Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB5-0009-0062

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Spływy powierzchniowe związków biogennych ze zlewni dwóch dopływów zbiornika Solina o różnym stopniu zagospodarowania zlewni

Autorzy Koszelnik, P.  Bartoszek, L. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Surface runoff of nutrients from the catchment of two Solina reservoir with different catchment land use
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przeprowadzono analizę strat azotu, fosforu, krzemu i węgla organicznego ze zlewni dwóch potoków - dopływów zbiornika Solina. Antropogeniczny wpływ na dopływający ładunek fosforu zidentyfikowano w zlewni potoku Daszówka. Wody te wnosiły także do odbiornika więcej krzemu rozpuszczonego. Z naturalnej zlewni potoku Paniszczówka spływały większe ładunki azotu, głównie azotanowego. Ładunki ogólnego węgla organicznego były w obydwu przypadkach zbliżone.
EN The paper presents an analysis of surface runoffs of nitrogen, phosphorus, dissolved silica and organic carbon from the catchment area of two streams, tributaries of the Solina reservoir. Anthropogenic impact on phosphorus load flowing in the basin of the stream was identified in case of the Daszówka stream, moreover these waters supplied more loads of dissolved silica. The Paniszczówka stream has more natural catchment area and larger loads of nitrogen, mainly nitrate were noted for this case. Loads of total organic carbon were similar in both streams.
Słowa kluczowe
PL zbiornik wodny   Solina   zlewnia zbiornika   oddziaływanie antropogeniczne   sposób użytkowania terenu  
EN Solina reservoir   water reservoir   reservoir catchment   anthropogenic impact   land use way  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 4
Strony 99--106
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., il.
Twórcy
autor Koszelnik, P.
autor Bartoszek, L.
  • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
1. Billen G., Lancelot C., Meybeck M.: N, P and Si Retention along the aquatic continuum from land to ocean, [in:] Ocean margin processes in global change, R.F.C. Mantoura, J.M. Martin and R. Wollast (ed.), John Wiley & Sons, Chicester 1991, s. 19-44.
2. Cao W., Hong H., Zhang Y., Yue S.: Nitrogen sources and export in agricultural catchments, A nested catchment comparison, Aquatic Ecosystem Health and Management, no 9(1), 2006, s. 9-13.
3. Conley D.J., Stålnacke P., Pitkänen H., Wilander A.: The transport and retention of dissolved silicate by rivers in Sweden and Finland, Limnology and Oceanography, no 45, 2000, s. 1850-1853.
4. Harris G.: A nutrient dynamics model for Australian waterways, Land use, catchment biogeochemistry and water quality in Australian rivers, lakes and estuaries. Australia State of the Environment Second Technical Paper Series (Inland Waters), Department of the Environment and Heritage, Canberra 2001, http,//www.ea.gov.au/soe/techpapers/index.html (08.10.2007).
5. Kajak Z.: Hydrobiologia–limnologia. Ekosystemy wód powierzchniowych, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s.1-355.
6. Koszelnik P., Tomaszek J.A.: Origin and seasonal variability of nutrient loads from an agricultural catchment area into a shallow man-made lake, Polish Journal of Environmental Studies, no 16(2A), 2007, s. 248-251.
7. Koszelnik P., Tomaszek J.A., Gruca-Rokosz R.: Skład izotopowy jako wskaźnik pochodzenia azotanów w zbiorniku zaporowym Solina, Przemysł Chemiczny, no 87(5), 2008, s. 494-496.
8. Mioduszewski W., Zdanowicz A., Dannowski R., Seidl J., Deumlich D., Radczuk R., Kajewski L.: Ocena ładunku azotu i fosforu ze źródeł rolniczych wnoszonego do rzek w zlewni Odry, Gospodarka Wodna, nr 11, 2000, s. 417-421.
9. Mukhopadhyay B., Smith E.H.: Comparison of statistical methods for estimation of nutrient load to surface reservoirs for sparse data set: application with modified model for phosphorus availability, Water Research, no 34(12), 2000, s. 3258-3268.
10. Płużański A.: Nutrients load in small mountain watersheds of Solina reservoir, Ekologia Polska/Polish Journal of Ecology, no 38, 1990, s. 274-285.
11. Taboada-Castro M.M., Diéguez-Villar A., Taboada-Casrro M.T.: Temporal variation of nitrogen and phosphorus content in surface waters from a small agricultural catchment in NW Spain, [in:] C.A. Brebbia, D. Almorza and D. Sales, Water pollution VII, Modelling, Measuring and prediction, Witt Press, Southampton 2003, s. 499-508.
12. Vink S., Ford P.W., Bormans M., Kelly C., Turley C.: Contrasting nutrient export from a forested and an agricultural catchment in south-eastern Australia, Biogeochemistry, no 84, 2007, s. 247-264.
13. Warnken K.W., Santschi P.H.: Biogeochemical behavior of organic carbon in the Trinity River downstream of a large reservoir lake in Texas, USA, Science of the Total Environment, no 329, 2004, s. 131-144.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB5-0009-0062
Identyfikatory