Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0075-0091

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Wzmacnianie na przebicie płyt żelbetowych z błędnie usytuowanym zbrojeniem głównym

Autorzy Urban, T.  Sitnicki, M.  Tarka, J. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Strengthening of flat concrete slabs against punching shear in case of main steel reinforcement dislocation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedmiotem niniejszej pracy jest opis badań eksperymentalnych, poświęconych określeniu wpływu błędu montażowego zbrojenia głównego (niekontrolowane zwiększenie otuliny) oraz próba przeciwdziałania jego negatywnym skutkom. Cztery naturalnej wielkości modele badawcze wykonano jako symulujące wewnętrzne połączenie płyta-słup. Dwie płyty wykorzystano jako modele porównawcze - jeden z nominalną otuliną 20 mm, drugi z otuliną zwiększoną do 50 mm. Pozostałe elementy wzmocniono zewnętrznie mocowanymi płaskownikami stalowymi, których zadaniem było zwiększenie stopnia zbrojenia głównego. Pierwszy z nich (WPSK-8') wzmocniono przed przyłożeniem obciążenia, natomiast drugi (WPSK-8"), pod działającym obciążeniem. Ocenę skuteczności zastosowanego sposobu wzmocnienia dokonano na podstawie pomiarów przemieszczeń, odkształcenia zbrojenia prętowego i zewnętrznego oraz obserwacji rozwoju zarysowania na rozciąganej powierzchni płyty. Zaprezentowaną metodę wzmacniania uznano za skuteczną.
EN The paper presents research devoted to determining the effect of main steel reinforcement dislocation (an uncontrolled increase of concrete cover) and an attempt to counteract its negative effects. Four natural scale specimens made from the same batch of concrete were analyzed. Each specimen was designed to simulate an inner slab-column connection. Two slabs were used as reference models - one with nominal concrete cover of 20 mm and the other with an increased concrete cover to 50 mm. The other specimens were strengthened with externally bonded flat iron bars in order to increase the longitudinal reinforcement ratio over the support. The slab WPSK-8' was strengthened before the application of a vertical force to the column, while specimen WPSK-8" was strengthened under the load. An evaluation of the efficiency of the presented solution was carried out on the basis of the measurement performed during testing. The introduced strengthening method was recognized as efficient while counteracting the negative effect of reinforcement dislocation, simultaneously providing a significant increase of punching resistance.
Słowa kluczowe
PL płyta żelbetowa   wzmacnianie   przebicie   zbrojenie   błąd montażowy  
EN reinforced concrete slab   strengthening   punching shear   reinforcement   dislocation  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 3/II
Strony 175--182
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., il.
Twórcy
autor Urban, T.
autor Sitnicki, M.
autor Tarka, J.
Bibliografia
[1] Urban T., Sitnicki M., Tarka J.: Badania złączy płyta-słup wzmacnianych na przebicie zbrojeniem zewnętrznym, KILiW PAN, Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa, Tom VI Badawczo-Naukowe Zagadnienia w Budownictwie, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej 2008, s. 249-256.
[2] Tarka J.: Wzmacnianie połączeń płyta-słup taśmami CFRP, IX Konf. Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Budownictwo z. 113, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2008, s. 335-342.
[3] Urban T., Tarka J.: Próba prognozowania nośności złącza, płyta-słup wzmocnionego zewnętrznie taśmami CFRP, 55 Konf. KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 2009, s. 273-280.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0075-0091
Identyfikatory