Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUJ6-0001-0006

Czasopismo

Badania Operacyjne i Decyzje

Tytuł artykułu

Modele wyceny opcji rzeczowych - modele Blacka-Scholes

Autorzy Wilimowska, Z.  Łukaniuk, M. 
Treść / Zawartość http://www.ord.pwr.wroc.pl/
Warianty tytułu
EN Real option valuation methods – Black Scholes models
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zastosowanie metod wyceny opcji rzeczowych w procesie wyceny wartości przedsiębiorstwa daje możliwość uwzględnienia elastyczności, możliwości adaptacji przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków. W opcjach rzeczowych oczekiwana stopa zwrotu m z projektu jest stopą uwzględniającą ryzyko projektu. Odpowiada stopie zwrotu w modelu CAPM. Przez analogię do stopy zwrotu z akcji oczekiwana stopa zwrotu z projektu . .Stopa dywidendy d w przypadku opcji rzeczowych może być interpretowana, np. jako koszt odłożenia uruchomienia projektu (dochód, którego wyrzeka się firma w zamian za możliwość niewykonywania opcji - jeśli d jest duże, to wartość opcji jest mała, bo koszty odraczania inwestycji są wysokie), wejście konkurencji, która odbiera przedsiębiorstwu część dochodów z projektu. Model Blacka-Scholesa określa wartość europejskich opcji kupna wystawionych na akcje, które nie przynoszą dywidend. Miarą zmienności ceny akcji w modelu Blacka-Scholesa jest odchylenie standardowe stopy zwrotu z akcji w skali jednego roku. Model Blacka-Scholesa zakłada, że zmienność jest stała w czasie. W rzeczywistości jednak zmienność nie jest stała w czasie. W artykule zwrócono uwagę, że wariancja cen akcji spółek notowanych na WGPW zmienia się w czasie, dlatego wyceniając opcje należy brać pod uwagę dane z krótkich okresów czasu, np. ceny zamknięcia dla danych dziennych z ostatnich 90-180 dni, aby w miarę spełnić warunki wyceny. Przedstawiono również modele oparte na modelu Blacka-Scholesa odchodzące od założeń przyjmowanych w tym modelu - uogólnienia modelu Blacka-Scholesa
EN Real option valuation methods used in firm valuation process allow taking into consideration firm’s flexibility and its adaptability to environmental changes. The risk is taken into consideration at an expected rate of return in real option – an expected return rate is related to CAPM model. Similarly to return rate of stocks, an expected rate of return m = a + d in real option valuation process. Dividend rate in real option valuation could be interpreted as the cost of delay in project starting (an income that is refused in exchange of the possibility of rejecting a given option). The Black–Scholes model describes the pricing of European call option for share without dividend payment. A standard deviation of yearly return rate of stocks is a risk measure in Black–Scholes model. It is assumed that the variability of stocks is constant during the year. Actually, the variability is changing with time. So, in the paper, it is shown that the variability of stocks at WSE is changing with time and for this reason a short term variability should be taken into account in real option valuation process, i.e., the last 90–180 days. Other models based on the Black–Scholes one that refuse its basic assumptions are also presented.
Słowa kluczowe
EN real options   Black-Scholes models   value of the firm  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Badania Operacyjne i Decyzje
Rocznik 2005
Tom nr 1
Strony 85--95
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys.
Twórcy
autor Wilimowska, Z.
autor Łukaniuk, M.
  • Instytut Organizacji i Zarządzania, Politechnika Wrocławska, ul. Smoluchowskiego 25, 50-372 Wrocław
Bibliografia
[1] AMRAM M., KULATILAKA N., Real Options, Managing Investment in an Uncertain World, HBS Press,Boston, Massachusetts 1999.
[2] HAUGEN R.A., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG Press, Warszawa 1996.
[3] HULL J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG Press, Warszawa 1997.
[4] LUEHRMAN T., Strategy as a Portfolio of Real Options, Harvard Business Review, September/October 1998.
[5] ŁUKANIUK M., Metodyka wyceny przedsiębiorstw z uwzględnieniem opcji, praca doktorska, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2003.
[6] MACBETH J., MERVILLE L., Tests of the Black–Scholes and Cox Option Valuation Models, Journal of Finance, May 1980.
[7] PINDYCK R.S., Irreversibility, Uncertainty and Investment, Journal of Economic Literature, September 1991.
[8] SMITHSON Ch.W., SMITH C.W., WILFORD D.S., Zarządzanie ryzykiem finansowym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
[9] TARGIEL K., Zmienność a ryzyko [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko, pod red. T. Trzaskalika, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999.
[10]WERON A., WERON R., Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputerowe, Statystyka rynków, WNT, Warszawa 1998.
[11]WILIMOWSKA Z., WILIMOWSKI M., Sztuka zarządzania finansami. Cz. 1, Wydanie II poprawione, Bydgoszcz, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego 2001.
[12]WILMOTT P., Paul Wilmott on Quantitative Finance, John Wiley & Sons, Chichester et. 2000.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUJ6-0001-0006
Identyfikatory