Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB5-0009-0078

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Products of isobutyl aldehyde condensation as ecological solvents and coalescents in paints and varnishes

Autorzy Tic, W. J.  Guziałowska-Tic, J. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
PL Produkty kondensacji aldehydu izomasłowego jako ekologiczne rozpuszczalniki i koalescenty farb i lakierów
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The great variety of existing chemically diversified volatile organic compounds and coalescents are being replaced by so-called „green” solvents or high-boiling liquids of natural origin. The requirement to reduce the emissions of volatile organic compounds (VOC’s) is imposed by the laws of the European Union and addressed, first of all, to the manufacturers of paints and varnishes. The level of VOC’s in paints may be reduced by various methods, e.g., by developing paint formulations that contain coalescents and solvents other than those classified as VOC’s. A method to achieve the above objective is to replace alkyl ethers (classified as VOC’s) that are commonly used in water-based paint and varnish formulations, with hydroxyester HE-1, which is not prohibited. The concept for development of production of the hydroxyester HE-1 in Poland is based on the possibility of management of the existing raw material base and technological facilities of the Oxo Plant in the “Kędzierzyn” Nitrogen Works, Kędzierzyn-Koźle. The product is safe in use, not classified as VOC, and shows no toxicological or ecotoxicological properties.
PL Obszernie zróżnicowane chemicznie lotne związki organiczne i koalescenty zastępowane przez tzw. "zielone" rozpuszczalniki lub ciecze naturalnego pochodzenia o wysokiej temperaturze wrzenia. Wymagania dotyczące redukcji emisji lotnych związków organicznych (VOC) zostały narzucone przez prawo Unii Europejskiej i są adresowane przede wszystkim do producentów oraz importerów farb i lakierów. Poziom VOC w farbach może być zmniejszony poprzez stosowanie w recepturach farb rozpuszczalników i koalescentów nieklasyfikowanych jako VOC. Aby to osiągnąć, alkiloetery (klasyfikowane jako VOC) powszechnie stosowane w recepturach farb i lakierów wodorozcieńczalnych można zastąpić hydroksyesterem HE1, który nie jest zabroniony. Koncepcję uruchomienia produkcji bezpiecznych rozpuszczalników i koalescentów oparto na możliwości zagospodarowania istniejących zasobów surowcowych i zaplecza technicznego instalacji Oxo w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. Zaproponowany produkt jest bezpieczny w stosowaniu (nieklasyfikowany jako VOC) oraz nie wykazuje właściwości toksykologicznych i ekotoksykologicznych.
Słowa kluczowe
PL farba   lakier   przemysł farb i lakierów   związek organiczny lotny   koalescent   hydroksyster HE-1   instalacja oxo   Kędzierzyn-Koźle  
EN paint   varnish   paint and varnish industry   VOC   coalescent   hydroxyester HE1   Kędzierzyn-Koźle  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 4
Strony 309--317
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il.
Twórcy
autor Tic, W. J.
autor Guziałowska-Tic, J.
  • Opole University of Technology
Bibliografia
1. California Air Research Board and the California Environmental Protection Agency. Development of Improved VOC Analysis Method for Architectural Coatings. Quarterly Progress Report on Standard Agreement, no 04-329, 2006, for the period November 1, 2005 through February 28.
2. Chang J.C.S., Fortmann R., Roache N., Lao H.C.: Evaluation of low-VOC latex paints, Indoor Air H, no 9(4), 1999, s. 253-258.
3. Decopaint Directive (2004/42/EC) of 1 January 2007.
4. Magnusson B., Kligman A.M.: Allergic contact dermatitis in the guinea pig, Published by Charls C. Thomas, Springfield, Illinois 1970.
5. Michalik J.S.: WdroŜenie postanowień rozporządzenia REACH, Bezpieczeństwo Pracy, vol. 6, 2008, s. 6.
6. OECD: Harmonized integrated hazard classification system for human health and environmental effects of chemical substances, 28th Joint Meeting of the Chemical Committee and Working Party of Chemicals, November 1998.
7. Sparks L.E., Guo Z., Chang J.C., Tichenor B.A.: Volatile organic compound emissions from latex paint, part 2, Test House Studies and Indoor Air Quality (IAQ) Modeling Indoor Air, vol. 9 (1), 1999, s. 18-25.
8. Testa C., Winter T.: The role of coalescents in architectural coatings, Surface Coatings International, vol. 2, 2007, s. 76-83.
9. Tic W.J.: Conversion of 2-methylpropanal toward aliphatic solvents and plasticizers for polymers, Przemysł Chemiczny, vol. 84, 2005, s. 32.
10. Tic W.J.: Possible outlets for 2-methylpropanal – by-product from OXO alcohols plants, Zeszyt Naukowy Politechniki Opolskiej: InŜynieria Środowiska, z. 6, 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB5-0009-0078
Identyfikatory