Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB5-0009-0068

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Anaerobowe oczyszczanie ścieków

Autorzy Łuczyszyn, J.  Masłoń, A.  Tomaszek, J. A. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Anaerobic wastewater treatment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono zagadnienia anaerobowego oczyszczania ścieków oraz klasyfikację anaerobowych reaktorów wykorzystywanych do oczyszczania ścieków. Dokonano przeglądu piśmiennictwa na temat stanu badań nad oczyszczaniem ścieków w warunkach anaerobowych.
EN Issues anaerobic wastewater treatment and classification of anaerobic reactors used for wastewater treatment was presented in this paper. Also performed a of studies on wastewater treatment in anaerobic conditions.
Słowa kluczowe
PL oczyszczalnia ścieków   oczyszczanie biologiczne   warunki anaerobowe   przegląd publikacji  
EN sewage treatment plant   biological treatment   anaerobic conditions   literature review  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 4
Strony 171--187
Opis fizyczny Bibliogr. 71 poz., il.
Twórcy
autor Łuczyszyn, J.
autor Masłoń, A.
autor Tomaszek, J. A.
  • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
1. Ammary B.Y.: Treatment of olive mill wastewater using an anaerobic sequencing batch reactor, Desalination, no 177, 2005, s. 157-165.
2. Angenent L.T., Sung S.: Development of Anaerobic Migrating Blanket Reactor (AMBR), a novel anaerobic treatment system, Water Research, no 35(7), 2001, s. 1739-1747.
3. Bal A.S., Dhagat N.N.: Upflow anaerobic sludge blanket reactor – a review, Indian J. Environ. Health., no 43(2), 2001, s. 1-82.
4. Banu J.R., Kaliappan S., Yeom I.T.: Treatment of domestic wastewater using upflow anaerobic sludge blanket reactor, Int. J. Environ. Sci. Tech., no 4 (3), 2007, s. 363-370.
5. Barbusiński K.: Beztlenowe metody oczyszczania ścieków, cz. 2: Rodzaje oczyszczanych ścieków, efektywność i zalety procesu, BMP, Ochrona Środowiska, nr 4, 2009, s. 28-31.
6. Barbusiński K.: Beztlenowe metody oczyszczania ścieków, cz. 3: Reaktory beztlenowe, BMP – Agro Przemysł, nr 4, 2009, s. 35-39.
7. Barbusiński K.: Beztlenowe oczyszczanie ścieków z wykorzystaniem granulowanego osadu czynnego, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w dobie współczesnych problemów”, Bielsko-Biała – Szczyrk 14-16 października 2009.
8. Bernet N., Delgenes N., Akunna J.C., Delgenes J.P., Moletta R.: Combined anaerobic-aerobic SBR for the treatment of piggery wastewater, Water Research, no 34(2), 2000, s. 611-619.
9. Beun J.J., Hendriks A., van Loosdrecht M.C.M., Morgenroth E., Wilderer P.A., Heijnen J.J.: Aerobic granulation in a sequencing batch reactor, Water Research, vol. 33, no 10, 1999, s. 2283-2290.
10. Błaszczyk M.K.: Mikroorganizmy w ochronie środowiska, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
11. Bodik I., Herdova B., Drtil M.: Anaerobic treatment of the municipal wastewater under psychrophilic conditions, Bioprocess Engineering, no 22, 2000, s. 385-390.
12. Borja R., Banks C.J., Wang Z., Mancha A.: Anaerobic digestion of slaughterhouse wastewater using a combination sludge blanket and filter arrangement in a single reactor, Bioresource Tech., no 65, 1998, s. 125-133.
13. Cervantes F.J., Pavlostathis S.G., van Haandel A.C.: Advanced biological treatment processes for industrial wastewaters. Principles and application, IWA Publishing, London 2006.
14. Damasceno L.H., Rodrigues J.A., Ratusznei S.M., Zaiat M., Foresti E.: Effects of feeding time and organic loading in an anaerobic sequencing batch biofilm reactor (ASBBR) treating diluted whey, J. Environ. Manage., no 85(4), 2007, s. 927-935.
15. De Oliveira D.S., Prinholato A.C., Ratusznei S.M., Rodrigues J.A.D., Zaiat M., Foresti E.: AnSBBR applied to the treatment of wastewater from a personal care industry: Effect of organic load and fill time, Journal of Environmental Management, no 90, 2009, s. 3070-3081.
16. Demirel B., Yenigün O.: Two-phase anaerobic digestion processes: a review, J. Chem. Technol. Biotechnol., no 77, 2002, s. 743-755.
17. Demirel B., Yenigün O., Onay T.T.: Anaerobic treatment of dairy wastewaters: a review. Process Biochemistry, no 40, 2005, s. 2583-2595.
18. Deng L.W., Zheng P., Chen Z.A.: Anaerobic digestion and post-treatment of swine wastewater using IC-SBR process with bypass of raw wastewater, Process Biochemistry, no 41, 2006, s. 965-969.
19. Dinsdale R.M., Hawkes F.R., Hawks D.L.: Mesophilic and thermophilic anaerobic digestion with thermophilic preacidification of instant-cofee-production wastewater, Water Research, no 31, 1997, s. 1931-1938.
20. Driessen W., Yspeert P.: Anaerobic treatment of low, medium and high strength effluent in the agro-industry, Wat. Sci. Tech., no 40(8), 1999, s. 221-228.
21. Foxon K.M., Pillay S., Lalbahadur T., Rodda N., Holder F., Buckley C.A.: The anaerobic baffled reactor (ABR): An appropriate technology for on-site sanitation, Water SA, no 30(5), 2005, s. 44-50.
22. Frigon J.-C., Breton J., Bruneau T., Moletta R., Guiot S.R.: The treatment of cheese whey wastewater by sequential anaerobic and aerobic steps in a single digester at pilot scale, Bioresource Technology, no 100, 2009, s. 4156-4163.
23. Garrido J.M., Omil F., Arrojo B., Méndez R., Lema J.M.: Carbon and nitrogen removal from a wastewater of an industrial dairy laboratory with a coupled anaerobic filter-sequencing batch reactor system, Wat. Sci. Tech., no 43(3), 2001, s. 249-256.
24. Gavala H.N., Kopsinis H., Skiadas I.V., Stamatelatou K., Lyberatos G.L.: Treatment of dairy wastewater using an upflow anaerobic sludge blanket reactor, J. Agric. Eng. Res., no 73, 1999, s. 59-63.
25. Gutierrez J.L.R., Enemma P.A.G., Polanco F.F.: Anaerobic treatment of cheese production wastewater using a UASB reactor, Bioresource Technology, no 37, 1991, s. 271-276.
26. Haroun M., Idris A.: Treatment of textile wastewater with an anaerobic fluidized bed reactor, Desalination, no 237, 2009, s. 357-366.
27. Hartmann: Biologiczne oczyszczanie ścieków, WIP, Warszawa 1996.
28. Henze M., van Loosdrecht M., Ekama G., Brdjanovic D.: Biological wastewater treatment. Principles, modelling and design, IWA Publishing, London 2008.
29. Ince O.: Performance of a two-phase anaerobic digestion system when treating dairy wastewater, Water Research, no 32, 1998, s. 2707-2713.
30. Jahren S.J., Ødegaard H.: Treatment of thermomechanical pulping (TMP) whitewater in thermophilic (55°C) anaerobic-aerobic moving bed biofilm reactors, Wat. Sci. Tech., no 40(8), 1999, s. 81-89.
31. Janosz-Rajczyk M.: Badania wybranych procesów oczyszczania ścieków, Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
32. Kalyuzhnyi S.V., Martinex E.P., Maptinez J.R.: Anaerobic treatment of high strength cheese whey wastewaters in laboratory and pilot UASB-reactors, Bioresource Technology, no 60, 1997, s. 59-65.
33. Kasapgil B., Anderson G.K., Ince O.: An investigation into the pretreatment of dairy wastewater prior to aerobic biological treatment, Water Science and Technology, no 29, 1994, s. 205-212.
34. Kato M.T., Field J.A., Lettinga G.: The anaerobic treatment of low strength wastewaters in UASB and EGSB reactors, Wat. Sci. Tech., no 36(6-7), 1997, s. 375-382.
35. Kim I., Kim S.-H., Shin H.-S., Jung J.-Y.: Lipid degradation in a two-phase anaerobic SBR and Upflow Anaerobic Sludge Blanket, Proceedings of the Water Environment Federation, WEFTEC 2006, s. 2576-2592.
36. Klimiuk E., Łebkowska M.: Biotechnologia w ochronie środowiska, PWN, Warszawa 2005.
37. Lacalle M.L., Villaverde S., Fdz-Polanco F., Garcia-Encina P.A.: Combined anaerobic/aerobic (UASB + UBAF) system for organic matter and nitrogen removal from a high strength industrial wastewater, Wat. Sci. Tech., no 44(4), 2001, s. 255-262.
38. Li J., Zuo J.E., Xing W.: Performance and microbial characteristics of an EGSB reactor treating brewery wastewater under 20 degrees C, Huan Jing Ke Xue, no 29(4), 2008, s. 990-995.
39. Lin Y., He Y., Meng Z., Yang S.: Anaerobic treatment of wastewater containing methanol in up-flow anaerobic sludge bed (UASB) reactor, Front. Environ. Sci. Engin. China, no 2(2), 2008, s. 241-246.
40. Liu Q.S., Liu Y.: Growth kinetics of aerobic granules, [in:] Wastewater purification, Aerobic granulation in Sequencing Batch Reactors, Liu Y. (ed.), Taylor& Francis Group CRC Press, Florida 2008.
41. Łuczyszyn J., Miąsik M., Tomaszek J.A.: Wykorzystanie granulowanego tlenowego osadu czynnego w procesach oczyszczania ścieków, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z. 58(4/11), 2011, s. 189-201.
42. Masłoń A., Tomaszek J.A.: Zastosowanie sekwencyjnych reaktorów porcjowych do oczyszczania ścieków przemysłowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z. 58(4/11), 2011, s. 215-246.
43. Massé D.I., Massé L.: The effect of temperature on slaughterhouse wastewater treatment in anaerobic sequencing batch reactors, Bioresource Technology, no 76, 2001, s. 91-98.
44. Materiały informacyjne firmy Veolia Water Systems.
45. Miksch K.: Zastosowanie biotechnologii w oczyszczaniu wody, ścieków, gruntów i gazów oraz utylizacji odpadów, Monografie Komitetu InŜynierii Środowiska PAN, nr 60, III Kongres Inżynierii Środowiska. Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, t. 3, Lublin 2009, s. 71-91.
46. Miksch K., Sikora J.: Biotechnologia ścieków, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
47. Mockaitis G., Ratusznei S.M., Rodrigues J.A.D., Zaiat M., Foresti E.: Anaerobie whey treatment by a stirred Sequencing Batch Reactor (ASBR): Effects of organic loading and supplemented alkalinity, Joural of Environmental Management, no 79, 2006, s. 198-206.
48. Ñunez L.A., Martínez B.: Anaerobic treatment of slaughterhouse wastewater in an Expanded Granular Sludge Bed (EGSB) reactor, Wat. Sci. Tech., no 40(8), 1999, s. 99-106.
49. Omil F., Garrido J.M., Arrojo B., Mendez R.: Anaerobic filter reactor performance for the treatment of complex dairy wastewater at industrial scale, Water Research, no 37, 2003, s. 4099-4108.
50. Ong S.A., Toorisaka E., Hirata M., Hano T.: Decolorization of azo dye (Orange II) in a sequential UASB-SBR system, Separation and Purification Technology, no 42, 2005, s. 297-302.
51. Oz N.A., Ince O., Ince B.K., Akarsubasi A.T., Eyice O.: Microbial population dynamics in an anaerobic CSTR treating a chemical synthesis-based pharmaceutical wastewater, J. Environ. Sci. Health A Tox Hazard Subst. Environ. Eng., no 38(10), 2003, s. 2029-2042.
52. Qin L., Liu Y., Tay J.H.: Effect of settling time on Aerobic Granulation in Sequencing Batch Reactor, Biochemical Engineering Journal, no 21, 1, 2004, s. 47-52.
53. Patel C., Madamwar D.: Biomethanation of salty cheese whey using an Anaerobic Rotating Biological Contact Reactor, Journal of Fermentation and Bioengineering, no 83(5), 1997, s. 502-504.
54. Plichta I.: Opłacalność wykorzystania procesów beztlenowych w oczyszczaniu ścieków, Forum Eksploatatora, no 3, 2008, s. 71-73.
55. Rajeshwari K.V., Balakrishnan M., Kansal A., Lata K., Kishore V.: State of the art of anaerobic digestion technology for industrial wastewater treatment, Renewable and Sustainable Energy Reviews, no 4, 2000, s. 135-156.
56. Rodriguez J.A., Pena M.R., Manzi V.: Application of an innovative methodology to improve the starting-up of UASB reactors treating domestic sewage, Wat. Sci. Tech., no 44(4), 2001, s. 295-303.
57. Sadecka Z.: Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków, Wydaw. Seidel-Przywecki, Warszawa 2010.
58. Sayed S.K.I.A., Fergala M.A.A.: Two stage of UASB concept for treatment of domestic sewage including sludge stabilization process, Water Science and Technology, no 32, 1995, s. 55-63.
59. Sheli C., Moletta R.: Anaerobic treatment of vinasses by sequentailly mixed movid bed biofilm reactor, Wat. Sci. Tech., no 56(2), 2007, s. 1-7.
60. Sun H., Yang Q., Peng Y., Shi X., Wang S., Zhang S.: Advanced landfill leachate treatment using a twostage UASBSBR system at low temperature. Journal of Environmental Sciences, no 22(4), 2010, s. 481-485.
61. Sunil S.A., Duu-Jong L., Kuan-Yeow S., Joo-Hwa T.: Aerobic granular sludge: Recent advances, Biotechnology Advances, no 26, 2008, s. 411-423.
62. Tang N.H., Torres C.L., Speece R.E.: Treatment of low strength domestic wastewater by using upflow anaerobic sludge blanket process, Proc. of the 50th Purdue Industrial Waste Conference, Chelsea, Michigan 1995.
63. Tay J.H., Liu Q.S., Liu Y.: The effects of shear force on the formation, structure and metabolism of aerobic granules, Applied Microbiology and Biotechnology, no 57, 2001, s. 1-2, 227-233.
64. Tilche A., Bortone G., Forner G., Indulti M., Stante L., Tesini O.: Combination of anaerobic digestion and denitrification in a hybrid upflow anaerobic filter integrated in a nutrient removal treatment plant, Wat. Sci. Tech., no 30(12), 1994, s. 405-414.
65. Tripathi C.S., Allen D.G.: Comparison of mesophilic and thermophilic aerobic biological treatment in sequencing batch reactors treating bleached kraft pulp mill effluent, Water Research, no 33(3), 1999, s. 836-846.
66. Usmani S.Q., Sabir S., Farooqui I.H., Ahmad A.: Biodegradation of phenols and p-cresol by sequential batch reactor proc., International Conference on Environmental Research and Technology, no 10, 2008, s. 906-910.
67. Venugopalan V.P., Nancharaiah Y.V., Mohan T.V.K., Narasimhan S.V.: Biogranulation: self-immobilised microbial consortia for high performance liquid waste remediation, Barc Newsletter, no 254, 2005, s. 1-7.
68. Vinas M., Martinez J., Baselli B.: Advantages of anaerobic reactor for TMC wastewater with separated acidogenic and methanogenic stages, Environ. Technol., no 14, 1993, s. 995-1000.
69. Zaiat M., Rodrigues J.A.D., Ratusznei S.M., de Camargo E.F.M., Borzani W.: Anaerobic sequencing batch reactors for wastewater treatment: a developing technology, Appl. Microbiol. Biotechnol., no 55, 2001, s. 29-35.
70. Zhou H., Chen J.: Start-up of EGSB reactor for treatment of wastewater containing pentachlorophenol, Journal of Chemical Engineering of Japan, vol. 36, no 10, 2003, s. 1152-1155.
71. Zhu G., Liu C., Xu G., Li J., Gao Y., Chen L., Liu H.: Simultaneous biohydrogen production and wastewater treatment in Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR) using beet sugar wastewater, Proc. ICEET '09. Proc. of the 2009 International Conference on Energy and Environment Technology, vol. 2, 2009, s. 737-740.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB5-0009-0068
Identyfikatory