PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza elementarna i potencjał energetyczny osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Gdańsku, Lęborku oraz Swarzewie

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Elementary analysis and energetic potential of the wastewater sludges from the Gdansk, Lebork and Swarzewo wastewater treatment plants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy elementarnej osadów ściekowych z wybranych oczyszczalni ścieków w województwie pomorskim. W artykule omówiono również wyniki pomiaru ciepła spalania oraz obliczone wartości opałowe według normy PN-93/Z-15008, uwzględniające zawartości wody i osadów na różnych etapach przeróbki w obu obiektach. Przedstawione wyniki uzyskano na podstawie próbek pobranych od sierpnia 2007 do listopada 2009 r. Prezentowane oczyszczalnie różnią się sposobem prowadzenia gospodarki osadowej - w Gdańsku na oczyszczalni "Wschód" osady przed odwodnieniem poddawane są fermentacji metanowej, w Lęborku osady stabilizowane są tlenowo. Swarzewo po odwodnieniu na prasie kompostuje osad. Zgoła inna jest rownież wielkość obiektów - Gdańsk odprowadza do morza ok. 95000 m3/dobę, w Lęborku i Swarzewie przepływ ścieków jest ok. 13-14 razy mniejszy. Pomimo tych różnic, osady charakteryzowały się podobną procentową zawartością pierwiastków. Uzyskane wartości ciepła spalania osadów nadmiernych oraz po fermentacji i stabilizacji tlenowej rownież znajdowały się na zbliżonym poziomie.
EN
The paper aims to show the results of the elementary analysis of the sewage sludges from wastewater treatment plants in Gdansk, Lebork and Swarzewo as well as measurements of the heat of combustion and the calculated calorific values according to regulation PN-93/Z-15008, taking into account water content and the composition of sewage sludge at different utilization stages. The results presented in this paper are based on the analysis of the samples collected between August 2007 and November 2009. The wastewater treatment plants differ as far as sludge treatment and capacity are concerned. In Gdansk, the sludge undergoes methane digestion before dewatering, whereas in Lebork, the sludge is stabilized aerobically. In Swarzewo after dewatering sludge are composted. The Gdansk plant discharges 95000 m3 per day to the sea, the Lebork and Swarzewo plant’s capacity is thirteen - fourteen times smaller. In spite of these differences, all sludges were characterized by a similar percentage of elements. The values of the heat of combustion of excessive sludges and of those after digestion and aerobic stabilization were comparable.
Twórcy
autor
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • 1. Grabowski Z., Oleszkiewicz J.: Spalanie osadów, mat. Międzynarodowego Seminarium Szkoleniowego „Podstawy oraz praktyka przeróbki i zagospodarowania osadów”, Wydaw. LEM, Kraków 1998.
 • 2. Kowalik P.: Polskie doświadczenia dotyczące termicznej utylizacji i energetycznego wykorzystania osadów ściekowych, mat. V Konferencji Naukowo-Technicznej „Gospodarka odpadami komunalnymi”, Koszalin–Kołobrzeg maj 1997.
 • 3. Kowalik P.: Technologia termicznej utylizacji osadów ściekowych, mat. Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowe technologie w uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków i gospodarce osadowej”, pod red. J.B. Bienia, Częstochowa–Ustroń luty 1997, s. 187-194.
 • 4. Kowalik P., Ostojski A., Cytawa S.: Efekty pracy urządzeń grzewczych wykorzystujących osady ściekowe jako paliwo w budynku biurowo-administracyjnym w oczyszczalni ścieków w Swarzewie, Ciepłownictwo w Polsce i na Świecie, nr 11/12, 2000, s. 204-206.
 • 5. Ostojski A., Kowalik P.: Ciepło spalania i wartość opałowa osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Gdyni Dębogórzu oraz Swarzewie, II Międzynarodowa i XIII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. „Nowe spojrzenie na osady ściekowe. Odnawialne źródła energii”, cz. 2, Częstochowa 3-5 lutego 2003, s. 432-445.
 • 6. Schubering A.: Kompleksowe rozwiązanie problemu odwadniania szlamu aż do uzyskania suchego granulatu, Sympozjum Naukowo-Techniczne „Nowoczesne Technologie Ochrony Środowiska z Austrii”, Warszawa (praca niepublikowana).
 • 7. Simonsen N., Bisgaard C., Nielsen B.: Characterisation of sludge as fuel and improved sludge incineration system, 10th EWPCA Symposium „Sludge treatment and reuse” IFAT'96, Krueger A/S Technical Division, Denmark, Munich (manuscript).
 • 8. Sükrü S.: Termiczne unieszkodliwianie osadów. Korrespondenz Abwasser 1998 (45), nr 10, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, marzec 1999, załącznik 1-8.
 • 9. Wandrasz J.W.: Energetyczne wykorzystanie odpadów organicznych i osadów ściekowych, IV Konferencja „Racjonalizacja użytkowania energii i środowiska”, Szczyrk 7-9 października 1996, t. I, ODKT RS NOT, Warszawa 1996, s. 97-108.
 • 10. Wandrasz J.W., Wandrasz A.J.: Paliwa formowalne. Biopaliwa i paliwa z odpadów w procesach termicznych, Wydaw. Seidel-Przywecki, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BTB5-0009-0072
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.