Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0078-0013

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Symulacja numeryczna wariantów zmian organizacji ruchu drogowego na przykładzie miasta Przemyśla

Autorzy Bichajło, L.  Szarata, M. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Numerical simulation of traffic management variants in city Przemyśl
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono analizę zmian organizacji ruchu układu komunikacyjnego w centrum Przemyśla w wariancie bezinwestycyjnym przez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego oraz w wariancie inwestycyjnym po wybudowaniu obwodnicy miasta. Zastosowano specjalistyczne oprogramowanie do przeprowadzania makrosymulacji. Na podstawie przeprowadzonych analiz określono, które warianty organizacji ruchu w centrum miasta mogą przynieść znaczące efekty w usprawnieniu poruszania się pojazdów w mieście. Odniesiono się także do ich wpływu na środowisko (emisja hałasu i tlenku węgla).
EN The paper presents an analysis of an alternate traffic regulation by two-way streets change into one-way streets or after opening a bypass of the city of Przemyśl. The macrosimulation has been executed with special traffic simulation software. The authors made a traffic model of Przemyśl based on traffic measurements and a definition of traffic sources and targets for the years 2010 and 2030. The model also includes the characteristics of citizens such as the percentage of students, unemployed, a population gain prognosis. The comparative parameters used in the analysis were: traffic intensity, transportation work expressed in passenger-hours and passenger-kilometers, and ecology parameters such as noise and carbon monoxide emission. What is the most favorable variant for Przemyśl is building a bypass, because all the analyzed parameters have proved better than in the other variants. Without the bypass, changing streets into one-way streets will not bring significant positive changes for car-users or for the environment. In this case it is a better solution to remain with the present traffic management.
Słowa kluczowe
PL Przemyśl   ruch drogowy   organizacja ruchu drogowego   modelowanie   symulacja numeryczna  
EN Przemyśl   traffic   traffic management   modelling   numerical simulation  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 3/III
Strony 141--147
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., il.
Twórcy
autor Bichajło, L.
autor Szarata, M.
  • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
[1] Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla, www.przemysl.pl/gospodarka.html.
[2] Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym w dniu 30 VI 2008 r. www.stat.gov.pl.
[3] Pracujący w gospodarce narodowej w 2007 r., www.stat.gov.pl.
[4] Bohatkiewicz J., Dudek M.: Wpływ prognozowania ruchu na analizy środowiskowe w drogownictwie, Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału SITK w Krakowie. Materiały konferencyjne, nr 148, s. 37-54.
[5] Szarata A., „Traffic modelling - environmental impact evaluation”, www.vplnol.vkw.tu-dresden.de/oeko/flyer_summerschool_2007.pdf.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0078-0013
Identyfikatory