Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB4-0002-0110

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

Oszacowanie niekorzystnych zmian w bilansie cieplnym budynku wskutek zawilgocenia ścian zewnętrznych

Autorzy Garbalińska, H.  Siwińska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assess of adverse changes in heat balance of the building caused by moinsturing of its outside walls.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem przedstawionych symulacji była ocena zwiększenia strat ciepła wskutek przenikania przez w pełni zawilgocone przegrody zewnętrzne przykładowo wybranego budynku, w stosunku do sytuacji, gdyby były one utrzymywane w stanie suchym lub w jednym z dwóch stanów zawilgocenia sorpcyjnego, odpowiadającego zgodnie z normą PN-EN ISO 6946:1999 warunkom średnio wilgotnym i wilgotnym.
EN The intent of presented simulations was the evaluation of increasing heat loss caused by moisturing outside partitions of selected building, in comparison with position when they will be maintain in dry state or in one of double moisturing according to the Polish Standard PN-EN ISO 6946:1999.
Słowa kluczowe
PL budynek   ściana zewnętrzna   bilans cieplny   zawilgocenie  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2005
Tom R. 61, nr 5
Strony 241--243
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., il.
Twórcy
autor Garbalińska, H.
  • Politechnika Szczecińska
autor Siwińska, A.
  • Politechnika Szczecińska
Bibliografia
[1] Bogosłowski W N.: Fizyka budowli, Warszawa 1975.
[2] Firkowicz K., Golański R., Pogorzelski J.A., Suchowierski J.: Nowy aparat płytowy do badania przewodności cieplnej materiałów budowlanych. XXXIX Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 1993.
[3] Garbalińska H., Siwińska A.: Changes of Heat Conductivity of Building Materials Under the Influence of Moisture. Tytuł materiałów konferencyjnych: 4th Symposium Environmental Effects on Buildings and People-Actions, influences, iteractions, discomfort. Susiec czerwiec 2004. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2004.
[4] Garbalińska H., Pieczarka M., Siwińska A.: Temperatura i warunki brzegowe jako czynniki stymulujące przebieg procesu wysychania. "Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym" - pod redakcją Tadeusza Bobko, Częstochowa 2004.
[5] Ickiewicz I., Sarosiek W., Ickiewicz J: Fizyka budowli, Białystok 2000.
[6] Kisielewicz T, Królak E., Pieniążek Z.: Fizyka cieplna budowli, Kraków 1998.
[7] Królak E.: Fizyka cieplna budowli. Ćwiczenia laboratoryjne, Kraków 1998.
[8] Linczowski C.: Trwałość, ochrona i eksploatacja budowli, Częstochowa 1992.
[9] Majchrzycka A., Czałczyński J.: Przegląd metod oraz możliwości wykonania badań współczynnika przewodzenia ciepła materiałów izolacyjnych, Szczecin 1993.
[10] Płoński W., Pogorzelski J. A.: Fizyka budowli, Warszawa 1979.
[11] Pogorzelski J.A.: Fizyka cieplna budowli, Warszawa 1976.
[12] Wyrwał J.: Ruch wilgoci w porowatych materiałach i przegrodach budowlanych, Opole 1989.
[13] Wyrwał J., Świrska J.: Problemy zawilgocenia przegród budowlanych, Warszawa 1998.
[14] Wyrwal J., Świrska J.: Obliczanie zawilgocenia przegród budowlanych przy zmiennym współczynniku przewodnictwa cieplnego. XLI Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 1993.
[15] Wyrwał J., Świrska .J: O wpływie zawilgocenia przegród budowlanych na współczynnik przenikania ciepła. Materiały konferencyjne V konferencji naukowo-technicznej "Fizyka budowli w teorii i praktyce", Łódź 1995.
[16] PN-EN ISO 8301: 1998 Izolacja cieplna - Określanie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym - Aparat płytowy z czujnikiem gęstości strumienia cieplnego.
[17] PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania.
[18] PN-EN ISO 8990:1998 Izolacja cieplna - Określanie właściwości związanych z przenikaniem ciepła w stanie ustalonym - Metoda kalibrowanej i osłoniętej skrzynki grzejnej.
[19] PN-EN 1934:1999 Właściwości cieplne budynków - Określanie oporu cieplnego metodą skrzynki grzejnej z użyciem ciepłomierza - Mury.
[20] PN-EN 1946-2:2000 Właściwości cieplne wyrobów i komponentów budowlanych - Szczegółowe kryteria oceny laboratoriów wykonujących pomiary właściwości związanych z transportem ciepła - Pomiary metodą osłoniętej płyty grzejnej.
[21] PN-EN 1946-3:2000 Właściwości cieplne wyrobów i komponentów budowlanych - Szczegółowe kryteria oceny laboratoriów wykonujących pomiary właściwości związanych z transportem ciepła - Pomiary metodą czujników strumienia cieplnego.
[22] PN-EN 1946-4:2002 Właściwości cieplne wyrobów i komponentów budowlanych - Szczegółowe kryteria oceny laboratoriów wykonujących pomiary właściwości związanych z transportem ciepła - Pomiary metodami skrzynki grzejnej.
[23] PN-EN 1946-5:2002 Właściwości cieplne wyrobów i komponentów budowlanych - Szczegółowe kryteria oceny laboratoriów wykonujących pomiary właściwości związanych z transportem ciepła - Pomiary metodami aparatu rurowego.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB4-0002-0110
Identyfikatory