Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB6-0009-0026

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Wpływ techniki dozowania domieszki napowietrzającej na parametry wytrzymałościowe i cieplne betonu lekkiego

Autorzy Garbalińska, H.  Strzałkowski, J. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN The effect of dosing technique of aeration admixture on the heat and strength parameters of lightweight concrete
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawione badania odnoszą się do grupy sześciu kompozytów betonowych. Kompozyty wykonano na bazie kruszywa lekkiego, o różnym wyjściowym zawilgoceniu (od stanu suchego do stanu pełnego nasycenia wodą). Trzy mieszanki betonowe wykonano bez użycia domieszki napowietrzającej. Do trzech kolejnych dodawano domieszkę napowietrzającą – w tej samej ilości, ale w różny sposób. Dokonano oceny badawczej wpływu techniki dozowania domieszki na wybrane właściwości technologiczne świeżej mieszanki oraz podstawowe parametry cieplne i wytrzymałościowe stwardniałego betonu.
EN The presented study refers to a group of six concrete composites. The composites were based on lightweight aggregate, with a diverse levels of moisture content (from dried to fully saturated with water coarse aggregate). Three of those composites were made without aeration admixture. To the other three aeration admixture was added – with the same quantity, however with a different technique. Moreover the paper shows the evaluation of influence of admixture dozing technique on chosen technological properties of fresh concrete and also basic heat and strength parameters of hardened concrete.
Słowa kluczowe
PL beton lekki   beton napowietrzony   domieszka napowietrzająca   sposób dozowania   właściwości betonu  
EN light-weight concrete   air-entrained concrete   air-entraining admixture   dosing method   concrete properties  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2012
Tom z. 59, nr 2/II/I
Strony 209--218
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., il.
Twórcy
autor Garbalińska, H.
autor Strzałkowski, J.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych, Zakład Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli, halina@zut.edu.pl
Bibliografia
[1] Jamroży Z.: Beton i jego technologie, PWN, Warszawa, 2005,
[2] PN-EN 1097-6:2002, Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw, Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości,
[3] Domagała L.: Wytrzymałość konstrukcyjnych betonów lekkich a wstępna wilgotność kruszyw porowatych, Konferencja „Dni Betonu”, 2010,
[4] Kaszyńska M., Rucińska T.: Wpływ kompozycji kruszywa na właściwości lekkich betonów samozagęszczalnych, Konferencja „Dni Betonu”, 2008,
[5] Strzałkowski J.: Ocena przydatności wybranych kompozytów betonowych do wykonywania ścian zewnętrznych, praca dyplomowa magisterska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2012,
[6] PN-EN 12350-2:2001, Badania mieszanki betonowej, Badanie konsystencji metodą opadu stożka.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB6-0009-0026
Identyfikatory