Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0078-0028

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Ocena i wybór wykonawców robót budowlanych przez inwestorów publicznych

Autorzy Plebankiewicz, E.  Leśniak, A. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Evaluation and choosing of construction contractors by public owners
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zamawiający publiczni zobligowani są stosować przy ocenie i wyborze wykonawców zasady przewidziane polskim prawem. W celu poznania stosowanych w praktyce przez inwestorów publicznych metod pozyskiwania wykonawców, poddano analizie ogłoszenia o wynikach udzielonych zamówień na roboty budowlane, które ukazały się Biuletynach Zamówień Publicznych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że coraz częściej wybieranymi trybami są przetarg nieograniczony, gdzie ocena kompetencji wykonawców jest mało precyzyjna oraz tryb niekonkurencyjny, jakim jest zamówienie z wolnej ręki. Zwiększa się udział przetargów, gdzie jedynym kryterium oceny jest cena. Rozwiązaniem istniejących tu problemów może być wprowadzenie jednej z form wstępnej selekcji wykonawców. W artykule krótko omówiono także systemy weryfikacji przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne, stosowane w krajach unijnych.
EN Public owners are obliged to choose a construction contractor in accordance with the Polish law. To learn about the methods of contractor selection used by public owners, the notices of the results of the contracts awarded for works that have appeared in Public Procurement Bulletins were analyzed. For a detailed analysis notices of tender from December 2010 have been selected. Polish Public Procurement Law provides no prequalification of contractors. The procedure used most frequently is open tendering where the assessment is quite cursorily done. The research also indicates an increasing proportion of procedures in which the only criterion is the price. The solution would be to introduce the official records or some form of certification of contractors.
Słowa kluczowe
PL roboty budowlane   inwestor publiczny   selekcja wykonawców   przetarg nieograniczony   certyfikacja wykonawców  
EN construction works   public investor   contractors selection   open tender   contractor certification  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 3/III
Strony 265--272
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il.
Twórcy
autor Plebankiewicz, E.
autor Leśniak, A.
Bibliografia
[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078, ze zm.).
[2] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. Nr 206, póz. 1817).
[3] Biuletyny Zamówień Publicznych, 2010 r.
[4] Leśniak A., Plebankiewicz E.: Sposoby pozyskiwania wykonawców robót budowlanych przez inwestorów publicznych. Zeszyty naukowe Politechniki Gdańskiej Budownictwo Lądowe nr 61, Gdańsk 2007, s. 31-37.
[5] Sprawozdanie Urzędu Zamówień Publicznych za 2009 r.
[6] Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, z dnia 31 marca 2004 r. W sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.
[7] Wiktorowska E.: Modele kwalifikacji wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne. Buduj z głową 3, 2007.
[8] Qualification of construction enterprises, Komitet Techniczny TC 330 Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i Komitet Techniczny TC 218 Europejskiego Komitetu Normalizacji Elektrotechnicznej (CENELEC), 2002.
[9] Meszek W.: Standardy europejskie w kwalifikacji przedsiębiorstw budowlanych (1). Forum Budowlane, 11, 1999, s. 31-33.
[10] Meszek W.: Standardy europejskie w kwalifikacji przedsiębiorstw budowlanych (2). Forum Budowlane, 11, 1999, s. 32-34.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0078-0028
Identyfikatory