Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUJ5-0033-0016

Czasopismo

Journal of KONES

Tytuł artykułu

Improvement selected working parameters of the engine turbocharging with rotational combustion chamber supplied with the rapeseed fuel by the change of nominał setting

Autorzy Stoeck, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Poprawa wybranych parametrów roboczych silnika turbodoładowanego z wirową komorą spalania zasilanego paliwem rzepakowym przez zmianę nastaw nominalnych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN An intensive expansion of motorization caused a necessity to limit its negative acting on the environment. It is connected with more and more law requirements from the range of protection of the natural environment. Directions of the introduced changes refer both to the sector of mass use of electric and thermal energy and the individual consumer who sees in a given problem most often in the aspect of liquid fuel consumption. The essential part in this process is played by vegetable fuel like rape oil methyl group ester of higher fatty acids (RME), more and more often used to supply Diesel engines. At the same time, there is a problem of minimising unfavourable aspects of the operation of drive unit supplied with a fuel with different physicochemical properties when compared with diesel oil. In the paper is discussed an attempt to cope with these requirements by changing selected control settings of a engine turbocharging with rotational combustion chamber, treating rapeseed methyl esters as a self-contained fuel. The parameters adjusted in relation to the nominal settings were: injection pressure, the injection advance angle and injection pump volumetric fuel charge. The results of the tests have been shown in the form of the external characteristics of the engine tested.
PL Intensywny rozwój motoryzacji spowodował konieczność ograniczenia jej negatywnego działania na otoczenie. Związane jest to z coraz ostrzejszymi wymaganiami prawnymi z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Kierunki wprowadzanych zmian dotyczą zarówno sektora masowego wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej, jak również odbiorcy indywidualnego postrzegającego dany problem najczęściej w aspekcie zużycia paliw płynnych. Istotną rolę w tym procesie odgrywają paliwa roślinne takie jak ester metylowy wyższych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego (RME), który coraz częściej stosuje się do zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Jednocześnie pozostaje problem zmniejszenia niekorzystnych aspektów pracy jednostki napędowej zasilanej paliwem o odmiennych właściwościach fizykochemicznych w porównaniu z olejem napędowym. W referacie omówiono próbę sprostania tym wymaganiom przez zmianę wybranych nastaw regulacyjnych silnika turbodoładowanego z wirową komorą spalania, traktując ester metylowy oleju rzepakowego jako paliwo samodzielne. Parametrami regulowanymi w stosunku do ustawień nominalnych były: ciśnienie wtrysku, kąt wyprzedzenia wtrysku i objętościowa dawka paliwa pompy wtryskowej. Wyniki badań przedstawiono w formie charakterystyk zewnętrznych badanego silnika.
Słowa kluczowe
PL silnik spalinowy   paliwo rzepakowe   parametry regulacyjne   zadymienie spalin  
EN combustion engine   rapeseed fuel   control parameters   exhaust gas smokiness  
Wydawca Institute of Aviation
Czasopismo Journal of KONES
Rocznik 2009
Tom Vol. 16, No. 3
Strony 387--393
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys.
Twórcy
autor Stoeck, T.
  • The West Pomeranian University of Technology Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, Poland tel: +48 91 4494813, fax: +48 91 4494820, tstoeck@wp.pl
Bibliografia
[1] Chłopek, Z., Ochrona środowiska naturalnego, Wydawnictwa Komunikacji i Łaczności, s. 53-57, Warszawa 2002.
[2] Lotko, W., Zasilanie silników spalinowych paliwami alternatywnymi, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, s. 139-142, Radom 1995.
[3] Mysłowski, J., Doładowanie silników, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, s. 163-165, Warszawa 2002.
[4] Stoeck, T., Aspekt ekonomiczny i ekologiczny stosowania paliw rzepakowych do zasilania silnika z zapłonem samoczynnym, Wydawnictwo Autobusy Sp. z o. o., Nr 1-2, s. 54-56, Radom 2006.
[5] Stoeck, T., Poprawa parametrów roboczych silników z wirową komora spalania zasilanych paliwem roslinnym przez zmianę nastaw regulacyjnych, Wydawnictwo Autobusy Sp. z o. o., Nr 3, s. 26-29, Radom 2009.
[6] Stoeck, T., Wpływ zmiany kąta wyprzedzenia wtrysku na przebieg powierzchniowych charakterystyk zewnętrznych silnika z wirową komorą spalania w wersji wolnossącej i turbodoładowanej zasilanego RME, Wydawnictwo: Autobusy Sp. z o. o., Nr 1-2, s. 24-26, Radom 1-2/2008.
[7] Szlachta, Z., Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami rzepakowymi, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, s. 116-130, Warszawa 2002.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUJ5-0033-0016
Identyfikatory