Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUJ5-0029-0067

Czasopismo

Pojazdy Szynowe

Tytuł artykułu

Wózek HANc dla wagonu osobowego przeznaczonego do wysokich prędkości

Autorzy Sobaś, M. 
Treść / Zawartość http://www.tabor.com.pl/wydawnictwa-2/
Warianty tytułu
EN Bogie HANc for the passenger wagon intencled for the high speeds
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono koncepcję nowego wózka HANc, przeznaczonego do prędkości 250 km/h, z możliwością modyfikacji do 300 km/h. Wózek ten powstał na bazie wózka 11 ANa, zabudowanego pod wagonem 150 A, przeznaczonym do prędkości 200 km/h. Taki rozwój pozwala na wykorzystanie i dostosowanie obecnego pudła wagonu 150 A do zabudowy wózka nowej generacji. Zaprezentowano podstawowe parametry wózka i omówiono podstawowe grupy konstrukcyjne. Artykuł powstał w ramach projektu badawczo-rozwojowego nr R10 041 02, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków budżetowych na naukę na lata 2007-2009 pt." Wózek pasażerskiego pojazdu kolejowego typu Z o prędkości 250 km/h i możliwości modyfikacji do prędkości 300 km/h ".
EN The conception of the new bogie HANc intended for high speed of 250 km/h with the possibility of modification for 300 km/h is presented in this article. This bogie was built on the base of the bogie 11 ANa, built in under the wagon 150 A, intended for the speed 200km/h. This development allows to use and adjust the present body of the wagon 150 A to build in the bogie of the new generation. The basic parameters of the bogie are presented and the basie constructional groups are discussed. The article was made within the research-development project No. RIO 041 02, financed by the Ministry of Science and Higher Education from the budget means for science in years 2007-2009 under the title " The bogie of the passenger railway vehicle of type Z with the speed of 250 km/h and the possibilities of modification to the speed of 300 km/h."
Słowa kluczowe
PL wózek HANc   wagon osobowy   wysokie prędkości  
Wydawca Instytut Pojazdów Szynowych TABOR
Czasopismo Pojazdy Szynowe
Rocznik 2009
Tom Nr 3
Strony 1--10
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., rys.
Twórcy
autor Sobaś, M.
  • Instytut Pojazdów Szynowych " TABOR "
Bibliografia
[1] Sobaś M.: Ekwiwalentna stożkowatość styku koło-szyna i jej znaczenie we współczesnej analizie własności dynamicznych pojazdu szynowego. Pojazdy Szynowe Nr 1/2005.
[2] Sobaś M.: Rozwiązania konstrukcyjne układów biegowych wagonów osobowych przystosowanych do wysokich prędkości. Pojazdy Szynowe Nr 4/2008.
[3] Sobaś M.: Tendencje rozwojowe, wytyczne dla projektowania i kryteria oceny układów biegowych wagonów osobowych przeznaczonych do wysokich prędkości. Pojazdy Szynowe Nr 1/2009.
[4] Wittenbeck L., Sobaś M.: Analiza modalna bezprzedziałowego wagonu osobowego. XVIII Konferencja Pojazdów Szynowych. Materiały konferencyjne Politechniki Śląskiej. Katowice-Ustroń 17-19.09.2008
[5] Karta UIC 505-1: Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdów. 10-te wydanie z maja 2006
[6] Karta UIC 510-2: Pojazdy doczepne. Warunki dla stosowania kół o różnych średnicach w układach biegowych różnego typu. 4-te wydanie, kwiecień 2002.
[7] Karta UIC 518: Badania i homologacja pojazdów szynowych z punktu widzenia właściwości dynamicznych, bezpieczeństwa jazdy, obciążenia toru i parametrów biegowych. 3-cie wydanie, październik 2005.
[8] Karta UIC 567-2: Zunifikowane wagony pasażerskie typu Z dopuszczone do ruchu międzynarodowego. Charakterystyki. 4-te wydanie z 1.07.1991 ze zmianą 1.07.1995
[9]Karta UIC 660: Przepisy dotyczące zapewnienia technicznej kompatybilności dla pociągów dostosowanych do wysokich prędkości. Wydanie 2, sierpień 2002.
[10]PN-EN 10025-2:2007: Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych-Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.
[11] PN-EN 13103: 2003: Zestawy kołowe i wózki. Osie zestawów kołowych tocznych. Zasady konstrukcji.
[12] PN-EN 13261:2004: Kolejnictwo-Zestawy kołowe i wózki-Osie- Wymagania dotyczące wyrobu.
[13]PN-EN 13262:2007: Kolejnictwo-Zestawy kołowe i wózki- Koła-Wymagania dotyczące wyrobu.
[14] PN-EN 13715: 2006: Kolejnictwo-Zestawy kołowe i wózki- Koła-Zarys zewnętrzny koła
[15] PN-EN 13749:2005: Kolejnictwo-Zestawy kołowe i wózkiMetody określania wymagań konstrukcyjnych dla ram wózków.
[16]PN-EN 14363:2005: Kolejnictwo- Badania własności dynamicznych przed dopuszczeniem pojazdów szynowych. Badania własności biegowych i próby stacjonarne.
[17] PN-ISO 3755:1994: Staliwo konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia.
[18] Przepisy RIC: Umowa o wymianie i użytkowaniu wagonów pasażerskich w komunikacji międzynarodowej. Ważna od 1 stycznia 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUJ5-0029-0067
Identyfikatory