Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0076-0005

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Analiza numeryczna konstrukcji rusztowania modułowego o nietypowym kształcie

Autorzy Błazik-Borowa, E.  Robak, A.  Pieńko, M. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN The numerical analysis of the modular scaffold structure with the non-typical form
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono analizę numeryczną konstrukcji rusztowania o skomplikowanym kształcie, które zostało wykonane z systemu modułowego ROTAX firmy Altrad Mostostal. W odniesieniu do tego rusztowania przeanalizowano dwanaście przypadków obliczeniowych, na podstawie których zbadano wpływ stosowanych połączeń i imperfekcji na stateczność konstrukcji oraz rozkład naprężeń w elementach konstrukcji. Z przedstawionych badań wynika, że zalecenia normowe, narzucające uwzględnianie imperfekcji i wykonywanie obliczeń według teorii II rzędu nie są uzasadnione dla wszystkich konstrukcji rusztowań. Z drugiej strony stosowanie w modelu numerycznym połączeń podatnych, także zalecane przez normy, przybliżają wyniki do rzeczywistych a naprężenia, otrzymane w ten sposób, są większe niż w przypadku połączeń przegubowych.
EN The paper deals with a numerical analysis of a scaffold structure of complex form. The structure was erected with the ROTAX modular system of Altrad Mostostal. Twelve cases were analyzed and on the basis of their results the research on the effect of the applied joints and imperfections on the buckling and the distribution of stresses in the structure elements was carried out. It can be concluded that the standard recommendations for including imperfections and the second order theory in the calculations are unfounded for all scaffolds. Some other standard recommendation for the application of flexible joints in numerical models result in better approximation of the expected real results. The stresses for such models are bigger than those obtained for the model with articulated joints.
Słowa kluczowe
PL rusztowanie modułowe   stateczność konstrukcji   modelowanie połączeń   imperfekcja  
EN modular scaffold   structure stability   connections modelling   imperfection  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 3/II
Strony 333--340
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il.
Twórcy
autor Błazik-Borowa, E.
autor Robak, A.
autor Pieńko, M.
Bibliografia
[1] Lacalle R., Cicero S., Ferren D., Alvarez J.A.: Failure analysis of a bolt in a scaffolding system. Engineering Failure Analysis, 15, 2008, s.237-246.
[2] Hongbo Liu, Qiuhong Zhao, Xiaodun Wang, Ting Zhou, Dong Wang, Jie Liu, Zhihua Chen: Experimental and analytical studies on the stability of structural steel tube and coupler scaffolds without X-bracing. Engineering Structure, 32, 2010, s. 1003-1015.
[3] Tayakorn Chadrangsu, Kim J.R. Rasmussen: Investigation of geometric imperfections and joint stiffiness of support scaffold systems. Journal of Constructional Steel Research, 67, 2011,8.576-584.
[4] PN-EN 18211-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania
[5] PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych — część 1: Specyfikacje techniczne wyrobów
[6] PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych- część 2: Specjalne metody projektowania konstrukcji
[7] PN-EN 1991-1-4: Oddziaływania na konstrukcje: Oddziaływania ogólne, Oddziaływanie wiatru.
[8] Pieńko M., Błazik-Borowa E.: Analiza nośności wybranego węzła w rusztowaniu budowlanym z uwzględnieniem nieliniowości materiału w Jonak J. Zagadnienia mechaniki pękania i skrawania materiałów, Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2010, s. 21-34.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0076-0005
Identyfikatory