Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB5-0009-0067

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Analiza pracy oczyszczalni ścieków w Polańczyku w aspekcie ochrony zbiornika solińskiego

Autorzy Łuczyszyn, J.  Tomaszek, J. A. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Analysis operation of the wastewater treatment plant in the Polańczyk in aspect of the Solina reservoir protection
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedmiotem opracowania jest analiza i ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Polańczyku w aspekcie ochrony Zbiornika Solińskiego. W pracy przedstawiono również problem związany z wykorzystaniem powstających w procesie technologicznym osadów ściekowych oraz możliwości wystąpienia zagrożeń ekologicznych przy nieodpowiedniej eksploatacji obiektu.
EN The subject of this study is to analysis and evaluate the operation of Polańczyk WWTP in aspect of the Solina reservoir protection. The paper also presents a problem with the use of emerging from the process of sewage sludge and the potential ecological risks arising out of improper operation of the object.
Słowa kluczowe
PL zbiornik wodny   Solina   ochrona wód   Polańczyk   oczyszczalnia ścieków   osad ściekowy   wykorzystanie osadu ściekowego  
EN Solina reservoir   water reservoir   water protection   Polańczyk   sewage treatment plant   sewage sludge   sewage sludge utilization  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 4
Strony 157--170
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., il.
Twórcy
autor Łuczyszyn, J.
autor Tomaszek, J. A.
  • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
1. Bartoszek L., Koszelnik P., Tomaszek J.A.: Obciążenie zewnętrzne i retencja fosforu w zbiornikach zaporowych Solina – Myczkowce, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej: Budownictwo i Inżynieria Środowiska, nr 268, 2009, s. 5-15.
2. Chudy Ł.: Zespół zbiorników Solina – Myczkowce na Sanie, Gazeta Obserwatora IMGW, nr 4/2004, s. 16-20.
3. Gruca-Rokosz R., Bartoszek L., Tomaszek J.A.: Koncentracja metali ciężkich w osadach dennych Zbiornika Solińskiego, III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Postęp w inżynierii środowiska”, Rzeszów–Polańczyk 2003, s. 311-319.
4. Kajak Z.: Eutrofizacja nizinnych zbiorników zaporowych. Procesy biologiczne w ochronie i rekultywacji nizinnych zbiorników zaporowych, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Łódź 1995, s. 33-41.
5. Koszelnik P.: Źródła i dystrybucja pierwiastków biogennych na przykładzie zespołu zbiorników zaporowych Solina – Myczkowce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009.
6. Koszelnik P., Płużański A.: Spływ związków azotu i fosforu ze zlewni Zbiornika Solińskiego, I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Postęp w inżynierii środowiska”, Rzeszów–Polańczyk 1999, s. 237-244.
7. Lampert W., Sommer U.: Ekologia wód śródlądowych, Wydaw. PWN, Warszawa 2001.
8. Płużański A., Półtorak T., Tomaszek J., Granops M., śurek R., Dumnicka E.: Charakterystyka limnologiczna zbiorników kaskady górnego Sanu. Funkcjonowanie ekosystemów wodnych, ich ochrona i rekultywacja. Ekologia zbiorników zaporowych i rzek, mat. CPBP 04.10, SGGW, AR, Warszawa 1990, s. 264-281.
9. Podedworna J., Umiejewska K.: Technologia osadów ściekowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.
10. Pozwolenie wodnoprawne Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 października 2004 r. na pobór wody dla potrzeb m. Polańczyk z Zalewu Solińskiego i odprowadzenie ścieków komunalnych z m. Polańczyk.
11. Projekt PT, część technologiczna: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Polańczyku, Biuro Projektów „Biprowod” Warszawa, Warszawa 1997.
12. Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Stan środowiska w województwie podkarpackim, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Rzeszów 1999.
13. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód i do ziemi, Dz.U. RP z 1991 r. Nr 116, poz. 503.
14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz.U. Nr 27, poz. 169.
15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, Dz.U. Nr 137, poz. 924.
16. Smoroń S.: Obieg fosforu w rolnictwie i zagrożenie jakości wody, Zeszyty Edukacyjne IMUZ, nr 1/1996, s. 87-104.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB5-0009-0067
Identyfikatory