Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUJ6-0019-0103

Czasopismo

Badania Operacyjne i Decyzje

Tytuł artykułu

Próba oceny kierunków i tempa zmian infrastruktury transportowej w krajach nowoprzyjętych i aspirujących do UE

Autorzy Kukuła, K.  Strojny, J. 
Treść / Zawartość http://www.ord.pwr.wroc.pl/
Warianty tytułu
EN An attempt at evaluating the direction and tempo of the transport infrastructure transformation in new EU members and EU aspiring countries
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono zróżnicowanie poziomu i kierunki rozwoju infrastruktury transportowej w nowych krajach członkowskich UE oraz w państwach aspirujących do tej organizacji. Rozważa się również tempo i kierunki transformacji badanego zjawiska. Zastosowanie metody statystycznej ma na celu dokonanie charakterystyki wielowymiarowego problemu poprzez utworzenie zmiennej agregowanej. Metodologia tworzenia tego miernika obejmuje proces normalizacji bazowych charakterystyk (unitaryzacja zerowana). Rezultatem badania jest dokonanie typologii badanych krajów ze względu na poziom rozwoju studiowanego problemu. Nastepnie wykonano prognozę kierunków rozwoju infrastruktury w poszczególnych krajach. Obejmuje ona oszacowanie czasowe wyrównywania dysproporcji rozwojowych.
EN The paper presents the diversity of the transport infrastructure development in new EU members and countries aspiring to that organisation. Directions and the tempo of this phenomenon transformation are considered, as well. A statistical analysis is employed to characterise multivariate phenomenon by creation of an aggregate variable. The methodology of building up this measure encompasses normalisation process of diagnostic characteristics (zeroed unitarisation). The outcome of the research is a typology of countries according to the developmental level of an issue under investigation. Subsequently the research focuses on the prognosis of directions of the infrastructure transformation in individual countries. The forecast includes the time estimate of developmental disproportions equalization.
Słowa kluczowe
PL analiza wielowymiarowa   infrastruktura transportowa  
EN multivariate analysis   transport infrastructure  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Badania Operacyjne i Decyzje
Rocznik 2006
Tom nr 3-4
Strony 99--112
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kukuła, K.
autor Strojny, J.
Bibliografia
[1] BORYS T., Kategorie jakości w statystycznej analizie porównawczej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 284, Seria: Monografie i opracowania nr 23, 1984.
[2] CIEŚLAK M., Modele zapotrzebowania na kadry kwalifikowane, PWN, Warszawa 1976.
[3] GRABIŃSKI T., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych,Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, seria specjalna: Monografie, nr 61,Kraków 1984.
[4] GRABIŃSKI T., WYDYMUS S., ZELIAŚ A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
[5] KUKUŁA K., Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 1996.
[6] KUKUŁA K., Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa 2000.
[7] NOWAK E., Metodyka statystycznych analiz porównawczych efektywności obiektów rolniczych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 292, Seria: Monografie i opracowania, nr 29, 1985.
[8] STRAHL D., Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, Przegląd Statystyczny 1978, nr 2.
[9] STRAHL D., Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa 1990.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUJ6-0019-0103
Identyfikatory