Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUJ5-0029-0073

Czasopismo

Pojazdy Szynowe

Tytuł artykułu

Zapewnienie interoperacyjności kolei

Autorzy Rzepka, W. 
Treść / Zawartość http://www.tabor.com.pl/wydawnictwa-2/
Warianty tytułu
EN Assurance the interoperability of the railway
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisano sposób postępowania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas prowadzenia budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej i przekazywania jej do eksploatacji, wynikający z wymagań prawa Unii Europejskiej oraz prawodawstwa krajowego dotyczącego interoperacyjności europejskich systemów kolei konwencjonalnej i kolei dużych prędkości. Szczególną uwagę zwrócono na rolę zarządcy infrastruktury, jej upoważnionego przedstawiciela, jednostek notyfikowanych i narodowego organu bezpieczeństwa, jakim jest Urząd Transportu Kolejowego, w niezbędnym procesie oceny zgodności składników interoperacyjnościi podsystemów kolejowych. (Materiał do artykułu przedstawiono w formie prezentacji na Międzynarodowych Targach Poznańskich - Transporta 2009 - Transport Szynowy XXI wieku dla Polski.)
EN In this article it is described the way of action of PKP Polish Railway Lines Company during carrying out the building and modernization the railway infrastructure and directing it to operation resulting from the requirements of the law of European Union and the national legislation concerning the interoperability of the European systems of coiwentional and high speed railway. The special attention is paid to the part of administrator of infrastructure, its authorized representative, the notified units and the national safety organ that is Office of Railway Transport in the necessary assessment process of compliance of elements of the railway subsystems interoperability.
Słowa kluczowe
PL PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej   interoperacyjność europejskich systemów kolei   Urząd Transportu Kolejowego  
Wydawca Instytut Pojazdów Szynowych TABOR
Czasopismo Pojazdy Szynowe
Rocznik 2009
Tom Nr 3
Strony 49--54
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys.
Twórcy
autor Rzepka, W.
  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Bibliografia
1. Dyrektywa 48/96/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. Urz. UE nr L 235 z dnia 17.09.1996 r.),
2. Dyrektywa 2001/16/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej (Dz. Urz. UE nr L 110 z dnia 20.04.2001 r.),
3. Dyrektywa 2004/50/WE zmieniającą dyrektywy 48/96/WE i 2001/16/WE i zapowiadającą stopniowe rozszerzanie zakresu ich stosowania (Dz. Urz. UE nr L 164 z dnia 30.04.2004 r.),
4. Dyrektywa 2007/32/WE zmieniającą dyrektywy 48/96/WE i 2001/16/WE i wprowadzającą kontrolę wstępną oraz pośrednie certyfikaty i deklaracje zgodności (Dz. Urz. UE nr L 141 z dnia 02.06.2007 r.),
5. Dyrektywa 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie konsolidującą dyrektywy 48/96/WE i 2001/16/WE i przesądzającą rozszerzenie zakresu stosowania od 2012 r. na cały system kolejowy i ewentualnie szynowe systemy miejskie (Dz. Urz. UE nr L 191 z dnia 18.07.2008 r.),
6. Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 nr 166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami),
7. Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2003 nr 86, poz. 789 z późniejszymi zmianami; tekst jednolity Dz. U. 2007 nr 16, poz. 94),
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.01. 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. U. 2008 nr 11, poz. 64),
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.01.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej (Dz. U. 2008 nr 11, poz. 65),
10. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 08.08.2005 r. w sprawie ustalenia listy właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwi spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury 2005 nr 9, poz. 62).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUJ5-0029-0073
Identyfikatory