Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0076-0008

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Odpowiedź masztu z odciągami na wybrane obciążenia wyjątkowe

Autorzy Kozioł, K.  Stypuła, K. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Response of guyed mast on some unique loading
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono analizę zachowania się konstrukcji masztu z odciągami w skali naturalnej pod wpływem oddziaływań wyjątkowych o charakterze dynamicznym. Przeprowadzono analizy odpowiedzi konstrukcji masztu poddanej następującym obciążeniom: *zerwanie pojedynczego odciągu, *kinematyczne, nagłe przemieszczenie (zapadnięcie) fundamentów odciągów, *nagłe odpadnięcie oblodzenia, *"uderzenie" w trzon (w przęśle i na podporze), *drgania gruntu pod wpływem wstrząsu sejsmicznego El-Centro, *obciążenie parasejsmiczne (wstrząs górniczy). W wyniku analizy odpowiedzi konstrukcji w czasie (time history analysis) uzyskano dane o przemieszczeniach konstrukcji i występujących w niej siłach (w przekrojach trzonu i w odciągach masztu).
EN The paper presents an analysis of the behavior of guyed mast structures in natural scale under the influence of special dynamic loading. Analyses of responses of mast structures subjected to the following loads were made: *breaking a single guy, *kinematic, sudden movement (collapse) of guy foundations, *a sudden release of ice, *"shot" of the stem (in the span and on the support), *ground vibrations due to seismic action of El Centro earthquake, *mining shock. By means time history analysis data on displacements of construction and the forces (in the cross of stem and in guys of the mast) were obtained.
Słowa kluczowe
PL maszt z odciągami   zerwanie odciągu   obciążenie wyjątkowe   analiza czasowa  
EN guyed mast   breaking a guy   unique loading   time analysis  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 3/II
Strony 357--364
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il.
Twórcy
autor Kozioł, K.
autor Stypuła, K.
Bibliografia
[1] Rykaluk K.: Konstrukcje stalowe: kominy, wieże, maszty. Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
[2] Pałkowski Sz: Konstrukcje cięgnowe. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1994.
[3] Nabil B. K.: Response of guyed tower to a guy rupture under no wind pressure. Engineering Structures vol22, s. 699-706.2002
[4] Nabil B. K.: Nonlinear dynamic responce of a guyed tower to sudden guy rupture. Engineering Structures vol. 19, No 11, s. 879-890.1997
[5] Krzysztof Kozioł: Prętowe konstrukcje z odciągami. Analiza odpowiedzi dynamicznej na obciążenia wyjątkowe. Praca doktorska PK Kraków 2008.
[6] Ciesielski R., Kozioł K, Dieter K, Bernhard S.: Two radio mast structures Hl=330 m and H2=289 m for LW broadcasting station Solec Kujawski. International Association for Shell and Spatial Structures - Working Group IV Masts and Towers. Proc. 19th Meeting in Krakow, Poland, 13-16 September 1999, Kraków 2000, s. 43-51.
[7] Ciesielski R., Kozioł K.: Odpowiedź wysokiego masztu z odciągami na wpływy parasejsmiczne (Response of tall guyed mast for paraseismic influence). Materiały X Sympozjum Wpływy Sejsmiczne i Parasejsmiczne na Budowle. Politechnika Krakowska, Kraków 2003 r., s. 97-106.
[8] Ciesielski R., Kozioł K: Nagłe odciążenie masztu odpadnięciem obciążenia z odciągów -analiza odpowiedzi konstrukcji. Mat. L Konf. Naukowej KILiW PAN i KN PZITB „Krynica 2003”, Krynica 2003, tom II, s. 21-28.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0076-0008
Identyfikatory