Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUJ5-0033-0086

Czasopismo

Journal of KONES

Tytuł artykułu

Cumulated LPG consumption suplied of cars enginees

Autorzy Sitnik, L. J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Skumulowane zużycie LPG zasilającego silniki samochodów
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Fuel consumption is one of the base variables to take into account in car's exploitation. Important are current and future fuel consumption. Fundamental ąuestion is how time of car 's exploitation is economically grounded. In case of exploitation of the cars' fleet not fewer important is fleet's cost forecasting which, infirst step originated from fuel 's cost. When theory of the cumulate fuel 's consumption was appeared in 2004 [1] forecasting for this matter is possible. Suitability of theory was presented [1] in reference to city bus communication fueled with diesel, in presented result [2] they proved suitable of theory to trunk bus communication (fueled with diesel too) whilst this paper presents results for fleet fueled with LPG. In text presents the mathematics models of cumulated fuel consumption in process of vehicle's exploitation. Presented way and procedure are to construction of solid model. Heeded mention to characteristic qualities of cumulate fuel's consumption. Presented examples of taking advantage of a theory for mark an exploitation of vehicles' fleet fueled with LPG. Further presented forecasting of LPG consumption are for estimate mileage for few vehicles 'fleet and whole fleet. Reported a full prove of a theory of the cumulate fuel's consumption also for LPG.
PL Zużycie paliwa jest jednym z podstawowych czynników branych pod uwagę w eksploatacji pojazdów. Ważne jest zarówno zużycie aktualnie występujące w eksploatacji jak i prognozowane w dłuższej perspektywie czasowej. Istotne jest bowiem pytanie jak długo eksploatowany powinien być pojazd by miało to uzasadnienie ekonomiczne. W przypadku eksploatacji floty pojazdów nie mniej ważne jest również prognozowanie kosztów eksploatacji floty, a te wynikają w pierwszym rzędzie z kosztów zakupu paliwa. Prognozowanie w omawianej problematyce stało się możliwe po opracowaniu w 2004 roku [1] teorii skumulowanego zużycia paliwa. Przydatność teorii wykazano w odniesieniu do autobusów komunikacji miejskiej zasilanych olejem napędowym, w [2] przedstawiono wyniki potwierdzające przydatność teorii w autobusach komunikacji międzymiastowej, (których silniki były także zasilane olejem napędowym) natomiast w publikacji niniejszej wyniki odnoszące się floty pojazdów zasilanych LPG. W referacie przedstawiono modele matematyczne skumulowanego zużycia paliwa w procesie eksploatacji pojazdu. Podano sposób oraz procedurę wyznaczania stałych modeli. Zwrócono uwagę na charakterystyczne cechy skumulowanego zużycia paliwa. Przedstawiono przykłady wykorzystania opracowanej teorii do oceny eksploatacji floty pojazdów zasilanych LPG. Podano również prognozy zużycia LPG, do zakładanych przebiegów, przez poszczególne pojazdy floty oraz całej floty. Wykazano pełną przydatność opracowanej teorii skumulowanego zużycia paliwa również w wypadku gdy paliwem jest LPG.
Słowa kluczowe
PL eksploatacja   pojazd   paliwo LPG   zużycie  
EN exploitation   vehicle   fuel   LPG   intake  
Wydawca Institute of Aviation
Czasopismo Journal of KONES
Rocznik 2009
Tom Vol. 16, No. 4
Strony 429--434
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., rys.
Twórcy
autor Sitnik, L. J.
  • Wroclaw University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering Institute of Machines Design and Operation Ignacego Łukasiewicza St. 7/9, 50-3 71 Wrocław, Poland tel: +48 71 347 79 18,fax: +48 71 347 79 18, lech.sitnik@pwr.wroc.pl
Bibliografia
[1] Sitnik, L. J., Skumulowane zuzycie paliwa, Archiwum Motoryzacji, Nr 3, s. 227-254, 2004.
[2] Witkowski, M., Analiza eksploatacyjnego zużycia paliwa w autobusach komunikacji dalekobieżnej, Praca dyplomowa, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, 2008.
[3] Zazulak, G., Aplikacja teorii skumulowanego zużycia paliwa do oceny zużycia paliwa trakcyjnych silników zasilanych LPG, Praca dyplomowa, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUJ5-0033-0086
Identyfikatory