Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUJ6-0001-0003

Czasopismo

Badania Operacyjne i Decyzje

Tytuł artykułu

Modelowanie efektywności informatyzacji

Autorzy Lotko, A. 
Treść / Zawartość http://www.ord.pwr.wroc.pl/
Warianty tytułu
EN Modeling information technology effectiveness
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Liczne przypadki wdrożeń systemów informatycznych, które nie przynosiły oczekiwanych efektów powodują, że inwestycje w informatykę traktowane są coraz ostrożniej i nie są uprzywilejowane wobec innych. Rodzi to potrzebę prowadzenia rachunku kosztów-efektów wdrożeń. Modelowanie efektywności informatyzacji jest procedurą, która pomaga opanować złożoność systemu i umożliwia tworzenie jego odwzorowań. Stosowne mierniki umożliwiają obiektywną ocenę efektywności rozważanych projektów inwestycyjnych. W artykule przedstawiono zręby metodologii modelowania wykorzystywanej przez autora do oceny efektywności projektów informatycznych wspomagających zarządzanie. Zaprezentowano klasyfikację nurtów oceny przedsięwzięć informatycznych. Przedstawiono podział kosztów generowanych i korzyści przynoszonych przez te przedsięwzięcia. Wymieniono przesłanki, zasady i wskazówki tworzenia i implementacji modeli efektywności informatyzacji.
EN Numerous cases of systems not bringing expected results cause that investments in information technology are treated more and more carefully and are not privileged amongst others. This gives rise to the need for applying costs–effect calculations. Modeling IT effectiveness is a procedure which helps to bring system complexity under control. By using proper measures it is possible to perform an objective investment appraisal for projects under consideration. In the paper, a framework of methodology of modeling information technology used by the author to evaluate the effectiveness of information technology projects for management supporting systems is presented. The classification of main streams in IT investment appraisal is given over. The division of costs generated and benefits brought by IT investments is discussed. Then, premises, rules and clues concerning creation and implementation of IT effectiveness models are mentioned.
Słowa kluczowe
PL modelowanie efektywności   systemy informatyczne  
EN modeling effectiveness   information system  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Badania Operacyjne i Decyzje
Rocznik 2005
Tom nr 1
Strony 43--52
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz.,
Twórcy
autor Lotko, A.
  • Wydział Ekonomiczny, Politechnika Radomska, ul. Wiejska 168A, 26-606 Radom, alexlotko@wp.pl
Bibliografia
[1] ACKOFF R., Decyzje optymalne w badaniach systemowych, PWN, Warszawa 1969.
[2] ACKOFF R., Towards a System of Systems Concept, Management Science, July 1971.
[3] BOOCH G., RAMBAUGH J., JACOBSON I., UML. Przewodnik użytkownika, WNT, Warszawa 2002.
[4] FITZGERALD G., Evaluating Information Systems Projects: A Multidimensional Approach, Journal of Information Technology, 1998, nr 11.
[5] GOMÓŁKA Z., Cybernetyka w zarządzaniu. Modelowanie cybernetyczne, sterowanie procesami, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
[6] GOMÓŁKA Z., Elementy ogólnej teorii systemów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.
[7] GUTENBAUM J., Modelowanie matematyczne systemów, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2003.
[8] HILL N., ALEXANDER J., Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
[9] JASZKIEWICZ A., Inżynieria oprogramowania, Helion, Gliwice 1997.
[10] JAWORSKI T., Złotonośne piaski dobrych decyzji, CXO 7/2003.
[11] KASPRZAK T., Biznes i technologie informacyjne. Perspektywa integracji strategicznej, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003.
[12] KISIELNICKI J., Informatyczna infrastruktura zarządzania, PWN, Warszawa 1993.
[13] KOŁAKOWSKI L., Mini-wykłady o maxi-sprawach, Znak, Kraków 2004.
[14] LOTKO A., Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji w systemy informatyczne typu help desk, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2002.
[15] LOTKO A., Zarządzanie relacjami z klientem. Strategie i systemy, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2003.
[16]MESAROVIĆ M., Matematyczna teoria systemów ogólnych [w:] G. Klir (red.) Ogólna teoria systemów, Warszawa 1976.
[17] PAŃKOWSKA M., Zarządzanie zasobami informatycznymi, Difin, Warszawa 2001.
[18] POPPER K., Objective Knowledge, Oxford Press, United Kingdom 1974.
[19] SEREFEIMIDIS G., A Review of Research Issues in Evaluation of Information Systems [w:] W.V. Grembergen (red.) Information Technology Evaluation Methods and Management, Idea Group Publishing, London, United Kingdom 2001.
[20] SIENKIEWICZ P., Inżynieria systemów kierowania, PWN, Warszawa 1988.
[21] SZAPIRO T. (red.), Decyzje menedżerskie z Excelem, PWE, Warszawa 2000.
[22]WAGNER H.M., Badania operacyjne. Zastosowania w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1980.
[23]WEINBERG G., Myślenie systemowe, PWN, Warszawa 1979.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUJ6-0001-0003
Identyfikatory