Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0075-0104

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Wymiarowanie blach fałdowych stosowanych w płytach zespolonych stalowo-betonowych

Autorzy Palisson Sokół, M.  Sokół, L. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Design of steel sheeting for composite slabs
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zgodnie z normą europejską ENV 1994-1-1 z roku 1992, blachy fałdowe stosowane w płytach zespolonych stalowo-betonowych należało obliczać w stanie sprężystym, wykluczającym pojawienie się przegubów plastycznych na podporach. W wyniku prac badawczo-wdrożeniowych zrealizowanych na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia wykazano, że ten typ obliczeń prowadził do rozwiązań nieekonomicznych, nieuzasadnionych z punktu widzenia technicznego i zaproponowano model zachowania z przegubami plastycznymi na podporach. Model ten został zaakceptowany przez komitet naukowy i techniczny SC4/TC250 i wprowadzony do ostatecznej wersji EN 1994-1-1. Procedura dla tych obliczeń, przeznaczona również dla blach przekryć dachowych, została podana w EN 1993-1-3. Warunkiem stosowania tego sposobu obliczeń jest doświadczalne sprawdzenie zachowania blachy na podporach pośrednich: - wytrzymałość przekroju (interakcja momentu i reakcji), - zdolność przekroju do obrotu (zależność moment - obrót), przy czym w odniesieniu do blach fałdowych stosowanych w płytach zespolonych należy dodatkowo uwzględnić schematy obciążeń według normy EN 1991-1-6. Należy tu jednak zauważyć, że wyżej wymienione normy nie zawsze podają szczegółowo i w sposób "explicite" tok postępowania. W niniejszym opracowaniu podane są więc dodatkowe informacje przeznaczone dla użytkowników tych norm.
EN According to the European norm ENV 1994-1-1 from 1992, in construction stage the steel sheeting for composite slabs was calculated in elastic area behavior. On the basis of theoretical and experimental research, a non linear model, with plastic hinges at the supports in Ultimate Limit State, has been proposed and accepted for the version EN 1994-1-1 from 2005. The basic condition for the application of this method is an experimental determination of the calculation parameters, so called M-R and M-0 relations. However, the information about the testing given in the relevant norms is not always sufficient for the users. The aim of the paper is to give complementary information about testing, interpretation of tests, and use of results of testing in the proposed calculation model.
Słowa kluczowe
PL blacha fałdowa   płyta zespolona   płyta stalowo-betonowa   przegub plastyczny  
EN steel sheeting   composite slab   steel-concrete slab   plastic hinge  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 3/II
Strony 279--290
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., il.
Twórcy
autor Palisson Sokół, M.
autor Sokół, L.
Bibliografia
[1] ENV 1994-1-1: 1992 Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures, Part l. l General rules and rules for buildings
[2] Sokol, L.: Nonlinear Calculation Model for Steel Decking in Construction Stage, Working Background Document SC4/TC250, 1994.
[3] PN EN 1994-1-1 Eurokod 4: Obliczenia konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych, Część 1-1 : Reguły ogólne i reguły dla budynków, 2005
[4] EN 1993-1-3 PN-EN 1993-1-3:2008, Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno
[5] EN 1991-1-6 Eurocode l - Actions on the structures, Part 1-6 : General actions – Actions during execution, 2005
[6] Sokol, L.: Some Specific Aspects of Elastic-Plastic Behaviour of Profiled Steel Sheeting and Decking, Thin-Walled Structures Vol 29, Nos. l- 4, pp. 101-112, 1997
[7] Sokol, L: A non linear design model for continuous multi-span light gauge sheeting and Members, 14th international specialty conference on cold formed steel structures, october 15-16, 1998, University of Missouri - Rolla, St. Louis, Missouri
[8] Tsai, Y.-M.: Comportement sur appuis de tôles minces formées a froid, Thése no. 689, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 1987
[9] Luure P., Crisinel M.: Redistribution of moments at the interior support for cold formed sheeting, ICOM 288, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, October 1993
[10] Baker Monique C.M.: Web Crippling of Cold-Formed Steel Members, Ph.D. Thesis, Eindhoven University of Technology, 1992
[11] Hofmeyer H.: Combined Web Crippling and Bending Moment Failure of First-generation Trapezoidal Steel Sheeting, Eindhoven University Press, 2000
[12] Publication ECCS - Design Manual for Composite Slabs, Technical Committee 7, Working Group 7.6, N° 87, 1995
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0075-0104
Identyfikatory