Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUJ5-0052-0045

Czasopismo

Landform Analysis

Tytuł artykułu

Rezerwat Meteoryt Morasko : morfogeneza kosmiczna zagłębień terenu

Autorzy Stankowski, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN Metallic material fell over a wide area around Morasko, as is unambiguously shown by the large number of iron lumps of different size, with characteristic Widmanstetten structures and troilite inclusions. Apart from meteorites, metallic micrometeorites and magnetic spherules are also present. An explosive impact dated as around 5 000 years ago not only delivered material, but also led to the formation of meteorite craters. The time of fall is proved by palynological, radiometric and luminescence methods. It seems likely that a second fall of metallic meteorites occurred at Morasko about 2 000 years ago, though without geomorphological effects. The presence of extraterrestrial magnetic material, in combination with the geological and geomorphological effects of its fall, make the Morasko area a highly interesting and important natural sit. Only less than 20 documented sites worldwide where such a complex record exists.
Słowa kluczowe
EN meteorite impact   time   morphological effects  
Wydawca Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Czasopismo Landform Analysis
Rocznik 2011
Tom Vol. 16
Strony 149--154
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys.
Twórcy
autor Stankowski, W.
  • Instytut Geologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Maków Polnych 16, 61-606 Poznań, stawgeo@amu.edu.pl
Bibliografia
Dominik J., 1976. Mineralogical and chemical study of coarse octahedrite Morasko (Poland). PraceMineralogiczne 47.
Hurnik H., 1976. Meteorite Morasko and region of the fall of the meteorite. W: Meteorite Morasko and the region of its fall. Wyd. Nauk. UAM, Ser. Astronomia 2, Poznań, s. 3–6.
Hurnik H., Korpikiewicz H., Kuźmiński H., 1976. Distribution of the meteoric and meteor dust in the region of the fall of the meteorite Morasko. W: Meteorite Morasko and the region of its fall. Wyd. Nauk. UAM, Ser. Astronomia 2.
Karczewski A., 1976. Morphology and lithology of closen depression area located on the north slope of Moraska Hill near Poznań. W: Meteorite Morasko and the region of its fall. Wyd. Nauk. UAM, Ser. Astronomia 2: 7–19.
Kondracki J., 1977. Regiony fizycznogeograficzne Polski. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Kondracki J., 1994. Geografia Polski. Mezoregiony fizycznogeograficzne. PWN, Warszawa.
Kozarski S., 1963. O późnoglacjalnym zaniku martwego lodu w Wielkopolsce. Bad. Fizjogr. Nad Polską Zach., 11: 51–59.
Krygowski B., 1961. Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej.Cz. I. Geomorfologia. PTPN, Wydz.at.-Przyr., Kom. Fizjogr., Poznań.
Kuźmiński H., 1976. Dynamic elements of the meteoritic shower “Morasko”. W: Meteorite Morasko and the region of its fall. Wyd. Nauk. UAM, Ser. Astronomia 2: 45–63.
Ołtuszewski W., 1957. Pierwotna szata leśna Wielkopolskiego Parku Narodowego w Osowej Górze pod Poznaniem w świetle analizy pyłkowej. PTPN, Wydz. Mat.-Przyr., Prace Monogr. nad Przyrodą WPN pod Poznaniem, III, 1.
Pilski A.S., Walton W., 1999. Morasko – the largest European Iron Meteorite shower. Meteorite, 5: 27–28.
Pokrzywnicki J., 1957. Nowe okazy meteorytu Morasko. Urania, XXVIII, 8: 231–235.
Stankowski W., 2010. Meteoryt Morasko, osobliwość obszaru Poznania/ Morasko Meteorite, a curiosity of the Poznań region. Wyd. Nauk.UAM, Ser. Geologia 19, Poznań.
Tobolski K., 1991. Dotychczasowy stan badań paleobotanicznych i biostratygraficznych Lednickiego Parku Krajobrazowego. Biblioteka Studiów Lednickich. Wstęp do paleoekologii Lednickiego Parku Krajobrazowego. Wyd. Nauk. UAM, Poznań, s. 11–34.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUJ5-0052-0045
Identyfikatory