Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUJ5-0033-0035

Czasopismo

Journal of KONES

Tytuł artykułu

Research of combustion system with semiopen combustion chamber in a commercial spark ignition engine

Autorzy Leżanski, T.  Sęczyk, J.  Wolański, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Badania systemu spalania z półotwartą komorą spalania w silniku produkcyjnym o zapłonie iskrowym
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN During the research of a new combustion system with semi-open combustion chamber for SI engines with use of the rapid compression machine (RCM) and visualisation experimental engine (VEE) it was proved that the application of this system results in shortening of the combustion time, increasing of the maximum cycle pressure and, in effect, increase of the combustion efficiency. The aim of the research using a commercial spark ignition engine was to prove that the similar results (as in RCM and VEE) could be obtained in a wide range of automotive engine operating parameters. In this research the two cylinder, four stroke air cooled SI engine, with volume displacement 650 cm3 from Fiat 126 motorcar was used. This engine was fitted with a modified cylinder head and ignition distributor. Two types ofprechamber with different shape were installed in different locations into the cylinder head but the ignition distributor had fixed, preadjusted, ignition advance angle in the full range of engine speed. The wide open throttle characteristics including power, specific fuel consumption and exhaust emission versus engine speed and load characteristics including: specific fuel consumption and exhaust emission versus engine torque were determined for different ignition advance angles. In the lower range of the ignition advance angle the engine showed stable operation at lower speed but unstable at high speed and, inversely, if the ignition advance angle was high the engine operation was stable at the higher speed and unstable at the lower. The engine characteristics during unstable operation were deteriorating. The research results show that improvement of the engine characteristics can be obtained in the full range of operating parameters ifthe ignition advance angle is varied continuously with the variation of engine speed. The ignition advance angle for the engine fitted with the new combustion system, which was subject of this research, was different form the ignition advance angle for standard engine.
PL W badaniach prowadzonych przy zastosowaniu maszyny pojedynczego sprężu oraz badawczego silnika wizualizacyjnego, stwierdzono, że zastosowanie systemu z półotwartą komorą spalania może spowodować: skrócenie czasu spalania w komorze spalania, zwiększenie ciśnienia maksymalnego cyklu oraz zwiększenie sprawności spalania. Celem badAn w silniku produkcyjnym było wykazanie, że takie pozytywne efekty można uzyskać również w szerokim zakresie parametrów pracy trakcyjnego silnika spalinowego. Badania prowadzono przy zastosowaniu silnika samochodu Fiat 126p. W badaniach stosowano dwie różne głowice, w których zainstalowano w różnych miejscach i o różnym kształcie wstępną komore spalania oraz zmodernizowany aparat zapłonowy. Określono charakterystyki zewnętrzne i obciążenlowe przy różnych konfiguracjach komory spalania, różnych wartościach kąta wyprzedzenia zapłonu dla dwóch wartości współczynnika nadmiaru powietrza. W przypadku małych wartości kąta wyprzedzenia zapłonu uzyskiwano poprawę osiągów oraz zmniejszenie toksyczności spalin w zakresie niskich prędkości obrotowych, natomiast silnik pracował niestabilnie w zakresie wysokich prędkości obrotowych i odwrotnie, kiedy stosowano wysokie wartości kąta wyprzedzenia zapłonu uzyskiwano poprawę osiągów w zakresie wysokich prędkości obrotowych, natomiast silnik pracował niestabilnie w zakresie niskich wartości prędkości obrotowych. Uzyskane wyniki pokazują, że dzięki zastosowaniu systemu z półotwartą komorą spalania, o właściwie dobranych parametrach systemu, można uzyskać poprawę osiągów silnika oraz zmniejszenie toksyczności spalin w całym zakresie pracy silnika trakcyjnego
Słowa kluczowe
EN SI engines   combustion   combustion chamber of piston engines   exhaust emission  
Wydawca Institute of Aviation
Czasopismo Journal of KONES
Rocznik 2009
Tom Vol. 16, No. 3
Strony 203--211
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Leżanski, T.
autor Sęczyk, J.
autor Wolański, P.
  • Warsaw University of Technology, Institute of Heat Enginering Nowowejska Street 21/25, Warszawa tel: +48 22 2345266, lezanski@itc.pw.edu.pl
Bibliografia
[1] Leżański, T., Badania silnika o zapłonie iskrowym wyposażonego w nowy system spalania z półotwartą komorą spalania. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu badawczego Nr 4T12D 029 30, Warszawa 2009.
[2] Leżański, T., Sęczyk, J., Wolański, P., Combustion Engines- Silniki Spalinowe, Influence of ignition advance angle on combustion in internal combustion spark ignition engines with semi open combustion chamber, No PTNSS-2009-SC-169, 2009.
[3] Leżański, T., Rychter, T., Teodorczyk, A., Prechamber Combustion System Studies Using Rapid Compression Machine, Journal of KONES. International Combustion Engines, Vol. 7, No. 1-2, Warsaw-Lublin 2000.
[4] Glinka, W, Leżański, T., Wolański, P., Zastosowanie fotografii szybkiej do badań spalania w silnikach SI z półotwartą komora wstępną, Journal of KONES, Internal Combustion Engines, Vol. 14, 2007.
[5] Heywood, J. B., Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw-Hill, New York 1988.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUJ5-0033-0035
Identyfikatory