Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB5-0009-0079

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Sorpcja plutonu i ameryku na żywicy poliamino-epichlorohydrynowej

Autorzy Tokarska, A.  Małopolska, I.  Warchoł, J. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Sorption of Pu and Am onto polyamine-epichlorohydrin resin
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca stanowi przegląd literatury na temat sorpcji jonów metali ciężkich i pierwiastków radioaktywnych z roztworów wodnych na żywicach poliamino-epichlorohydrynowych (PE). Przedstawiono syntezę żywicy poliamino-epichlorohydrynowej (PE) oraz jej formy magnetycznej. Scharakteryzowano ich właściwości sorpcyjne i możliwość zastosowania do usuwania plutonu i ameryku.
EN The synthesis of both polyamine-epichlorohydrin resin (PE) and its magnetic form (MPE) has been presented. The sorption property of obtained materials as well as their application to removal of radionuclides of plutonium and americium has been explained. Subjecting the resin to a magnetic field significantly improves the efficiency of plutonium and americium sorption. However, using the resin in water treatment processes requires the suitable attestation from institutions, which are empowered to assess the quality of the goods.
Słowa kluczowe
PL żywica poliamino-epichlorohydrynowa   właściwości magnetyczne   sorpcja metali ciężkich   ameryk   pluton  
EN polyamine-epichlorohydri resin   magnetic properties   heavy metal sorption   americium   plutonium  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 4
Strony 319--328
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., il.
Twórcy
autor Tokarska, A.
autor Małopolska, I.
autor Warchoł, J.
  • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
1. Bailey S.E., Olin T.J., Bricka R.M., Adrian D.D.: A rewiew of potentially lowcosts sorbents for heavy metals, Water Research, no 33(11), 1999, s. 2469-2479.
2. Bower B.K.: Process for making epichlorohydrin resins, United States Patent, no 5,714,552, February 3, 1998.
3. Ebner A.D., Ritter J.A., Ploehn H.J., Kochen R.L., Navratil J.D.: New magnetic field-enhanced process for the treatment of aqueous wastes, Separation Science and Technology, no 34(6&7), 1999, s. 1277-1300.
4. Fischer S.A., Grinstein R.H.: Wet strength resin composition and method of making same, United States Patent 5,120,773, June 9, 1992.
5. Http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol71/volume71.pdf.
6. Kochen R.L., Navratil J.D.: Method for regenerating magnetic polyamine-epichlorohydrin resin, United States Patent, no 5,652,190, July 29, 1997.
7. Kochen R.L., Navratil J.D.: Removal of radioactive materials and heavy metals from water using magnetic resin, United States Patent, no 5,595,666, January 21, 1997.
8. Kurniawan T.A., Chan G.Y.S., W.H, Babel S.: Comparisons of low-costs adsorbents for treating wastewaters laden with heavy metals, Science of the Total Environment, no 366(2-3), 2006, s. 409-426.
9. Marsh H., Rodriguez-Reinoso F.: Activated carbon, Oxford 2006, s. 465
10. Matejko P.: Usuwanie arsenu z roztworów wodnych przy uŜyciu Ŝywicy poliamino-epichlorohydrynowej, Rzeszów 2008 (praca niepublikowana).
11. Matejko P.: Usuwanie boru z roztworów wodnych przy użyciu żwicy poliamino-epichlorohydrynowej, Rzeszów 2008 (praca niepublikowana).
12. Mercik A., Mercik S.: Słownik pierwiastków chemicznych, Racibórz 1994, s. 26-27, 154-155.
13. Navratil J.D., Cotton G.B., Bradley Eldredge H.: Magnetic adsorption method for treatment of metal contaminated aqueous waste, Presented at Waste Management’99 Conference, Tucson, Arizona 1999.
14. Petrus R., Warchoł J.: Tanie sorbenty używane do usuwania metali ciężkich z roztworów wodnych, Ecological Chemistry and Engineering, no 7(7), 2000, s. 763-772.
15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz.U. z 2010 r. Nr 72, poz. 466).
16. Seńczuk W.: Toksykologia współczesna, Warszawa 2005/2006, s. 362
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB5-0009-0079
Identyfikatory