Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0075-0098

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Analiza numeryczna i badania doświadczalne kratownicy ze stężeniami

Autorzy Iwicki, P.  Krajewski, M. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Numerical and experimental analyses of truss with braces
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszej pracy przedstawione są wyniki badań eksperymentalnych i analiz numerycznych typowej kratownicy. Przeprowadzono analizę stateczności i nieliniową analizę statyczną dla modelu prętowego konstrukcji. Przedstawione zostały zależności między sztywnością stężeń, a siłą normalną w pasie ściskanym kratownicy odpowiadającą obciążeniu wyboczeniowemu. Wyznaczone zostały również siły w stężeniu powstające na skutek przyrostu obciążenia oraz długości wyboczeniowe pasa w zależności od sztywności stężeń.
EN The present research shows the results of experimental and numerical analyses of a model of a typical truss. The stability analyses and non-linear static analyses are investigated for the bar model of a structure. For different stiffnesses and location of braces, the critical load and effective buckling length of the truss chord are calculated and the threshold bracing stiffness is found. The reactions in braces in the function of load increases are found. Some problems that appeared in the experimental verification of the truss model are discussed.
Słowa kluczowe
PL kratownica   sztywność stężenia   siła krytyczna   długość wyboczeniowa  
EN truss   stiffness of bracing   critical load   buckling length  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 3/II
Strony 233--240
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., il.
Twórcy
autor Iwicki, P.
autor Krajewski, M.
Bibliografia
[1] Jankowska-Sandberg J., Pałkowski S.: Parametryczna analiza zwichrzenia sprężystego kratownic. XLVIII Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, 2002, tom 2, s.191-197.
[2] Biegus A., Wojczyszyn D.: Długości wyboczeniowe pasów kratownic z płaszczyzny ustroju. Inżynieria i Budownictwo, 2004, 11, s. 607-610.
[3] Biegus A., Wojczyszyn D.: Ocena nośności pasów przy wyboczeniu z płaszczyzny kratownic. Awarie Budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. XXII konferencja naukowo-techniczna, Szczecin 2005, s. 661-668.
[4] Biegus A., Wojczyszyn D.: Współczynniki długości wyboczeniowej pasów z płaszczyzny ustroju „krótkich” kratownic. III Sympozjum Kompozyty, Konstrukcje Warstwowe, Wrocław 2006, s. 19-26.
[5] Jura J.A., Winter's bracing approach revised. Engineering Structures, 1996, Vol. 18, No. 10, s. 821- 825.
[6] PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.
[7] PN-EN 1993-1-1 2006 Eurocode 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[8] Iwicki P., Stability of trusses with linear elastic side-supports. Thin-Walled Structures 2007, Vol. 45, No. 10-11, s. 849-854.
[9] Iwicki P.: Sensitivity analysis of critical forces of trusses with side bracing, Journal of Constructional Steel Research, 66, 2010, 923-930.
[10] Iwicki P.: Stability of truss with side - supports. The case of linear and rotational elastic supports. EUROSTEEL 2008: 5th European Conference on Steel and Composites Structures: research - practice - new materials, Graz, Austria, 2008, 1641-1646.
[11] Iwicki P.: Stateczność przestrzenna podciągu kratowego z ukośnymi sprężystymi podporami bocznymi, Awarie Budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje, XXII konferencja naukowo-techniczna, Szczecin-Międzyzdroje, 2007, 593-601.
[l2] Kołodziej J., Jankowska-Sandberg J.: Badania doświadczalne zwichrzenia sprężystego kratownicy stalowej z uwzględnieniem podatności stężeń bocznych. LII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2006, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, nr 601, Budownictwo Lądowe, 58, 2006, 123-129.
[l3] Robot Structural Analysis Professional. Version 2010. User Manual. Autodesk Inc 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0075-0098
Identyfikatory