PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Różnice w wynikach analiz uziarnienia przeprowadzonych różnymi metodami

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Differences in results of grain - size analysis made by various methods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W naukach o ziemi do badania wielkości cząstek osadu używa się wielu różnych metod. Do najpopularniejszych należą metody sitowe, metoda areometryczna i metoda dyfrakcji laserowej. Każda z nich opiera się na wykorzystaniu innych wartości fizycznych, przez co, za ich pomocą, analizując te same utwory otrzymuje się różne wyniki. W pracy przedstawiono wyliczone równania mogące służyć do przeliczania pomiędzy sobą wyników metod sitowych między sobą oraz z metodą areometryczną i dyfrakcji laserowej.
EN
In the Earth science there are lots of various methods to measure grain size. The sieve method (wet and dry), the areometric method and the laser diffraction method are the most popular among methods applied in grain size analysis. Each of them use other physical parameter, that’s why results of analysis of the same sample of sediments differ. This paper presents calculated equations which can be used to convert results of the sieve methods with the areometric method and the laser diffraction method.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
79--85
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., rys.
Twórcy
Bibliografia
 • Beuselinck L., Govers G., Poesen J., Degraer G., Froyen L., 1998. Grain-size analysis by laser diffractometry: comparison with the sievepipette method. Catena, 32: 193-208.
 • Buurman P., Pape Th., Muggler C.C., 1997. Laser grain-size determination in soil genetic studies. 1. Practical problems. Soil Science, 162, 3: 211-218.
 • Dębicki R., Klimowicz Z., Zgłobicki W., 2002. Porównanie rozkładu granulometrycznego oznaczonego metoda areometryczną i laserową na przykładzie gleb lessowych. Acta Agrophysica, 56: 95-103.
 • Issmer K., 2000. Późnoplejstoceńskie osady lessowe na seriach glacjalnych północnozachodniej Polski oraz ich paleogeograficzne znaczenie. UAM, Poznań.
 • Kasza I., 1992. Laserowa metoda określania składu granulometrycznego utworów gliniastych, pylastych i ilastych. Przegląd Geologiczny, 5: 323-325.
 • Kordek J., 2002. Mikromerytyka – właściwości drobnych ziaren. Materiały Ceramiczne, 4: 138-143.
 • Kornet M., Vandenberghe J., 1997. Comparison of laser grain size analysis with pipette and sieve analysis: a solution for the underestimation of the clay fraction. Sedimentology, 44: 523-535.
 • Loizeau J.-L., Arbouille D., Santiago S., Vernet J.-P., 1994. Evaluation of a vide range laser diffraction grain size analyser for use with sediments. Sedimentology, 41: 353-361
 • Merta T., 1991. A new, universal method of thinsection – to – sieve transformation of granulometric data. Geologica Polonica, 41, 1-2: 117-150.
 • Myślińska E., 1998. Laboratoryjne badania gruntów. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Nicieja M., 1996. Analiza uziarnienia osadów drobnoziarnistych w świetle wybranych metod. [W:] A. Kostrzewski (red.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Wyd. PTPN, Poznań: 199-217.
 • Pettijohn F.J., 1957. Sedimentary rocks. Haper and Bras, New York.
 • Płoskonka D, 2009. Porównanie wyników metody areometrycznej i metody dyfrakcji laserowej przy analizie różnych utworów. [W:] A. Kostrzewski, R. Paluszkiewicz (red.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Tom V. Wyd. Nauk. UAM, Poznań.
 • Ramaswamy V., Rao P.S., 2006. Grain Size Analysis of Sediments from the Northern Andaman Sea: Comparison of Laser Diffraction and Sieve-Pipette Techniques. Journal of Coast al Research, 22, 4: 1000-1009.
 • Ryżak M. Walczak R.T., Niewczas J., 2004. Porównanie rozkładu granulometrycznego cząstek glebowych metodą dyfrakcji laserowej i metodą sedymentacyjną. Acta Agrophysica, 4, 2: 509-518.
 • Seul C., 2007. Sedimentary environments of the Late Pleistocene terrestrial deposits at Kolodiiv (East Carpatian Foreland, Ukraine) in the light of elementary and aggregate grain-size composition.Geological Quarterly, 51, 2: 179-184.
 • Szmańda J.B., Krzemień K., 2008. Uwagi na temat wybranych klasyfikacji frakcjonalnych osadów klastycznych – problem różnic w przedziałach klasowych i nazewnictwie. Landform Analysis, 9: 381-384.
 • Sztaba K., 1993. Przesiewanie. Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BUJ5-0052-0080
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.