,   L.,  Numerical  analysis  and eperimental researches of burnishing rolling process with taking into account deviations in the surface asperities outline after previous treatment, Steel Research International, 79, 2008, Spec. Edition Metal Forming Conf, Kraków, vol.II, 2008, 42-48.
7. Kleiber, M., Wprowadzenie do metody elementów skończonych, Materiały dla studiów doktoranckich i podyplomowych nr 9, Politechnika Poznańska, Poznań, 1984 (in Polish).
8. Bathe, K.J., Wilson,  E.L., Numerical methods  in finite Elements Analysis, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1976.
9. Bathe, K.J.,   Finite   Element  Procedures   in   Engineering Analysis, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1982.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUJ7-0002-0010
Identyfikatory