Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUJ1-0011-0014

Czasopismo

Prace Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Tytuł artykułu

Structure and Reasoning in Bayesian Networks

Autorzy Kłopotek, M. 
Treść / Zawartość http://ipipan.waw.pl/instytut/wydawnictwo/prace-ipi-pan
Warianty tytułu
PL Struktura a wnioskowanie w sieciach bayesowskich
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Bayesian networks have many practical applications due to their capability to represent joint probability distribution in many variables in a compact way. Though there exist many algorithms for learning Bayesian networks from data, they are not satisfactory because the learned networks usually are not suitable for reasoning. So far only a restricted class of very simple Bayesian networks: trees and poly-trees are directly applicable in reasoning. This paper defines and explores a new class of networks: the Structured Bayesian Networks. Two methods of reasoning are outlined for this type of networks. Possible methods of learning from data are indicated. Similarity to hierarchical networks is pointed at.
PL Sieci bayesowskie maja wiele praktycznych zastosowań związanych z ich zdolnością do zwartej reprezentacji rozkładów prawdopodobieństwa w wielu zmiennych. Choć znanych jest wiele algorytmów uczących sieci bayesowskie z danych, nie są one satysfakcjonujące, ponieważ wynikowe struktury sieci na ogół nie nadają się do celów wnioskowania eksperckiego, z wyjątkiem bardzo prostych struktur drzew i polidrzew. Niniejszy artykuł definiuje i bada nową klasę sieci bayesowskich: tzw. strukturalne sieci bayesowskie. Przedstawiono dwie metody wnioskowania dla tych sieci. Wskazano na możliwość uczenia się tych sieci z danych. Sieci te można uważać za interesujący szczególny przypadek sieci hierarchicznych.
Słowa kluczowe
PL sieci bayesowskie   wnioskowanie   strukturalizacja   sieci hierarchiczne  
EN Bayesian networks   reasoning   hierarchical networks  
Wydawca Instytut Podstaw Informatyki PAN
Czasopismo Prace Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
Rocznik 2001
Tom Nr 941
Strony 1--12
Opis fizyczny
Twórcy
autor Kłopotek, M.
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUJ1-0011-0014
Identyfikatory