Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB5-0009-0073

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Analiza awaryjności podsystemu dystrybucji wody miasta Krosna

Autorzy Pietrucha, K. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Analysis of failures of water distribution subsystem in Krosno city
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy dokonano analizy awarii podsystemu dystrybucji wody (PsDyW) miasta Krosna. Wyznaczono intensywności uszkodzeń, odnosząc liczbę awarii do długości przewodów wodociągowych. Przeprowadzono analizę całkowitego czasu trwania uszkodzeń i czasu odnowy związanego z brakiem dostawy wody do odbiorców. Wyniki analizy przedstawiono w postaci histogramów częstości czasów trwania odnowy i usuwania uszkodzeń dla poszczególnych rodzajów przewodów wodociągowych (magistralnych, rozdzielczych i przyłączy wodociągowych).
EN In the article analysis of failures of water distribution subsystem in Krosno has been presented. In the work the analysis of the failure frequency on the example of the Krosno water network was also presented. Analysis of the total time of failure removal and time of rehabilitation connected with the lack of water supply for consumers have been shown. Results of analysis have been presented in the figure of frequencies histograms of the total time of failure, time of repair and recovery time for individual kinds of waterworks (main, distribution and water supply connections).
Słowa kluczowe
PL Krosno   system dystrybucji wody   awaria podsystemu   częstość awarii   okres odnowy  
EN Krosno   water distribution system   subsystem failure   failure frequency   rehabilitation time  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 4
Strony 259--266
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il.
Twórcy
autor Pietrucha, K.
  • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
1. Hotloś H.: Ilościowa ocena wpływu wybranych czynników na parametry i koszty eksploatacyjne sieci wodociągowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
2. Kwietniewski M., Rak J.: Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce, Komitet InŜynierii Lądowej i Wodnej PAN, Warszawa 2010.
3. Kwietniewski M., Roman M., Kłos-Trębaczkiewicz H.: Niezawodność wodociągów i kanalizacji, Arkady, Warszawa 1993.
4. Pawełek J., Wojdyła M.: Analiza uszkodzeń przewodów rozdzielczych w dużym systemie wodociągowym, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, z. 2/2001, s. 49-54.
5. Pietrucha K.: Badanie użytkowników wodociągów publicznych na temat przerw w dostawie wody, mat. konf. „Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w dobie współczesnych problemów”, Wydaw. AQUA S.A., Bielsko-Biała, Szczyrk 2009, s. 71-84.
6. Rak J.: Awaryjność sieci wodociągowych w miastach polskich, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Wodociągi Polskie, z. 3(27)/2003, s. 11-14.
7. Rak J.: Podstawy bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, vol. 28, Lublin 2005.
8. Roman M.: Kryteria niezawodności komunalnych systemów wodociągowych, mat. konf. „Zagadnienia zaopatrzenia w wodę miast i wsi”, Wydaw. PZITS O/Poznań, Poznań 1982, s. 266-279.
9. Studziński A., Rak J.: Czas dostawy wody niespełniającej standardu jako wskaźnik ryzyka konsumenta systemu zaopatrzenia w wodę, Wydaw. Seidel-Przywecki, Forum Eksploatatora, z. 4/2007, s. 44-46.
10. Wieczysty A.: Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, t. 1, cz. I, II, Wydaw. Politechniki Krakowskiej, Kraków 1990.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB5-0009-0073
Identyfikatory