Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0078-0034

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Wytrzymałość betonu w konstrukcji w świetle aktualnych norm i weryfikacji badawczej

Autorzy Kamiński, K.  Swat, M. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Concrete compressive strength in structures in the light of current standards and experimental al validation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Konstruktor projektujący elementy żelbetowe ma dziś do wyboru polską normę PN-B-03264:2002 z poprawką Ap1 z 2004 roku lub Eurokod PN-EN 1992-1-1:2008. Obydwa dokumenty wskazują normę PN-EN 206-1, jako dokument odniesienia dotyczący określenia klasy betonu. Dokładna analiza istoty normy PN-EN 206-1 wskazuje na fakt, że zawiera ona zalecenia, wytyczne i reguły dla producenta mieszanki betonowej. Średnia wytrzymałość betonu na ściskanie, badana na próbkach "świadkach" zgodnie z PN-B/88-06250 i odwiertach rdzeniowych według PN-EN 13791, w przeprowadzonym eksperymencie była mniejsza od znormalizowanej wytrzymałości średniej betonu według PN-EN 206-1 odpowiednio o 11 % i 29 %. Wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie in situ była mniejsza od znormalizowanej wytrzymałości charakterystycznej betonu według PN-EN 206-1 nawet o 24%. Przyjmując, że wynik badania wytrzymałości betonu w konstrukcji na odwiertach rdzeniowych jest miarodajny dla betonu in situ, to oznacza, że w obliczeniach statycznych stosuje się zawyżoną o ponad 20 % wytrzymałość charakterystyczną betonu. Może to stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa konstrukcji. Konsekwencje tego faktu, szczególnie w projektowaniu słupów żelbetowych, oznaczają w skrajnych wypadkach nośność mniejszą o ponad 20%.
EN The final compressive strength of concrete depends on the composition of concrete mix in about 50-60%, and the rest of it depends on factors like concrete construction technology as well as temperature and humidity conditions of aging of young concrete. If the conditions of concrete construction technology are extremely inadequate, then it can be inferred that the strength of concrete in situ is lower by 40-50% compared with the standard strength of concrete according to PN-EN 206-1. The undertaken research program showed that the characteristic compressive strength of concrete in situ was lower by 15% to 24% than the normalized characteristic compressive strength of concrete according to PN-EN 206-1. Assuming that the test of the strength of concrete on core samples taken from a structure is reliable for in situ concrete, it means that in static calculations the characteristic strength of concrete is inflated by more than 20%.
Słowa kluczowe
PL konstrukcja betonowa   wytrzymałość betonu   projektowanie   bezpieczeństwo   Eurokod 1   sprawdzenie doświadczalne  
EN concrete structure   concrete strength   designing   safety   Eurocode 1   experimental validation  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 3/III
Strony 313--320
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il.
Twórcy
autor Kamiński, K.
autor Swat, M.
Bibliografia
[N1] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie
[N2] Poprawka PN-B-03264/Apl :2004 do normy PN-B-03264:2002
[N3] PN-EN-1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cześć 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[N4] PN-88/B-06250 Beton zwykły
[N5] PN-EN 12390-2:2001, Badania betonu-Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych
[N6] PN-EN 206-1:2003, Beton-Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
[N7] PN-B-06265:2004, Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003
[N8] PN-EN 13791:2008, Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych
[N9] ENV 13670-1, Prenorma europejska. Wykonywanie konstrukcji betonowych. Cześć 1: Uwagi ogólne
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0078-0034
Identyfikatory