Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB5-0009-0070

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Ocena efektywności wybranych oczyszczalni ścieków typu SBR w południowo-wschodniej Polsce

Autorzy Masłoń, A. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN An assessment of the effectiveness of the chosen SBR wastewater treatment plants in the south-east Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy dokonano oceny efektywności wybranych ścieków z wykorzystaniem sekwencyjnych reaktorów porcjowych zlokalizowanych w południowo-wschodniej Polsce. Opisano zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne oraz dokonano analizy efektywności usuwania zanieczyszczeń ze ścieków w odniesieniu do obowiązujących norm.
EN In this paper an assessment of the effectiveness of the chosen SBR WWTP’s localized in the south-east Poland was presented. The used technical and technological solutions of SBR systems were described. The analyses of the effectiveness of pollutants removal from wastewaters in the reference to valid norms were executed.
Słowa kluczowe
PL oczyszczalnia ścieków   reaktor sekwencyjny   oczyszczalnia SBR   zanieczyszczenie   usuwanie   efektywność   ocena efektywności   Polska południowo-wschodnia  
EN sewage treatment plant   sequencing batch reactor   SBR sewage treatment plant   pollution   removing   efficiency   efficiency evaluation   south-east Poland  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 4
Strony 203--213
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., il.
Twórcy
autor Masłoń, A.
  • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
1. Banaś J., Styka W.: Wysoko efektywne usuwanie związków biogennych w małych oczyszczalniach ścieków w Polsce południowej, mat. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Usuwanie związków biogennych ze ścieków”, Kraków, 16-18 czerwca 1997.
2. Bugajski P.: Ilość dopływających ścieków do oczyszczalni SBR-BIOVAC w Książu Wielkim w latach 2000-2004, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 3(1), 2006, s. 97-105.
3. Bugajski P., Satora S.: Bilans ścieków dopływających i dowożonych do oczyszczalni na przykładzie wybranego obiektu, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 5, 2009, s. 73-82.
4. Bugajski P., Ślizowski R.: Ocena działania oczyszczalni ścieków typu SBR w Sterkowcu-Zajazie, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2(2), 2006, s. 77-86.
5. Heidrich Z.: Kierunki rozwiązań systemów kanalizacyjnych na terenach wiejskich, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, nr 2(32), 2005, s. 147-152.
6. Materiały pomocnicze ATV-M210P. Sekwencyjne reaktory porcjowe – SBR. Niemiecki Zbiór Reguł ATV, Wydaw. Seidel-Przywecki, Warszawa 1999.
7. Miernik W.: Skuteczność oczyszczania ścieków wiejskich w oczyszczalni z reaktorem o działaniu sekwencyjnym, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2, 2007, s. 71-80.
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.).
9. Siwiec T.: Analiza pracy małych oczyszczalni ścieków na przykładzie wybranych oczyszczalni typu SBR, Przegląd Komunalny, nr 7(154), 2004, s. 45-48.
10. Styka W., Banaś J.: Rozwój technologii SBR w ostatnim 20-leciu, I Kongres Inżynierii Środowiska, Referaty problemowe, Monografie Komitetu InŜynierii Środowiska PAN, nr 12, 2002, s. 363-390.
11. Tomaszek J.: Azot i fosfor w środowisku i technologiach środowiskowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006.
12. Tomaszek J.: Wysoko efektywne usuwanie związków C, N i P w reaktorach SBR województwa podkarpackiego, III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Postęp w inżynierii środowiska”, Rzeszów-Polańczyk 25-27 września 2003, s. 167-172.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB5-0009-0070
Identyfikatory