Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0077-0102

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Możliwości zastosowania popiołów fluidalnych przy realizacji przesłon przeciwfiltracyjnych w obiektach ochrony środowiska

Autorzy Falaciński, P. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Possibility application of hardening slurries with fluidal ashes in environment protection stuctures
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia możliwości zagospodarowania oraz wykorzystania odpadów ze spalania fluidalnego, jako aktywnego dodatku do zawiesin twardniejących podczas realizacji różnego rodzaju uszczelnień w obiektach ochrony środowiska tj.: przesłonach przeciwfiltracyjnych na składowiskach odpadów komunalnych, oczyszczalniach ścieków, także wtedy, gdy wytworzone z nich przegrody pracują w warunkach filtracyjnego oddziaływania odcieków - wód zanieczyszczonych (agresywnych).
EN This article presents the possibility of waste management - fluidal ashes as an active additive for hardening slurries in cut-off walls in environmental protection structures (dumping waste, wastewater treatment). This is particularly significant where cut-off walls are used for separation of underground waters from pollution sources.
Słowa kluczowe
PL zagospodarowanie odpadów   popiół fluidalny   składowisko odpadów   przesłona przeciwfiltracyjna  
EN waste utilization   fluidal fly ash   landfill   cut-off wall  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 3/III
Strony 33--40
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il.
Twórcy
autor Falaciński, P.
  • Politechnika Warszawska
Bibliografia
[1] Prawo ochrony środowiska. Dz, U. Nr 62, poz. 627 z 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami.
[2] Ustawa o odpadach. Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami
[3] Kledyński Z., Machowska A. Stan i perspektywy wykorzystania materiałów mineralnych w konstrukcji przesłon przeciwfiltracyjnych. Materiały Budowlane 2/2005, Warszawa, s. 71-74.
[4] Borys M., Mosiej K. Podstawowe problemy przebudowy i modernizacji obwałowań przeciwpowodziowych - Przegrody przeciwfiltracyjne z zawiesin twardniejących. Gospodarka Wodna, 6/2006. Warszawa, s. 234-241.
[5] Borys M. Pionowe przegrody przeciwfiltracyjne z zawiesin twardniejących w korpusach i podłożu wałów przeciwpowodziowych. Wiadomości melioracyjne i łąkarskie. Zagadnienia Inżynierii Środowiska Wiejskiego, 2/2006. Warszawa, s. 56-59.
[6] Havlica J., Oder I, Brandstetr J., Mikulikowa R., Walther D. Cementious materials based on fluidised bed coal combustions ashes. Advances in Cement Research, 2004, vol. 16, No. 2, pp. 61-67.
[7] Falaciński P., Kledyński Z. Influence of aggressive liquids on hydraulic conductivity of hardening slurries with the addition of different fluidal fly ashes. Environmental Engineering, Taylor&Francis Group, London 2007, s. 295-300.
[8] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz. U. Nr 137, póz. 984 z 24 lipca 2006 r.
[9] Kurdowski W. Chemia cementu i betonu. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0077-0102
Identyfikatory