Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0076-0002

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Miejscowa utrata stateczności ściskanej półki cienkościennego kształtownika giętego

Autorzy Szychowski, A. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Local stability of the compressed flange of a cold-formed thin-walled section
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zagadnienie miejscowej utraty stateczności ściskanej półki cienkościennego kształtownika giętego sprowadzono do analizy wyboczenia jednostronnie sprężyście zamocowanej ,,na obrót" płyty przęsłowej przy udziale obciążeń wywołujących zmienność naprężeń w kierunku jej długości. Zaproponowano funkcję ugięcia umożliwiającą modelowanie warunków brzegowych na jednej krawędzi podłużnej od swobodnego podparcia, przez sprężyste zamocowanie w środniku elementu cienkościennego, do pełnego utwierdzenia. Wyznaczono wykresy płytowych współczynników wyboczeniowych w zależności od stopnia sprężystego zamocowania krawędzi podłużnej.
EN The problem of local stability of a compressed flange of a cold-formed thin-walled member was reduced to the buckling analysis of the internal plate one-sidedly elastically restrained "on rotation" with the participation of loadings generating the variation of stresses in the direction of its length. Deflection function (4) was proposed to enable modeling of boundary conditions on one longitudinal edge from a simple support, through elastic restraint in the web of a thin-walled member, to a built-in edge. Plots of plate buckling coefficient (k) depending on the degree of elastically restrained longitudinal edge were determined.
Słowa kluczowe
PL wyboczenie lokalne   pręt cienkościenny   zmienność naprężeń  
EN local buckling   thin-walled bar   variation of stresses  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 3/II
Strony 307--314
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., il.
Twórcy
autor Szychowski, A.
Bibliografia
[1] PN-EN 1993-1-3. Eurokod 3. Projektowame konstrukcji wałowych. Cześć 1-3: Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno.
[2] Bulson P.S The Slabiliiy of Flat Plates, Chatto and Windus. Londnn 1970.
[3] Yu C. Schater BW. Efftect of longitudinal stress gradients on elastic buckling of thin piates,. J Eng Mech ASCE. 2007;133(4);452-63.
[4] Kowal Z. Stateczność ściskanego pasa w dźwigarze blachowym o przekroju skrzynkowym Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej, Budownictwo 1965:122: 73-85.
[5] Kowal Z Stateczność blachy górnej metalowego fundamentu pontonowego. Węgiel Brunatny 1966.4: 331-333.
[6] Szychowski A. The stability of eccentrically compressed thin plates with a longitudinal free edge and with stress variation in the longitudinal direction. Thin-Walled Structures 2008; 46 (5): 494-505.
[7] Szychowski A. Stateczność sprężyście zamocowanych płvt wspornikowych przy wzdłużnej zmienności naprężeń. 56 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KM PZTTB. Kielce -Krynica 2010.
[8] Szychowski A. Stateczność ściskanego pasa dźwigara. skrzynkowego przy wzdłużnej zmienności naprężeń. XII Międzynarodowa konferencja Naukowo-Techniczna „Konstrukcje Metalowe”. Wrocław 2011 (przyjęto do druku),
[9] Rykaluk K. Pozostające naprężenia spawalnicze w wybranych stanach granicznych nośności, Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, 29. seria: Monografie 11, Wrocław 1981.
[10] Lau S.C.W., Hancock G.J. Distortionai buckling formulas for channel columns. J. Struct. Engng ASCE, 113(5); 1987:1062-1078.
[11] Hancock G J. Design for Distortional Buckling of Flexural Members. Thin-Walled Structures 1997; 27 (1): 3-12,
[12] Rogers C.A., Schuster R.M. Flange/Web Distortional Buckling of Cold-Formed Steel Sections in Bending. Thin-Walled Structures 1997; 27 (l). 13-29.
[13| Żeligowski A. Nieliniowe zagadnienie stateczności ściskanych płyt prostokątnych przy różnych warunkach brzegowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 495, Mechanika z. 74, 1988, 83-93.
[14] Jakubowski S.: Macierzowa analiza stateczności i drgań własnych ścian dźwigarów cienkościennych. Archiwum Budowy Maszyn (1986). Tom XXXIII, Z.4. 357-375.
[15] Wolfram S. Mathematica. Cambridge University Press.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0076-0002
Identyfikatory