Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0075-0084

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Weryfikacja doświadczalna identyfikacji i lokalizacji zarysowania betonu przy zastosowaniu metody emisji akustycznej

Autorzy Goszczyńska, B.  Świt, G.  Trąmpczyński, W.  Krampikowska, A.  Bryła, J.  Tworzewski, P. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Experimental verification of cracks localization and identification within concrete, using the acoustic emission method
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem pracy jest weryfIkacja eksperymentalna identyfIkacji sygnałów emisji akustycznej odpowiadających powstawaniu i rozwojowi rys przez system monitoringu, który oparty jest na koncepcji pomiaru emisji akustycznej generowanej przez aktywne procesy destrukcyjne. System ten prezentowany był w pracach [4, 5, 6]. Ze względu na to, że udokumentowanie uzyskiwanych rezultatów metodą emisji akustycznej jest bardzo trudne, przeprowadzono weryfikację procesu zarysowania podczas badania belek żelbetowych obciążanych do zniszczenia, wykonując w sposób ciągły pomiary sygnałów emisji akustycznej i jednocześnie rejestrując odkształcenia powierzchni bocznej belki przy pomocy skanera optycznego 3D (Aramis). Na podstawie porównania uzyskanych wyników udokumentowano, iż rejestrowane sygnały emisji akustycznej rzeczywiście odpowiadają procesowi powstawania i rozwoju rys. Stwierdzono również, że metoda AE pozwala nie tylko na właściwą identyfikację procesu powstawania rys, ale także umożliwia ich lokalizację na długości belki.
EN A global monitoring system for prestressed concrete structures, based on the measurement of acoustic emission (AE) due to active deterioration processes, was presented in [5, 6]. It is shown that this system can be applied also for concrete structures (beams) i.e.: *almost the same reference data base for damage processes can be used, *AE data base for crack initiation and crack growth, obtained during specially designed laboratory tests, well describes the processes observed also on the technical scale (beams), *AE system allows also for precise identification and localization of damage processes (as shown in Figs 4 and 5 in the case of crack growth).
Słowa kluczowe
PL monitorowanie   emisja akustyczna   zarysowanie   żelbet   identyfikacja   lokalizacja  
EN monitoring   acoustic emission   cracking   reinforced concrete   identification   localization  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 3/II
Strony 119--126
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., il.
Twórcy
autor Goszczyńska, B.
autor Świt, G.
autor Trąmpczyński, W.
autor Krampikowska, A.
autor Bryła, J.
autor Tworzewski, P.
Bibliografia
[1] Flaga K.: „Diagnostyka, modernizacja i rewitalizacja obiektów mostowych z betonu” - 56. Konferencja KILiW PAN i KN PZITB Krynica 2010, s. 123-156.
[2] Bień J.: „Zagadnienia trwałości obiektów mostowych w europejskich projektach badawczych” - 56. Konferencja KILiW PAN i KN PZITB Krynica 2010, s. 41-56.
[3] Łagoda M.: „Nowoczesne systemy diagnostyki i monitoringu obiektów drogowych w Europie - kierunki rozwoju” - 56. Konferencja KILiW PAN i KN PZITB Krynica 2010, s.291-300.
[4] Gołaski L., Świt G., Kalicka M., Kanji O: Acoustic Non Destructive Techniques as a new Method for Evaluation of Damages in Prestressed Concrete Structures: Failure of Concrete Structures. Journal of Acoustic Emission, Vol 24, pp. 187-195 (2006).
[5] Świt G.: Metoda emisji akustycznej w analizie uszkodzeń konstrukcji betonowych wstępnie sprężonych. Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 2008, pp. 1-158 (monografia).
[6] Gołaski L., Goszczyńska B., Świt G., Trąmpczyński W.: System monitoringu umożliwiający globalną ocenę stanu technicznego obiektów betonowych. 56. Konferencja KILiW PAN i KN PZITB Krynica 2010, s. 173- 188.
[7] Ohtsu, M: Estimation of Crack and Damage Progression in Concrete by Quantitative Acoustic Emission Analysis. Materials Evaluation, May (1999), pp.521-525.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0075-0084
Identyfikatory