Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUJ6-0001-0002

Czasopismo

Badania Operacyjne i Decyzje

Tytuł artykułu

Effect of dividend and repurchase announcements on the Polish stock market

Autorzy Gurgul, H.  Majdosz, P. 
Treść / Zawartość http://www.ord.pwr.wroc.pl/
Warianty tytułu
PL Wpływ zapowiedzi wypłaty dywidendy oraz zapowiedzi umorzenia akcji na rynek akcji w Polsce
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The main aim of this paper is to explore the informational content of dividend and buy back announcements. Many previous studies have dealt with this subject and a distinctive contribution to knowledge of dividends as well as repurchases has been made by their authors. However, this study adds value due to a few features. This is the first study that concerns dividend and repurchase announcements from a small emerging stock market like the Polish one. Hence, our findings may serve as the basis of an efficiency comparison with developed stock markets. Our results are robust. To guarantee this, we employ parametric and non–parametric tests as well as bootstrap techniques. In this study, we examine market reaction to dividend and buy back announcements using the same theoretical framework. None of the previous studies does this. This is why the relative importance of both alternative ways of cash transfer to shareholders (dividends and share repurchases) is hard to guess on the basis of the prior evidence. Under this study, we find that the shareholders of dividend (buy back) announcing firms earned an abnormal return of 0.79% (1.30%) on the day following the statement release. The rivals’ shareholders, on the other hand, experienced an abnormal return of 0.69% (–0.98%) on day +2. It is concluded that buy back programmes seem to be a more important mechanism of cash return to shareholders when compared with dividend payments on the Warsaw Stock Exchange (WSE). Both dividend and repurchase announcements convey industry–wide information but the valuation effects on industry counterparts of an announcing firm are different. Dividend announcements are associated with contagion effects while buy back announcements are accompanied by competitive effects.
PL Celem artykułu jest zbadanie zawartości informacyjnej ogłoszeń o wypłacie dywidendy oraz ogłoszeń o planowanym przez spółkę umorzeniu własnych akcji. Temat ten był przedmiotem wcześniejszych opracowań, a ich autorzy wnieśli istotny wkład w wyjaśnienie poruszanych zagadnień. Dotychczasowe prace dotyczyły jednak rynków akcji krajów wysoko rozwiniętych, głównie amerykańskiego rynku akcji. W artykule przedstawiono wyniki pierwszego tego typu badania, dotyczącego małego rynku wschodzącego, jakim jest rynek polski. Nasze wyniki mogą zatem służyć jako podstawa do porównań z rozwiniętymi rynkami krajów Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. Aby zagwarantować wiarygodność formułowanych wniosków, wyniki testów parametrycznych uzupełniono wynikami uzyskanymi w oparciu o testy nieparametryczne oraz techniki bootstrapowe. Dokonano analizy reakcji rynku na ogłoszenie o wypłacie dywidendy oraz ogłoszenie o umorzeniu akcji w oparciu o jednolitą metodykę. Nie spotykaliśmy tego w żadnym z wcześniejszych opracowań, co było powodem trudności w odgadnięciu relatywnej ważności zdarzeń obu typów. W ramach badania stwierdzono, że akcjonariusze spółek, które ogłosiły zamiar wypłaty dywidendy (zamiar umorzenia akcji) osiągnęli ponadprzeciętny zysk, średnio w wysokości 0,79% (1,30%), następnego dnia po ogłoszeniu. Akcjonariusze firm konkurencyjnych względem firmy ogłaszającej osiągnęli, drugiego dnia od ukazania się ogłoszenia, ponadprzeciętny zysk, średnio 0,69% (w przypadku zapowiedzi wypłaty dywidendy) lub doświadczyli ponadprzeciętnej straty 0,98% (w przypadku umorzenia). Podsumowując wyniki badania, należy stwierdzić, że programy wykupu własnych akcji wydają się być ważnym mechanizmem przepływu środków pieniężnych do akcjonariuszy. Zarówno ogłoszeniu o wypłacie dywidendy, jak i ogłoszeniu o umorzeniu akcji towarzyszy reakcja cen akcji sektorowych konkurentów. O ile jednak w przypadku dywidendy reakcja ta ma charakter dodatni, o tyle w przypadku zakupu akcji w celu ich umorzenia odnotowuje się reakcję negatywną.
Słowa kluczowe
PL ogłoszenia o dywidendzie   ogłoszenia o umorzeniu własnych akcji   analiza zdarzeń   rynek akcji w Polsce  
EN divident announcements   repurchase announcements   event study   Polish stock market  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Badania Operacyjne i Decyzje
Rocznik 2005
Tom nr 1
Strony 25--41
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz.
Twórcy
autor Gurgul, H.
  • Department of Applied Mathematics, University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, h.gurgul@neostrada.pl
autor Majdosz, P.
  • Department of Quantitative Methods, School of Economics and Computer Science, ul. św. Filipa 17, 31-150 Kraków, Poland
Bibliografia
[1] AHARONY J., SWARY I., Quarterly dividend and earnings announcements and stockholders' returns: An empirical analysis, Journal of Finance, 1980, 35, 1–12.
[2] ALLEN F., BERNARDO A.E., WELCH I., A Theory of dividends based on tax clienteles, Journal of Finance, 2000, 55, 2499–2536.
[3] BERNHEIM B.D., Tax policy and the dividend puzzle, Journal of Economics, 1991, 22, 455–476.
[4] BROWN S.J., WARNER J.B., Using daily stock returns – The case of event studies, Journal of Financial Economics, 1985, 14, 3–31.
[5] CABLE J., HOLLAND K., Modelling normal returns in event studies: a model-selection approach and pilot study, The European Journal of Finance, 1999, 5, 331–341.
[6] CORRADO C.J., A nonparametric test for abnormal security–price performance in event studies, Journal of Financial Economics, 1989, 23, 385–395.
[7] DANN L., MASULIS R., MAYERS D., Repurchase tender offers and earnings, Journal of Accounting and Economics, 1991, 14, 217–251.
[8] DENIS D., Defensive changes in corporate payout policy: share repurchases and special dividends, Journal of Finance, 1990, 45, 1433–1456.
[9] ERWIN R., MILLER J., The intra-industry effects of open market share repurchase: contagion or competitive?, Journal of Finance Research, 1983, 21, 389–406.
[10] FAMA E.F., FISHER L., JENSEN M., ROLL R., The adjustment of stock prices to new information, International Economic Review, 1969, 10, 1–21.
[11] GERKE W., FLEISCHER J., LANGER M., Kurseffekte durch Aktienrückkäufe – eine empirische Untersuchung für den deutschen Kapitalmarkt [in:] Börsig, Clemens/Coenenberg, Adolf G. (Hrsg.), Bewertung von Unternehmen: Strategie – Markt – Risiko, Kongress-Dokumentation 56. Deutscher Betriebswirtschafter-Tag 2002, Stuttgart, 2003, 275––304.
[12] GRULLON G., MICHAELY R., Dividends, share repurchases, and the substitution hypothesis, Journal of Finance, 2002, 57, 1649–1684.
[13] GURGUL H., MAJDOSZ P., The information content of earning forecasts announcements: the case of the Polish stock exchange, Proceedings of the Thirtieth International Conference Macromodels’2003, W. Welfe, and A. Welfe (eds.),Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004, 87–102.
[14] GURGUL H., MESTEL R., SCHLEICHER C., Stock market reactions to dividend announcements: empirical evidence from the Austrian stock market, Financial Markets and Portfolio Management, 2003, 17, 332–350.
[15] IKENBERRY D., LAKONISHOK J., VERMALEN T., Market underreaction to open market share repurchases, Journal of Financial Economics, 1995, 39, 181–208.
[16] JENSEN M.C., Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers, American Economic Review, 1986, 76, 323–329.
[17] LAKONISHOK J., VERMALEN T., Anomalous price behaviour around repurchase tender offers, Journal of Finance, 1990, 45, 455–477.
[18] LAUX P., STARKS L., YOON S.Y., The relative importance of competition and contagion intra--industry information transfer: an investigation of dividend announcements, Financial Management, 1998, 27, 5–12.
[19]MASULIS R., Repurchases by tender offer – an analysis of stock price changes, Journal of Finance, 1980, 35, 305–321.
[20]MCWILLIAMS A., SIEGEL D., Event studies in management research: theoretical and empirical issues, Academy of Management Journal, 1997, 40, 626–657.
[21]MESTEL R., GURGUL H., ARIMA modeling of event induced stock price reactions in Austria, Central European Journal of Operations Research, Springer-Verlag, 2003, 11, 317–333.
[22]MILLER M.H., ROCK H., Dividend policy under asymmetric information, Journal of Finance, 1985, 40, 1031–1051.
[23] OTCHERE I., ROSS M., Do share buy back announcements convey firm-specific or industry-wide information? A test of the undervaluation hypothesis, International Review of Financial Analysis, 2002, 11, 511–531.
[24] STEPHEN C.P., WEISBACH M.S., Actual shares requisitions in open market repurchase programs, Journal of Finance, 1998, 53, 313–333.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUJ6-0001-0002
Identyfikatory