Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB5-0009-0059

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Ocena przydatności iłołupków klinoptylolitowo-montmorylonitowych do usuwania substancji ropopochodnych z roztworów wodnych

Autorzy Kaleta, J.  Papciak, D. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Assessment of usability clinoptylolite-montmorillonite clays for removing petroleum substances from water soutions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących możliwości wykorzystania naturalnych i modyfikowanych iłołupków klinoptylolitowo-montmorylonitowych do usuwania substancji ropopochodnych z roztworów wodnych. Celem przeprowadzonych badań było ilościowe sformułowanie procesu adsorpcji. Jako adsorptyw stosowano emulsję oleju napędowego o stężeniu 100 g/m3, sporządzoną na bazie wody destylowanej. Procesy adsorpcji prowadzone w układzie porcjowym (w warunkach statycznych) najlepiej opisywały izotermy Freundlicha. Na podstawie sporządzonych izoterm wyliczono zdolności adsorpcyjne testowanych minerałów. Były one porównywalne dla wszystkich badanych próbek. Modyfikacja próbek za pomocą węglanu sodu, kwasu solnego i siarkowego okazała się niecelowa, zarówno ze względów technologicznych, jak i ekonomicznych.
EN The paper presents the results of laboratory testing of potential utilization of natural and modified clinoptylolite-montmorillonite clays for removing petroleum substances from water solutions. The objective was to formulate quantitatively the relevant adsorption process. The diesel-oil emulsion of concentration of 100g/m3, prepared on the basis of distilled water, was applied as adsorptive. The adsorption processes, carried out in batch-wise manner (in static conditions) were best described by Freundlich isotherms. Adsorption capacities of tested minerals were calculated from thus defined isotherms. They were comparable for all tested samples. Modification of samples with sodium carbonate, hydrochloric and sulfuric acids appeared of no avail for both technological and economic reasons.
Słowa kluczowe
PL oczyszczanie wody   substancja ropopochodna   adsorpcja   iłołupek klinoptylolitowo-montmorylonitowy   modyfikacja gliny   bentonit   porównanie skuteczności  
EN water purification   petroleum derivative   adsorption   clinoptylolite-montmorillonite clay   clay modification   bentonite   efficiency comparison  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 4
Strony 67--75
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il.
Twórcy
autor Kaleta, J.
autor Papciak, D.
  • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
1. Gierak A.: Zagrożenia środowiska produktami ropopochodnymi, Ochrona Środowiska, nr 2(57), 1995, s. 31-34.
2. Gurgul H., Stochal W.: Dyspergowanie cząsteczek substancji ropopochodnych w morzu, Gospodarka Wodna, nr 9, 1991, s. 212-213.
3. Kaleta J.: Application of modified clinoptylolite for purification of underground waters, VII International Conference „Water supply and water quality”, t. I, Poznań – Zakopane 2006, s. 517-527.
4. Kaleta J.: Application of natural zeolites from removal of oil pollutants from water solutions, Międzynarodowa Konferencja „Zaopatrzenie w wodę miast i wsi”, t. 3, Wydaw. PZiTS O/Wielkopolski, Poznań 1998, t. 3, s. 105-114.
5. Kaleta J., Puszkarewicz A.: Evaluation of usability clinoptilolite and diatomite for sorption of oil contaminants from water solutions, Archives of Environmental Protection, t. 31, nr 1, 2005, s. 107-113.
6. Kułakowski P., Maciejewski M.: Nadzwyczajne zanieczyszczenia wód powierzchniowych płynących produktami ropopochodnymi – wykrywanie, osłona ujęć, Mat. Międzynarodowej Konferencji „Municipal and rural water supply and water quality” t. III, Poznań 1996, s. 21-28.
7. Steininger M., Grabas K.: Oczyszczanie wód i ścieków z produktów ropopochodnych metodami sorpcyjnymi, Mat. Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego „Związki ropopochodne – kryteria i metodyka skażeń”, Wydaw. Akademii Techniczno- Rolniczej w Bydgoszczy, Karwice 1994, s. 44-51.
8. Stelmaszczuk W., Linowska E.: Wpływ produktów ropopochodnych na organizmy wodne, Mat. Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego „Związki ropopochodne – kryteria i metodyka skażeń”, Wydaw. Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Karwice 1994, s. 195-196.
9. Walczyk W.: Badania skuteczności adsorpcji ropopochodnych z powierzchni wody przy pomocy adsorbentów syntetycznych i naturalnych, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 10, 1994, s. 310-313.
10. Wyszomirski P., Lewicka E.: Bentonity jako uniwersalny surowiec wielu dziedzin przemysłu, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 21, z. 3, s. 5-19.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB5-0009-0059
Identyfikatory