Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0078-0015

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Mosty kolejowe małych rozpiętości - obliczenia i badania

Autorzy Chróścielewski, J.  Banaś, A.  Malinowski, M.  Miśkiewicz, M. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Small railway bridges - measurments and numerical analysis
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań i analiz obliczeniowych mostów kolejowych małych rozpiętości. Przedstawiono sposoby modelowania w celu wiernego odzwierciedlenia rzeczywistej pracy konstrukcji. Podano zakres i metodykę prowadzonych badań in situ. Wyniki analiz teoretycznych porównano z wynikami badań. Przedstawiono wnioski dotyczące sposobów modelowania tego typu konstrukcji i konieczności badań in situ oraz stosowania zaawansowanych modeli w celu jednoznacznej oceny poprawności zachowania się konstrukcji.
EN The paper presents calculation results and in-situ measurements of temporary railway bridges. Some methods of modeling of this kind of structures properly, and the scope and methodology of load testing have been presented. The results of theoretical analysis have been compared with the measurements. Some conclusions have been drawn as to the application of sophisticated numerical modeling and the necessity of in-situ measurements to check the correctness of structure's work.
Słowa kluczowe
PL most kolejowy   most małej rozpiętości   analiza numeryczna   badanie polowe   diagnostyka   modelowanie numeryczne  
EN railway bridge   small railway bridge   numerical analysis   field test   numerical modelling  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 3/III
Strony 157--164
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il.
Twórcy
autor Chróścielewski, J.
autor Banaś, A.
autor Malinowski, M.
autor Miśkiewicz, M.
Bibliografia
[1] Olaszek P., Łagoda M.: Rola próbnych obciążeń na przykładzie badań trzech dużych mostów, Drogownictwo 12/2003 392-399.
[2] Bień J.: Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych, WKiŁ, 2010.
[3] Chróścielewski J., Banaś A., Malinowski M., Miśkiewicz M: Projekt próbnego obciążenia wiaduktu kolejowego w rejonie przystanku SKM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana, ARKOBI - Maciej Malinowski, 2010.
[4] Chróścielewski J., Malinowski M., Rutkowski R., Banaś A., Miśkiewicz M., Rutkowski T.: Sprawozdanie z badań podczas próbnego obciążenia wiaduktu kolejowego w rejonie przystanku SKM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana, Gdańsk, Politechnika Gdańska WILiŚ KMBiM, 2011.
[5] Chróścielewski J., Malinowski M., Miśkiewicz M.: Test loading of the longest span arch bridge in Poland. Bridges, tradition and future / eds. Adam Podhorecki, Andrzej S. Nowak; University Press, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz. -Bydgoszcz, 2009. - s. 33-48. - ISBN 978-83-89334-88-2.
[6] Chróścielewski J., Malinowski M., Miśkiewicz M., Dudek M.: Modelowanie konstrukcji mostowych - obliczenia i weryfikacja "in situ", Analizy numeryczne wybranych zagadnień mechaniki / pod red. T. Niezgody. - Warszawa: WAT, 2007. - s. 87-108 : - ISBN 978-83-89399-44-1, 2007.
[7] Chróścielewski J., Malinowski M., Miśkiewicz M., Dudek M.: Wybrane mosty kolejowe - obliczenia i weryfikacja in-situ, MES 2005: Programy MES w Komputerowym Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania: IX konferencja naukowo-techniczna: materiały konferencyjne : Giżycko, 19-22 października 2005 / org. Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Mechaniczny; Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN [et al.] - Warszawa : Zakład Mechaniki Ogólnej WAT, 2005. - s. 27-36.- ISBN 83-89399-01-10, 2005.
[8] Chróścielewski J., Malinowski M., Miśkiewicz M., Żółtowski K.: Modelowanie konstrukcji mostowych w świetle badań, Pięćdziesiąta pierwsza Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB: „Problemy naukowo-badawcze budownictwa - KRYNICA 2005”: Gdańsk-Krynica, 12-17 września 2005. T. 4, Geotechnika. Mosty. Organizacja i zarządzanie w budownictwie. Fizyka budowli / ed. J. Ziółko, A. Bolt, P. Korzeniowski, E. Supernak ; Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. - Gdańsk, 2005. - s. 103-112: -ISBN 83-921478-9-8, 2005.
[9] Chróścieiewski J., Banaś A., Malinowski M., Miśkiewicz M: Kolejowe konstrukcje odciążające typu mostowego w świetle badań in situ i analiz teoretycznych, Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów, XXI Seminarium, materiały konferencyjne w druku, Poznań - Rosnówko, 07-08.06.2011, org. Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Lądowej, Związek Mostowców RP, Oddział Wielkopolski
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0078-0015
Identyfikatory