Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0078-0005

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Termiczne warunki przebywania ludzi w przestrzeni wentylowanej kominów przemysłowych

Autorzy Tarczyński, L. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Temperature limitations of access of personel to ventilated space of industrial chimneys
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem niniejszej pracy było zbadanie, w jakim stopniu warunki termiczne w istniejących przemysłowych kominach wieloprzewodowych są zgodne z nowymi wymagamaml normowymi dotyczącymi przebywania ludzi w strefie przestrzeni wentylowanej. W tym celu przeprowadzono pomiary rozkładu temperatury w przestrzeni wentylowanej trzech wybranych obiektów, w jednym o wysokości 250 m i w dwóch o wysokości 300 m, przez okres 1 roku. Na tej podstawie wyznaczono empiryczne funkcje opisujące wpływ czynników środowiskowych i eksploatacyjnych na temperaturę powietrza we wnętrzach poszczególnych obiektów. Przeprowadzona analiza porównawcza wykazała, że wartości temperatury powietrza w górnej strefie przestrzeni wentylowanej komina o wysokości 250 m znacznie przekraczają wartość normową 40°C w okresie prawie całego roku. Natomiast w obu kominach o wysokości 300 m przekroczenie normowego limitu może wystąpić tylko w okresie najbardziej upalnych i bezwietrznych dni sezonu letniego. Otrzymane wyniki pomiarów potwierdzają konieczność uwzględniania tego czynnika zarówno w projektach modernizacji istniejących obiektów, jak i w projektowaniu nowych konstrukcji. Wskazana jest również doświadczalna weryfikacja przyjętych rozwiązań.
EN The aim of this paper is to investigate how the thermal conditions in the ventilated space of existing chimneys comply with new building code regulations. Full-scale investigation has been performed on three chimneys, one 250 m high six-flue and two 300 m high six-flue. The measurements of the air temperature in the ventilated space were carried out in several locations along the height in 1-year cycle and the results were confronted with regulations concerning presence of people in such facilities. The influence of ambient air temperature, wind velocity and operational load (number of fired flues) were included in the analysis. The empirical dependencies between the average diurnal ambient air temperature and the resulting air temperature in the chimney's interior have been determined for each investigated structure using the least square algorithm. Such plots can be treated as indicators of the thermal conditions in the ventilated space of the specific chimney and also for prediction of inner air temperature with respect to actual values of environmental and operational parameters.
Słowa kluczowe
PL komin przemysłowy   przestrzeń wentylowana   temperatura   dostęp personelu  
EN industrial chimney   ventilated room   temperature   personel access  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 3/III
Strony 73--80
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., il.
Twórcy
autor Tarczyński, L.
Bibliografia
[1] Polska Norma PN-EN 13084-1:2007 (U). Kominy wolno stojące. Część 1: Wymagania ogólne. PKN, Warszawa 2007.
[2] Polska Norma PN-88/B-03004. Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PKN, Warszawa 1988.
[3] Cieślik J., Mateja O.: Sześcioprzewodowy komin przemysłowy o wysokości 250 m. Inżynieria i Budownictwo, 7-8/1976, s. 305-309.
[4] Brandt S.: Analiza danych. Metody statystyczne i obliczeniowe. PWN, Warszawa, 1998.
[5] Tarczyński L.: Wpływ parametrów eksploatacyjnych i środowiskowych na temperaturę w przestrzeni wentylowanej wieloprzewodowego komina przemysłowego. Inżynieria i Budownictwo, nr 2/2007, s. 88-91.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0078-0005
Identyfikatory