Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB5-0009-0064

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Usuwanie formaldehydu ze ścieków metodami chemicznymi

Autorzy Kowalik, P.  Naumczyk, J. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN The removal of formaldehyde from wastewater using chemical methods
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Badano skuteczność utleniania formaldehydu za pomocą procesów chemicznego utleniania: Fentona, ozonowania w środowisku alkalicznym i ozonowania dodatkiem nadtlenku wodoru. Zbadano wpływ parametrów, takich jak stężenia reagentów O3, H2O2, Fe2+ i czasu reakcji. Badania prowadzono na roztworze wodnym FA, ktorego stężenie wynosiło 500 mg/l, i na ściekach przemysłowych, których ChZT i stężenie FA wynosiły odpowiednio 1372 mg/l O2 i 192 mg/l. Proces Fentona był prowadzony przy pH 3. Otrzymane wyniki wskazywały, że proces ten jest najskuteczniejszy w rozkładzie formaldehydu zarówno w przypadku roztworu wodnego, jak i ścieków przemysłowych. Optymalne dawki H2O2/Fe2+ wynosiły: 2000/1000 mg/l dla roztworu wodnego i 1000/250 mg/l dla ścieków ChZT i stężenie FA zmniejszyły się odpowiednio o 59,6 i 79,5% w przypadku roztworu wodnego oraz o 30,5 i 89,6% w przypadku ścieków przemysłowych. W zwiąku z tym proces Fentona ma duże szanse znaleźć zastosowanie w podczyszczaniu ścieków formaldehydowych.
EN Chemical oxidation processes: Fenton process, ozonation at high pH and oxidation with hydrogen peroxide were investigated for effectiveness of formaldehyde (FA) oxidation. The influence of operational variables – O3, H2O2 and Fe2+ concentrations, pH and reaction time were investigated. Researches were carried out on aqueous solution of FA, which concentration was 500 mg/l, and on industrial wastewater, which COD and FA concentration were 1372 mg/l O2 and 192 mg/l, respectively. Fenton process was investigated at pH 3. Results revealed that Fenton process was the most effective in FA degradation in case of water solution and industrial wastewater as well. The optimal H2O2/Fe2+ dosages were: 2000/1000 mg/l for aqueous solution and 1000/250 mg/l for wastewater. COD and FA concentrations were reduced by 59,6% and 79,5% for aqueous solution and 30,5% and 89,6% for industrial wastewater. Therefore, Fenton process can be promising technology for FA wastewater pretreatment.
Słowa kluczowe
PL ścieki przemysłowe   zanieczyszczenie chemiczne   formaldehyd   metoda oczyszczania   metoda chemiczna   proces Fentona  
EN industrial wastewater   chemical contamination   formaldehyde   purification method   chemical method   Fenton process  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 4
Strony 117--129
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., il.
Twórcy
autor Kowalik, P.
autor Naumczyk, J.
  • Politechnika Warszawska
Bibliografia
1. Campos J.I., Sanchez M., Mosquera-Corral A., Mendez R., Lema J.M.: Coupled BAS and anoxic USB system to remove urea and formaldehyde from watsewater, Water Research, no 37, 2003, s. 3445-3451.
2. Christoskova T., Stoyanova M.: Catalytic degradation of formaldehyde and benzyl alcohol in wastewaters, Water Research, no 36, 2002, s. 2297-2303.
3. Do J-S., Chen C-P.: In situ oxidative degradation of formaldehyde with electrogenerated hydrogen peroxide, J. Electrochem. Soc., no 140, 1993, s. 1632-1637.
4. Do J-S., Chen C-P.: In situ oxidative degradation of formaldehyde with hydrogen peroxide electrogenerated on the modified graphites, J. Appl. Electrochem., no 24, 1994, s. 936-942.
5. Eiroa M., Kennes C., Veiga M.C.: Simultanous nitrification and formaldehyde biodegradation in an activated sludge unit, Biores. Tech., no 96, 2005, s. 1914-1918.
6. Epa U.S.: Environmental Protection Agency. Code of federal regulations, 40 CFR 268.42, 1986.
7. Hermanowicz W. i in.: Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Wydaw. Arkady, Warszawa 1999.
8. Kajitvichyanukul R., Lu M-C., Liao C-H., Wirojanagud W., Koottatep T.: Degradation and detoxification of formaline wastewater by advanced oxidation processes, J. Hazard. Mater., no 135, 2006, s. 337-343.
9. Lotfy H.R., Rashed I.G.: A method for treating wastewater containing formaldehyde, Water Research, no 36, 2002, s. 633-637.
10. Metoda miareczkowa oznaczania formaldehydu – metodyka wg laboratorium ZA Tarnów Mościce.
11. Moussavi G., Yazdanbakhsh A., Heidarizad M.: The removal of formaldehyde from concentrated synthetic wastewater using O3/MgO/H2O2 process integrated with the biological treatment, J. Hazard. Mater., no 171, 2009, s. 907-913.
12. Murphy A.P., Boegli W.J., Price M.K., Moody C.D.: A Fenton-like reaction to neutralise formaldehyde waste solutions, ES& T., no 23, 1989, s. 166-169.
13. Naumczyk J., Kucharska M., Krzysztoszek A., Kowalik P.: Usuwanie formaldehydu ze ścieków metodami utleniania chemicznego, GWiTS, nr 5, 2010, s. 29-33.
14. Oliveira S.V.W.B., Moraes E.M., Adorno M.A.T., Varesche M.B.A., Foresti E., Zaiat M.: Formaldehyde biodegradation in anaerobic packed-bed bioreacor, Water Research, no 38, 2004, s. 1685-1694.
15. Parisheva Z., Nusheva L., Danova N.: Advanced oxidation of solutions containing formaldehyde, Environ. Protect. Eng., no 29, 2003, s. 5-14.
16. Parisheva Z., Nusheva L., Licheva P.: Comparison of the effect of ozone, ozonehydrogen peroxide system and catalytic ozonation on formaldehyde removal from aqueous model solutions, Environ. Protect.Eng., no 30, 2004, s. 5-10.
17. Shirley D.A.: Chemia organiczna, WNT, Warszawa 1964.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB5-0009-0064
Identyfikatory