Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0075-0100

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Sztywność połaciowa struktur prętowych o oczkach kwadratowych

Autorzy Kowal, Z.  Piotrowski, R.  Szychowski, A. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Rigidity of hipped roof end bar structures with square meshes
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy pokazano analizę numeryczną sztywności połaciowej struktur o oczkach kwadratowych stosowanych jako konstrukcja przekryć hal wielkopowierzchniowych o znacznej długości. Przekrycia takie można przystosować do pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego. Celem analizy sztywności połaciowej struktur regularnych i zredukowanych (z co drugim oczkiem pustym) było sprawdzenie możliwości przekazywania przez strukturę zróżnicowanych sił poziomych na słupy i poprzeczne stężenia ścian szczytowych. Z przebadanych struktur wynika, że największą sztywność połaciową mają struktury regularne o węzłach sztywnych, a nieznacznie mniejszą struktury regularne o węzłach przegubowych. Struktury zredukowane mają znacząco mniejszą sztywność połaciową. Najmniejszą sztywność wykazały najdłuższe struktury zredukowane o węzłach przegubowych. W przypadku długich hal należy uwzględniać siły przekrojowe w skrajnych prętach podłużnych struktury od obciążeń poziomych.
EN The paper presents a numerical analysis of rigidity of the hipped roof end of structures with square meshes used as large hall covers of considerable length. Such covers can be adapted to generate energy from solar radiation. The purpose of the analysis of the horizontal rigidity of regular and reduced structures (with every second empty mesh) was to examine the possibility of transmission through the structure of different horizontal forces on the columns and sway brace on gable walls. It follows from the examined structures that the greatest rigidity of the hipped roof end is in regular structures with rigid nodes and in slightly less regular structures with hinged nodes. Reduced structures have a significantly lower rigidity of the hipped roof end. The lowest rigidity was found in reduced structures with hinged nodes. In the case of long halls it is necessary to take into consideration cross-section forces in extreme longitudinal bars of the structure from horizontal loading.
Słowa kluczowe
PL hala stalowa   sztywność połaciowa   dach czterospadowy   struktura prętowa  
EN steel hall   horizontal ridigity   hipped roof   bar structure  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 3/II
Strony 249--256
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il.
Twórcy
autor Kowal, Z.
autor Piotrowski, R.
autor Szychowski, A.
Bibliografia
[1] Kowal Z., Szychowski A.: Energoaktywne struktury przestrzenne. Inżynieria i Budownictwo, nr 1/1993.
[2] Kowal Z: Statystyczne osłabienie i wzmocnienie konstrukcji. Inżynieria i Budownictwo, nr 7-8/1995.
[3] Kowal Z. i inni.: System przekryć przestrzennych „Zachód”. Inżynieria i Budownictwo, nr 11/1976.
[4] Kowal Z. i inni.: Prętowe przekrycia przestrzenne hal przemysłowych o rozpiętościach 18; 24; 30 i 36 m w systemie „Zachód”. Inżynieria i Budownictwo, nr 3/1977.
[5] PN-EN 1991-1-4:2008. Oddziaływania na konstrukcję. Część 1-4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru.
[6] ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika.
[7] Gierczak J.: Nośność graniczna płyty fałdowej zginanej poprzecznie oraz ściskanej i ścinanej tarczowo. Praca doktorska. Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej 1996.
[8] Makowski Z.S.: Steel Space Structures. “Building with Steel”. August 1972.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0075-0100
Identyfikatory