Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0076-0013

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Analityczno-doświadczalna analiza odpowiedzi dynamicznej budynku ramowo-murowego na skutek wyburzenia komina

Autorzy Maciąg, E.  Pachla, F.  Tatara, T. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Analitical-experimental evaluation of the frame-brick building behaviour caused by the blast demolition of RC-chimney
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie omawia się: charakterystykę wyburzanego komina i sposób jego obalania; charakterystykę badanego budynku; charakterystykę pomierzonych drgań budynku i gruntu w sąsiedztwie; cechy dynamiczne badanego budynku; ocenę zachowania się budynku poprzez analizę przestrzennego modelu budynku podlegającego wymuszeniem kinematycznym przyjętym na podstawie pomierzonych drgań fundamentu budynku; porównano obliczone i pomierzone przemieszczenia górnej kondygnacji budynku; porównano obliczone naprężenia z uzyskanymi z pomiarów odkształceń przy użyciu tensometrii elektrooporowej.
EN The paper deals with the following: characteristics of the demolished chimney and the way of its falling; characteristics of the investigated building; characteristics of the measured building and ground vibrations; dynamic properties of the investigated building; evaluation of the building behavior by the analysis of a building model subjected to kinematic forcing (on the basis of the measured foundation vibrations). The calculated and measured displacements of the upper story were compared; the computed stresses compared with those from the stains measured by the electric resistance sensors.
Słowa kluczowe
PL wyburzenie   komin   prędkość drgań   widmo drgań   tensometria elektrooporowa   odpowiedź dynamiczna   budynek   konstrukcja ramowo-murowa  
EN blast demolition   chimney   vibration velocity   vibration spectrum   electric resistance sensor   dynamic response   frame-brick building  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 3/II
Strony 397--404
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., il.
Twórcy
autor Maciąg, E.
autor Pachla, F.
autor Tatara, T.
Bibliografia
[1] Lewicki J., Morawa R.: Metoda wybuchowego obalania stalowych obiektów górniczych, Górnictwo i Geoinżynieria, kwartalnik AGH, zeszyt 3/1, 2004.
[2] Maciąg E., Lewicki J., Winzer J.: Wyburzanie żelbetowych kominów elektrowni „Konin” i oddziaływanie upadku ich masy na sąsiednie obiekty, Czasopismo Techniczne -Budownictwo 3-B/2010, zeszyt 11, 2010.
[3] Lewicki J., Krzyworączka P., Batko P., Morawa R.: Sposoby zwiększania pewności kierunkowego obalania kominów, Górnictwo i Geoinżynieria, kwartalnik AGH, zeszyt 3/1, 2004.
[4] Lehnen D.: On the initial dynamic response of RC- chimneys due to system – change caused by blast, Structural Dynamics, EURODYN'99, Balkema, Rotterdam, 1999.
[5] Maciąg E., Winzer J.: Drgania gruntu i obiektów w sąsiedztwie wyburzanych kotłowni i kominów elektrowni „Konin”, Inżynieria i Budownictwo, nr 4/2011.
[6] PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji (październik 2004), Norma europejska EN 1990:2002 ma status Polskiej Normy.
[7] PN-80-B-03040, Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0076-0013
Identyfikatory