Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0078-0020

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Propozycja współczynników dostosowawczych AlfaQi/Alfaqi wg PN-EN 1991-2 dla pewnej klasy mostów drogowych

Autorzy Kulpa, M.  Siwowski, T. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN The proposal of adjustment factors AlfaQi/Alfaqi according to Eurocode 1991-2 for certain class of road bridges
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Od 1.04.2010 r. dotychczasowe normy PN zostały wycofane na rzecz nowych norm europejskich PN-EN, tzw. Eurokodów. W Polsce do tej pory nie ukazał się Załącznik Krajowy do Eurokodu 1-2, kodyfikującego obciążenia ruchome mostów. Uniemożliwia to praktycznie stosowanie całego systemu nowych norm do projektowania mostów. Dodatkowo obowiązujące prawo powołuje się literalnie na dotychczas obowiązujące klasy obciążenia mostów wg wycofanej już normy. W pracy podjęto próbę dostosowania europejskiego modelu obciążeń ruchomych do stosowanych powszechnie w Polsce klas obciążeń mostów. Wykonano to poprzez wyznaczenie odpowiednich wartości współczynników dostosowawczych AlfaQi oraz Alfaqi, modyfikujących standardowy model obciążenia ruchomego TS+UDL wg Eurokodu 1-2. Proponowane współczynniki mogą mieć zastosowanie w Załączniku Krajowym.
EN Since 1 April 2010 so far used Polish Standards were withdrawn for the introduction of new European Standards, i.e. Eurocodes. In Poland the National Annex for PN-EN 1991-2, codifying traffic loads on bridges, is not released yet. This practically precludes the application of the entire Eurocode system for new bridges design. In the paper the attempt of Eurocode adjustment for commonly used Polish class of traffic loads has been made. It was done by calibration of the adjustment factors AlfaQi and Alfaqi.
Słowa kluczowe
PL most drogowy   projektowanie   obciążenie ruchem   Eurokod 1   załącznik krajowy   klasa obciążenia   współczynnik dostosowawczy  
EN road bridge   designing   traffic load   Eurocode 1   load class   adjustment factor  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 3/III
Strony 199--206
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., il.
Twórcy
autor Kulpa, M.
autor Siwowski, T.
Bibliografia
[1] PN-EN 1991-2:2007. Oddziaływanie na konstrukcje. Obciążenia ruchome mostów.
[2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63, poz. 735).
[3] PN-S-10030:1985. Obiekty mostowe. Obciążenia.
[4] Ciołek W., Kilka uwag o Eurokodach i stosowaniu norm wycofanych. Inżynier Budownictwa, lipiec/sierpień 2010, str. 21-24.
[5] Leonhardt F., Podstawy budowy mostów betonowych. WKŁ, Warszawa 1982.
[6] Instrukcja wyodrębniania elementów drogi na drogowym obiekcie mostowym, GDDKiA, Warszawa, 2003.
[7] Rymsza J.: Analiza nośności normowej drogowych obiektów mostowych, wyznaczonej według PN-85/S-10030 i PN-EN 1991-2. Materiały z XX Seminarium „Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów”, Poznań - Rosnówek, 2010 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0078-0020
Identyfikatory