Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0078-0025

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Organizacja badań poligonowych budowy wybranych systemów deskowań

Autorzy Kristowski, A.  Majkowski, Ł. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Organization of research some formwork systems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono propozycję prowadzenia badań poligonowych dotyczących technologii i organizacji robót montażowych deskowań inwentaryzowanych (często nazywanych systemowymi). Autorzy swoje spostrzeżenia dotyczące organizacji badań opierają na praktycznym doświadczeniu, które zdobywają organizując i uczestnicząc w badaniach poligonowych budowy wybranych systemów deskowań. Wyniki badań posłużą do opracowania katalogów nakładów rzeczowych w ujęciu deterministycznym i niedeterministycznym wraz z autorskim oprogramowaniem implementacji prowadzonych badań.
EN The article presents a proposal of conducting field research related to technology and organization of inventoried formwork assembly works (often called 'system'). The authors have based their observations on their practical experience which they gained by organizing and participating in field research of some formwork systems. The research results will be used to create unit pricing catalogues in a deterministic and non-deterministic way including the authors' software implementation of the conducted research.
Słowa kluczowe
PL deskowanie systemowe   roboty montażowe   technologia   organizacja robót   badanie poligonowe  
EN formwork system   assembly works   technology   organization of works   field testing  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 3/III
Strony 241--248
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il.
Twórcy
autor Kristowski, A.
autor Majkowski, Ł.
Bibliografia
[1] Praca zbiorowa pod redakcją H. Bałucha „Budownictwo komunikacyjne”, WAT, 2001, (str.335-341).
[2] Jaworski K.M.: „Metodologia projektowania realizacji budowy”, PWN 2009, (str.262-342).
[3] Jarzyna J.R., Jakubowski G. Kristowski A. „Wybrane aspekty badań poligonowych budowy mostów tymczasowych”, XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Inżynierii Wojskowej, Warszawa-Rynia, listopad 2000, (tom l, str. 133-145).
[4] www. peri.pl.pl
[5] Kowalczyk Z., Zabielski J.: Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie, WSiP 2005, (str. 15-54).
[6] Kristowski A., Bezpieczeństwo planowania budowy z uwzględnieniem ryzyka, niepewności i zakłóceń”, Przegląd Budowlany Nr 4, kwiecień 2005.
[7] Kristowski A., A concept of an application to plan the time lines of building selected bridge structures, Computer systems aided science and engineering work in transport, mechanics and electrical engineering, Technical University of Radom Faculty of Transport, Radom, 2008, (str. 329-335).
[8] Kristowski A. Koncepcja algorytmu generowania zakłóceń w procesie planowania budowy, Logistyka nr 6/2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0078-0025
Identyfikatory