Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0076-0007

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Zagadnienie własne belki na stochastycznym, dwuwarstwowym podłożu gruntowym

Autorzy Kaleta, B.  Różycki, B. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Eigenvalue problem of a beam on stochastic, two-layered subsoil
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono zagadnienie własne belki spoczywającej na dwuwarstwowym podłożu gruntowym. Założono układ dwóch poziomych warstw o różnych grubościach i parametrach materiałowych. Przyjęto, że moduł Younga podłoża gruntowego ma charakter stochastyczny i został opisany jako jednowymiarowe pole losowe. W pracy analizowano dwa przypadki podłoża gruntowego, pierwszy, gdzie przyjęto przestrzenną korelację modułu Younga gruntu po długości każdej z warstw i drugi, w którym uwzględniono korelację pomiędzy warstwami. W każdym z przypadków założono dwa stopnie korelacji: pełną i jej brak. W sformułowaniu modelu obliczeniowego wykorzystano metodę elementów skończonych (MES). Przeprowadzono analizę wpływu losowości modułu Younga gruntu na częstości drgań własnych układu belka-dwuwarstwowe podłoże.
EN The eigenvalue problem of a beam resting on stochastic two-layered subsoil is shown as a system of two horizontal layers with different thickness and material parameters. It is assumed that subsoil Young's modulus is of stochastic character and is described by one-dimensional random field. Two cases of subsoil are analyzed: one where the spatial correlation of subsoil Young's modulus along the length of each layer is taken into account, and two where the correlation between these layers is taken into consideration. In each type of the correlation two cases were considered: with no correlation and with full-stochastic correlation. The problem was formulated using FEM. The analysis of the influence of randomness of subsoil Young's modulus on the frequencies of free vibrations of the beam on a two layered subsoil system was carried out.
Słowa kluczowe
PL zagadnienie własne   belka   podłoże gruntowe   podłoże dwuwarstwowe   metoda Monte Carlo   pole losowe  
EN eigenvalue problem   beam   subsoil   two-layered subsoil   Monte Carlo method   random field  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 3/II
Strony 349--356
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., il.
Twórcy
autor Kaleta, B.
autor Różycki, B.
Bibliografia
[1] Kaleta B., Zembaty Z.: Eigenvalue problem of a beam on stochastic Vlasov foundation. Archives of Civil Engineering, LIII, 3, 2007, s. 447-477.
[2] Kolář V., Nemec I: Modelling of soil structure interaction. Akademia, Prague, 1989.
[3] Sądecka L.: A finie/infinite element analysis of thick plate on a layered foundation. Computers and Structures, 76, 2000, s. 603-610.
[4] Chmielewski T., Zembaty Z.: Podstawy dynamiki budowli, Arkady, Warszawa, 1998.
[5] Turhan A.: A consistent Vlasov model for analysis of plates on elastic foundations using the finite element method, Ph.D. Thesis, The Graduate School of Texas Technical University, Lubbock, Texas, 1992.
[6] Puła W.: Zastosowanie teorii niezawodności konstrukcji do oceny bezpieczeństwa fundamentów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2004.
[7] Zieliński R.: Metody Monte Carlo. WNT, Warszawa, 1970.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0076-0007
Identyfikatory