Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB5-0009-0060

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Usuwanie metali z roztworów wodnych z zastosowaniem iłołupków klinoptylolitowo-montmorylonitowych

Autorzy Kaleta, J.  Papciak, D.  Puszkarewicz, A. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Removing of metals from aqueous solutions using clinoptylolite-montmorillonite clays
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących możliwości wykorzystania ilołupków klinoptylolitowo-montmorylonitowych pochodzących z pogórza dynowskiego do usuwania wapnia, magnezu, żelaza, manganu, miedzi i kadmu z modelowych roztworów wodnych. Stosowano iłołupki naturalne oraz modyfikowane węglanem sodu, kwasem solnym i kwasem siarkowym. Wyznaczono zdolności jonowymienne testowanych minerałów. Najlepsze właściwości posiadały próbki modyfikowane węglanem sodu. Modyfikacja próbek za pomocą kwasu solnego i siarkowego okazała się niecelowa, zarówno ze względów technologicznych, jak i ekonomicznych.
EN The paper presents the results of laboratory testing of potential utilization of natural clinoptylolite- montmorillonite clays from Dynowskie Foothills for removing of calcium, magnesium, iron, manganese, copper and cadmium from model water solutions. Both natural clays and those modified with sodium carbonate, as well as hydrochloric and sulfuric acids were applied. Ionexchange capacities of tested minerals were determined. Samples modified with sodium carbonate exhibited best properties. Modification of samples with hydrochloric and sulfuric acids appeared of no avail for both technological and economic reasons.
Słowa kluczowe
PL oczyszczanie wody   usuwanie jonów metali   adsorpcja   iłołupek klinoptylolitowo-montmorylonitowy   modyfikacja gliny   zdolność jonowymienna   porównanie skuteczności  
EN water purification   metal ion removal   adsorption   clinoptylolite-montmorillonite clay   clay modification   ion-exchange capacity   efficiency comparison  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 4
Strony 77--87
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., il.
Twórcy
autor Kaleta, J.
autor Papciak, D.
autor Puszkarewicz, A.
  • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
1. Brogowski Z., Dobrzański B., Kocoń J., Zaniewska-Chlipalska E.: Badania nad dystrybucją metali ciężkich w układach gleba antropogeniczna–zeolit, Mat. Zjazdu Naukowego PTChem., Katowice 1983.
2. Ciciszwili G.W.: Adsorption and catalitic properties of some Soviet natural zeolites. Natural zeolites-occurrense, properties, use., Pergamon Press, 1976, s. 458-462.
3. Ciciszwili G.W. i in.: Zeolity naturalne, Wydaw. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1990.
4. Dojlido J.: Chemia wód powierzchniowych, Wydaw. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1995.
5. Gomonaj V.I., Golub N.P., Szekeresh K.Y., Leboda R., Skubiszewska-Zięba J.: Badania nad przydatnością zakarpackiego klinoptylolitu do adsorpcji jonów Hg(II), Cr(III) i Ni(II) z roztworów wodnych, Ochrona Środowiska, nr 4(71), 1998, s. 3-7.
6. Gwarek B., Drogowski Z., Borowiak M.: Zastosowanie zeolitów do oczyszczania osadów ściekowych z metali ciężkich. Archiwum Ochrony Środowiska, Warszawa 1992, s.193-199.
7. Kabata-Pendias A., Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych, PWN, Warszawa 1993.
8. Kaleta J.: Application of modified clinoptylolite for purification of underground waters, VII International Conference „Water supply and water quality”, Poznań – Zakopane, t. I, 2006, s. 517-527.
9. Legutko M., Piątkowska M., Stelman M.: Zastosowanie aktywowanego bentonitu do usuwania metali ciężkich ze ścieków i wód opadowych, Chemik, vol. 60, nr 10, 2007, s. 491-495.
10. Pigoń K., Ruziewicz Z.: Chemia fizyczna, PWN, Warszawa 1981.
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61/2007, poz. 417).
12. Semmens M.J., Martin W.P.: Influence of pretreatment on the capacity and selectivity of clinoptilolite for metal ions, Water Research, vol. 22, no 5, 1988, s. 537-542.
13. Warchoł J.: Usuwanie jonów metali ciężkich z zastosowaniem zeolitów naturalnych, 6th International Scientific Conference „Current Issues of civil environmental engineering”, Ukraine, Lviv 2001, s. 90-95.
14. Willner J., Pacholewska M.: Zastosowanie naturalnych minerałów – bentonitów do sorpcji metali ciężkich ze ścieków przemysłowych, Rudy i Metale Nieżelazne, R 51, nr 4, 2006, s. 186-191.
15. Zamzow M.J., Murphy J.E.: Removal of metal cations from water using zeolites, Separation Science and Technology, vol. 27, no 14, 1992, s. 1969-1983.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB5-0009-0060
Identyfikatory